Ik ben...

Ontdek onze informatie op maat van jouw gezin

Wat is de schooltoeslag?

Ontdek meer over de schooltoeslag in Wallonië

Schoolkosten kunnen soms behoorlijk oplopen. Daarom hebben ouders die het financieel iets moeilijker hebben recht op een schooltoeslag, ook de selectieve participatietoeslag genoemd.
Volgt je kind Nederlandstalig kleuter-, lager of secundair onderwijs in Vlaanderen of Brussel en is de school erkend door de Vlaamse gemeenschap? Dan ontvang je vanaf 1 september 2019 een jaarlijkse schooltoeslag die wordt uitbetaald door Parentia Vlaanderen. Deze schooltoeslag vervangt vanaf het schooljaar 2019-2020 de vroegere schooltoelage.
Volgt je kind Franstalige secundair of hoger onderwijs in Wallonië of Brussel? In dit geval dien je een aanvraag in bij de Fédération Wallonie-Bruxelles om een studietoelage te ontvangen.

Wie heeft recht op de schooltoeslag? 

Vanaf het schooljaar 2019-2020 ontvang je een jaarlijkse schooltoeslag of selectieve participatietoeslagals je kind drie jaar of ouder is en naar het Nederlandstalig kleuter-, lager of secundair onderwijs in Vlaanderen of Brussel gaat. De school moet erkend zijn door de Vlaamse gemeenschap. 

Je krijgt deze toeslag wanneer je kind voldoet aan de pedagogische voorwaarden (het soort onderwijs dat je kind volgt en de aanwezigheid van je kind op school). Daarnaast krijg je het bedrag alleen als het inkomen van de ouders van het kind (of de ouder en een eventuele partner waar het kind is gedomicilieerd) beantwoordt aan de inkomensvoorwaarden.  

Gaan je kinderen naar het hoger onderwijs, dan blijft het Vlaamse Ministerie van Onderwijs en Vorming bevoegd om eventueel een studietoelage toe te kennen.  

Woon je in Brussel, Wallonië of in één van onze buurlanden? Ook dan heb je recht op de schooltoeslag als je kind naar een door Vlaanderen erkende school gaat in Vlaanderen of Brussel én als het voldoet aan de bovenstaande voorwaarden. Je ontvangt de toeslag boven op je Brusselse of Waalse kinderbijslag.

Wanneer betalen we de schooltoeslag?

De schooltoeslag wordt automatisch uitbetaald tussen eind augustus en december. 

Heb je eind augustus nog niets ontvangen of niet voor al je kinderen? Geen paniek. De gegevens om de betaling te kunnen uitvoeren, komen geleidelijk en automatisch bij ons toe. Bij ontvangst van de nodige gegevens volgt de betaling voor je kinderen die recht hebben automatisch vanaf september tot december en ontvang je een brief met de nodige info. 

Heb je eind december geen betaling ontvangen? Neem dan zeker contact met ons op. 

Hoeveel bedraagt de schooltoeslag?

Het bedrag van de schooltoeslag of selectieve participatietoeslag wordt onder andere bepaald door je gezinsinkomen. We krijgen deze gegevens binnen via de Federale Overheidsdienst Financiën.

  • Wanneer je inkomsten de maximale inkomensgrens benaderen, heb je recht op de minimale schooltoelage.
  • Zijn je gezinsinkomsten gelijk aan of lager dan de minimale inkomensgrens, dan krijg je de volledige schooltoelage.
  • Liggen je gezinsinkomsten ergens tussen de minimale en de maximale inkomensgrens, dan ontvang je een schooltoeslag die zich situeert tussen de minimale en de volledige schooltoeslag.

Bij het bepalen van de minimale en de maximale inkomensgrens wordt ook rekening gehouden met andere factoren, zoals het aantal personen ten laste in het gezin, het aantal studenten hoger onderwijs in het gezin en het aantal personen in het gezin die fiscaal als gehandicapt worden beschouwd. Per factor worden er punten toegekend. Het aantal punten dat wordt toegekend aan een gezin, bepaalt de hoogte van de maximale inkomensgrens.

Ontvangen we op een later tijdstip aangepaste gegevens, dan betalen we automatisch het verschil bij.

Hoe je schooltoeslag aanvragen?

Woon je in Brussel, Wallonië of in één van onze buurlanden en gaat je kind naar ddor Vlaanderen erkend school in Vlaanderen of Brussel? Voldoet het bovendien aan alle voorwaarden voor de schooltoeslag? Dan moet je ons enkel je aansluitingsformulier 'Aansluiting schooltoeslag Groeipakket' opsturen. Parentia regelt de rest.

Wanneer verlies je de schooltoeslag?

Is je kind onvoldoende aanwezig in het kleuteronderwijs of meer dan 29 halve dagen onwettig afwezig in het lager onderwijs? Dan kun je je recht op de schooltoeslag verliezen voor het jaar dat volgt. 

Als een kind twee schooljaren na elkaar onvoldoende aanwezig is in het kleuteronderwijs of 30 halve dagen of meer onwettig afwezig is in het lager onderwijs, verlies je de toelage voor het tweede jaar. Dit wil zeggen dat wanneer een kind twee jaar niet voldoet aan de aanwezigheidsvoorwaarden, het geen recht heeft op de schooltoelage voor het tweede jaar. 

Ook spijbelaars in het secundair onderwijs kunnen het recht op hun schooltoeslag verliezen. Wie twee schooljaren na elkaar 30 halve dagen of meer onwettig afwezig is, verliest de toeslag voor het tweede jaar. Dit wil zeggen dat wanneer een kind twee jaar niet voldoet aan de aanwezigheidsvoorwaarden, het geen recht heeft op de schooltoelage voor het tweede jaar.

Kijk ook even na of je kinderen recht hebben op een kleutertoeslag. Ze ontvangen waarschijnlijk ook een schoolpremie.

Stel je vraag online

Vul ons formulier in en wij komen zo snel mogelijk bij je terug!