Ik ben...

Ontdek onze informatie op maat van jouw gezin

Wat met het kinderbijslag voor jongeren met een eigen adres?

Op eigen benen staan, wat nu?

Sta je al op eigen benen? Dan kun je vast en zeker een extra centje gebruiken. Daarom ontvang je als jongere met een eigen adres zelf je kinderbijslag.

Wanneer ontvang je als kind zelf je kinderbijslag?

​​​​​​​In de volgende situaties wordt de kinderbijslag niet aan je ouders, maar aan jou uitbetaald:

  • Je bent minstens zestien jaar oud en hebt een eigen domicilie (officiële woonplaats).
  • Je bent gehuwd. Je bent ontvoogd en bent dus als minderjarige gemachtigd om bepaalde rechtshandelingen te stellen.
  • Je bent zelf ouder en ontvangt kinderbijslag voor je eigen kind.
  • Je woont met een niet-verwante persoon (met inbegrip van een familielid vanaf de vierde graad).
  • Je bent een niet-begeleide buitenlandse minderjarige jonger dan 16 jaar zonder plaatsingsmaatregelen.

Een verwante tot de 1ste graad kan als bijslagtrekkende aangeduid worden, indien deze verwante woonachtig is in het Franstalig gebied van de Waalse Regio.

In onderstaande situaties krijg je niet zelf de kinderbijslag, ondanks het feit dat je niet meer bij je ouders woont:

  • Je bent ingetrokken bij een grootouder of verwante tot en met de derde graad (behalve broers en zussen): de kinderbijslag wordt dan uitbetaald aan de persoon die je opvoeding overneemt.
  • Je bent op kot gegaan en hebt je adres niet gewijzigd. In dat geval blijven je ouders je kinderbijslag ontvangen.

Hoe moet je je kinderbijslag aanvragen?

Wanneer je je domicilie aanpast bij de gemeente, wordt je kinderbijslagfonds automatisch op de hoogte gesteld van deze adreswijziging. Parentia betaalt de kinderbijslag vervolgens aan jou uit vanaf de maand die volgt op deze verandering. We worden ook steeds op de hoogte gebracht wanneer je burgerlijke stand wijzigt en doen dan meteen het nodige.  

Als jongere bezorg je ons best zo snel mogelijk je rekeningnummer. Doe je dit niet, dan ontvang je een circulaire cheque.

Hoeveel bedraagt je kinderbijslag?

Het bedrag dat je als jongere, geboren voor 1 januari 2020, ontvangt wanneer je alleen woont, is het basisbedrag voor een enig kind uit het uitbetalingssysteem tot 31 december 2019.

Vanaf 1 januari 2019 is het mogelijk om een hogere leeftijdstoeslag en een sociale toeslag toe te kennen van € 59,45 indien je jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen lager ligt dan € 31.814,37.

De jongere kan zelf als bijslagtrekkende zijn kinderbijslagfonds kiezen binnen 4 maanden na de ingangsdatum van de wijziging, of op later tijdstip onder bepaalde voorwaarden. Neem zeker contact op met Parentia voor meer inlichtingen.  

Stel je vraag online

Vul ons formulier in en wij komen zo snel mogelijk bij je terug!