Ik woon in...

Ontdek onze informatie op maat van jouw gezin

Aanmoedigingspremie ‘ouderschapsverlof’: wanneer heb je er recht op?

Ouders die in de privésector of socialprofitsector werken en ouderschapsverlof genieten, hebben in bepaalde situaties recht op een aanmoedigingspremie. De Vlaamse overheid geeft deze uitkering bovenop de onderbrekingsuitkering van de RVA. Ook zelfstandigen in bijberoep en mensen die een pensioen ontvangen kunnen deze premie aanvragen. Parentia zet alles voor je op een rijtje!

De voorwaarden voor de aanmoedigingspremie voor het ouderschapsverlof

Om recht te hebben op de aanmoedigingspremie, moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

  • ​​​​​​​Je werkt niet in de openbare sector.
  • Je ontvangt een onderbrekingsuitkering van de RVA.
  • Je hebt gedurende 12 maanden aaneensluitend gewerkt vóór de aanvang van je ouderschapsverlof. In deze situatie worden je wettelijke verlofdagen, zwangerschapsverlof en ziekteverlof ook als gewerkte tijd beschouwd.
  •  Je effectieve werkplaats bevindt zich in Vlaanderen. Wie in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest werkt in een van de volgende sectoren, komt ook in aanmerking:
    • de Vlaamse gezondheids- en welzijnssector die Vlaamse subsidies ontvangt;
    • de Vlaamse socioculturele sector.

Opgelet: je mag maximaal 12 maanden een aanmoedigingspremie ontvangen.

Wat zijn de bedragen?

Hieronder heb je een overzicht van de bedragen die je kunt ontvangen:

Bedragen in de privésector
Je werkte in het jaar voor je onderbrekingJe werkt tijdens je onderbreking in de privésector nogBrutobedragNettobedrag
Min. 75% in de privésector0%€ 236,54€ 210,52
50%€ 157,69€ 140,34
Min. 50% in de privésector0%€ 157,69€ 140,34
Tussen 20-50% in de privésector0%€ 78,85€ 70,18
Min. 75% in de privésector (en bij start van onderbreking 100%)80%€ 78,85€ 70,18 (enkel bij thematisch verlof)
Min. 75% in de privésector (en bij start van onderbreking 100%)90%€ 39,52€ 35,08

Ben je alleenwonend? Dan krijg je maandelijks een nettobedrag van € 51,93 boven op de aanmoedigingspremie.
Bedragen in de socialprofitsector
Je werkte in het jaar voor je onderbrekingJe werkt tijdens je onderbreking in de socialprofitsector nogBrutobedragNettobedrag
Min. 75%0%€ 663,87€ 590,84
Min. 75%50%€ 351,65€ 312,97
Min. 75% (en bij start van onderbreking 100%)80%€ 197,11€ 175,43
Min. 50%0%€ 351,65€ 312,97
Tussen 20-50%0%€ 197,11€ 175,43
Min. 75% (en bij start van onderbreking 100%)90%€ 98,56€ 87,72

Hoe vraag je de aanmoedigingspremie aan?

De Vlaamse overheid geeft drie verschillende aanmoedigingspremies, afhankelijk van je situatie. In het geval van ouderschapsverlof ontvang je de aanmoedigingspremie ‘zorgkrediet’. Die premie krijg je ook als je een ander thematisch verlof aanvraagt (of bij tijdskrediet in de privésector).

In de privé- en socialprofitsector

De manier waarop je je premie aanvraagt, hangt af van de sector waarin je werkt.

Wie in de socialprofitsector werkt, moet het aanvraagformulier binnen de zes maanden na de start van ouderschapverlof volledig ingevuld indienen.

Werknemers in de privésector hebben geen strikte deadline. Let wel op: de aanmoedigingspremie wordt maar toegekend met een terugwerkende kracht van hoogstens zes maanden, gaande vanaf de maand waarin de volledige aanvraag ingediend werd.

Aanmoedigingspremie voor een zelfstandige in bijberoep
Werk je als zelfstandige in bijberoep of heb je een nevenactiviteit? De RVA kan je een aanmoedigingspremie geven als ze je onderbreking goedkeuren. Je moet ook nog een RVA-uitkering ontvangen, zoals een uitkering voor loopbaanonderbreking, om recht te hebben op de aanmoedigingspremie.
Wat met de premie als je een pensioen ontvangt?
Ontvang je een deeltijds rustpensioen of een overlevingspensioen? Dan kom je ook in aanmerking voor de aanmoedigingspremie.

Wat bij verlenging of hernieuwing van je ouderschapsverlof?

Vraag je een verlenging of aanpassing van je ouderschapsverlof aan bij de RVA? Dan moet je ook een nieuwe aanvraag voor de aanmoedigingspremie indienen.

Wat als je situatie verandert?

Wijzigt je gezinssituatie of werksituatie? Bepaalde wijzigingen moet je verplicht vermelden. Doe dit zo snel mogelijk. Meer informatie vind je op de website van de Vlaamse overheid.

​​​​​​​Parentia helpt je bij je gezinsadministratie

Vond je dit een interessant artikel? Neem dan zeker een uitgebreider kijkje op onze Parentia blog. We verzamelen er allemaal nuttige info voor je gezinsadministratie.

Bron:
Vlaanderen.be

Bereken het bedrag van je Groeipakket in enkele stappen. Begin met 1 kind. Je kunt later andere kinderen toevoegen.

De berekening van het Groeipakket gebeurt op basis van de geboortedatum van je kind én het adres waar je kind woont.

levensfase
topics

Stel je vraag online

Vul ons formulier in en wij komen zo snel mogelijk bij je terug!