Een baby op komst? Het zwangerschapsverlof kent een grote herziening!

Talrijke organismen pleiten al jaren voor een herziening van het zwangerschapsverlof. Dit is nu een feit! Op 18 juni 2020 verscheen er een nieuwe wet in het Belgisch Staatsblad. De coronacrisis en de hiermee gepaard gaande tijdelijke werkloosheid van talrijke toekomstige mama’s bracht de bal aan het rollen.

zwangerschapsverlof

Hoe zit het zwangerschapsverlof in elkaar?

Het zwangerschapsverlof bestaat in België uit 15 weken, die je kunt opsplitsen in 6 weken  prenataal verlof en 9 weken postnataal verlof.
Elke toekomstige mama moet verplicht 1 week prenataal verlof opnemen net voor de geboorte, maar de overblijvende 5 weken zijn facultatief en kunnen omgezet worden naar postnataal verlof.

De meeste vrouwen sparen deze weken graag op om wat meer tijd te kunnen doorbrengen met hun pasgeborene. Het postnataal verlof kun je op die manier uitbreiden van 9 tot maximaal 14 weken (16 weken bij een meerling).
Veel zwangere vrouwen leefden tot vandaag met de angst om in die 6 weken  voor de geboorte door omstandigheden niet meer te kunnen werken, omdat er dan gesnoeid werd in het prenataal verlof. Maar dit is nu gedaan!

In de wet van 12 juni 2020 worden een aantal situaties gelijkgesteld met arbeid, waardoor je minder risico loopt dat je zwangerschapsverlof wordt ingekort. Deze situaties zijn:

  • arbeidsongeschiktheid;
  • profylactische verwijdering;
  • tijdelijke werkloosheid wegens overmacht;
  • economisch werkloosheid.
tweeling zwangerschapsverlof

Deze wet gaat met terugwerkende kracht van start op 1 maart 2020.

Wat betekent dit nu concreet?

Word jij bijvoorbeeld tussen de 6de en de 2de week voor de geboorte economisch werkloos? Geen paniek, in tegenstelling tot vroeger verlies je hierdoor geen prenataal verlof. Ook jij kan je postnataal verlof verlengen met 5 weken (facultatief prenataal verlof).

Tot heden bestond er voor een zwangere werkneemster met een moeilijke zwangerschap, waar het volledige prenataal verlof werd opgebruikt door ziekte of door een ongeval, de mogelijkheid om het postnataal verlof te verlengen met één week. Deze regeling vervalt, maar blijft bestaan voor werkneemsters die tussen de twee wetgevingen zouden vallen. Dit betreft mama’s die ziek waren tijdens de zes weken voor hun bevalling voorafgaand aan 1 maart 2020, waarbij de postnatale rust (gedeeltelijk) plaatsvindt na 1 maart 2020.

Wat bij meerlingen?

Krijg jij binnenkort een meerling? In totaal heb je recht op 4 weken extra moederschapsrust.
De algemene regels zijn dezelfde, alleen bestaat het prenataal verlof bij jou uit 8 weken en het postnataal verlof uit 11 weken. Ook jij kunt nu genieten van de nieuwe regeling.

Een zorg minder voor aanstaande mama’s, maar check ook je eigen zwangerschapsverlof als je net mama geworden bent.

Bronnen:

  • Partena Professional
  • Unisoc