FR
NL

Ik ben...

Ontdek onze informatie op maat van jouw gezin

Wat is de gezinsgrootte?

Wat is de invloed op je kinderbijslag?

Wanneer we spreken van gezinsgrootte in het kader van de kinderbijslag, bedoelen we eigenlijk gewoon het aantal kinderen in je gezin dat wordt meegeteld voor de berekening van de kinderbijslag.

Kinderen die geboren zijn voor 1 januari 2020 krijgen een basisbedrag volgens de rang in het gezin. De rang van een kind in een gezin is de plaats die het kind inneemt binnen dat gezin volgens zijn leeftijd.

Je hebt minstens drie kinderen, waarvan één kind geboren na 31 december 2019? Dan heeft de grootte van je gezin een invloed op de betaling van de sociale toeslag voor grote gezinnen, ten voordele van het kind geboren vanaf 1 januari 2020.

Bedrag kind geboren voor 1 januari 2020

Welke bedragen ontvang je voor kinderen geboren voor 1 januari 2020?

De rang en het bijhorende basisbedrag worden bepaald door het aantal rechthebbende kinderen die in je gezin verblijven. De rang van een kind in een gezin is de plaats die het kind inneemt binnen dat gezin volgens zijn leeftijd. Een eerstgeboren kindje kreeg een eerste rang, een tweede een tweede rang en vanaf een derde kindje werd een derde rang toegekend. Aan elke rang werd een specifiek bedrag gekoppeld.

Vanaf 1 januari 2020 ontvang je nog steeds de basisbedragen volgens het aantal rechthebbende kinderen in je gezin. De bedragen die je ontvangt voor de leeftijdstoeslag en de sociale toeslag zijn gebonden aan specifieke voorwaarden.

Met wie wordt er rekening gehouden?

  • Een kind geboren voor 1 januari 2020
  • Een kind gedomicilieerd in Wallonië
  • Een verdwenen of ontvoerd kind, wiens woonplaats gevestigd is in Wallonië op het moment van zijn verdwijning of ontvoering.

Bedrag kind geboren vanaf 1 januari 2020

Welke bedragen ontvang je voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2020?

Voor de nieuwe geboortes vanaf 1 januari 2020 is er een vast basisbedrag voor elk kind van 0 tot 17 jaar en van 18 tot 24 jaar, zonder rekening te houden met de gezinsgrootte.

  • Kinderen die geboren zijn vanaf 1 januari 2020 krijgen het nieuwe bedrag van de kinderbijslagregeling, terwijl de kinderen geboren voor 1 januari 2020 verder de basisbedragen ontvangen van de oude wetgeving. Bijvoorbeeld: een gezin heeft 3 kinderen, Simon (5 jaar), Zoé (3 jaar) en Laura (2 jaar). Op 3 maart 2019 wordt het kindje Michiel geboren.
KinderenBasisbedrag januari 2020Basisbedrag april 2020Basisbedrag april 2038
Simon (5 jaar)€ 95,80 € 116,79€ 116,79*
Zoé (3 jaar)€ 177,27 € 216,09€ 216,09*
Laura (2 jaar)€ 264,67 € 322,64€ 322,64*
Michiel geboren 3 maart 2020€ 0€ 188,95€ 201,14

*Indien er voor die maand voldaan wordt aan alle voorwaarden om recht te hebben op kinderbijslag.

Geboren voor 2020: gezinswijziging

Wat als een kind geboren voor 1 januari 2020 je gezin verlaat, erbij komt of geen onderbroken recht heeft vanaf 1 december 2019?

Als een kind je gezin verlaat of erbij komt, betalen we de bedragen rekening houdend met de kinderen in het gezin. Dat gebeurt ook wanneer een kind uit je gezin het recht op kinderbijslag verliest of heropent na een onderbreking.

Een kind dat het gezin verlaat en nog recht heeft op kinderbijslag, krijgt het bedrag voor een enig kind van de oude wetgeving.

Enkele voorbeelden:

Een gezin met 4 kinderen, waarvan één geboren in 2020 en het oudste stopt met studeren in 2020
Jan (22 jaar) is het oudste kind van een gezin met nog 3 kinderen, Luk (18 jaar), Veerle (15 jaar) en Victor geboren op 2 januari 2020. Jan stopt zijn studies op 7 maart 2020, zonder zich in te schrijven als werkzoekende.
KinderenBedrag december 2018Bedrag januari 2019Bedrag april 2019 (einde recht Jan)
Jan (22 jaar)95,80 95,80 € 0
Luk (18 jaar)177,27 177,27 97,72
Veerle (15 jaar)264,67 264,67 180,82
Victor geboren op 2 januari 2020
€ 0 
155,00 
158,10
Een gezin met 2 kinderen. Er komt een kind van 9 jaar in het gezin wonen.

Martin en Sonia hebben twee kinderen, Thomas (12 jaar) en Bart (5 jaar). Op 24 februari 2020 komt Erik, die 9 jaar is in het gezin wonen . Vanaf 1 maart 2020 heeft Bart recht op het basisbedrag voor een derde rang, terwijl Erik recht zal hebben op een basisbedrag voor een tweede rang.

Het bedrag dat de kinderen ontvangen vanaf januari 2020 en maart 2020:

KinderenBedrag januari 2020Bedrag maart 2020
Thomas (12 jaar)95,80 97,72
Erik (9 jaar)€ 0180,82
Bart (5 jaar)
177,27 
269,96
Een gezin met 3 kinderen, waarvan het oudste kind alleen gaat wonen.
Een gezin heeft 3 kinderen Lotte (23 jaar), Sebastiaan (20 jaar) en Erika (18 jaar). Lotte, studente, gaat op 4 februari 2020 alleen wonen.  Vanaf 1 maart 2020 ontvangt ze het basisbedrag voor een enig kind van de oude wetgeving. Sebastiaan en Erika zullen het basisbedrag ontvangen voor een eerste en een tweede rang.
KinderenBedrag januari 2020Bedrag maart 2020
Lotte (23 jaar)95,80 aan moeder97,72 aan Lotte
Sebastiaan (20 jaar)177,27 aan moeder € 97,72 aan moeder
Erika (18 jaar)264,67 aan moeder € 180,82 aan moeder

De gezinsgrootte bepalen vanaf 2020

Hoe wordt de gezinsgrootte bepaald vanaf 1 januari 2020?

De gezinsgrootte wordt bepaald door het aantal kinderen die recht hebben op kinderbijslag, uitbetaald aan dezelfde persoon of meerdere personen, die deel uitmaken van hetzelfde gezin (zelfde domicilie).

Opgelet, als er verschillende bijslagtrekkenden aanwezig zijn in hetzelfde gezin, kan er slechts rekening gehouden worden met alle kinderen als de bijslagtrekkenden verwant zijn tot en met de derde graad of samen een feitelijk gezin vormen.

Stel je vraag online

Vul ons formulier in en wij komen zo snel mogelijk bij je terug!