FR
NL

Ik woon in...

Ontdek onze informatie op maat van jouw gezin

Mijn kind heeft een zeldzame ziekte. Wat met het ziekenfonds?

België kent één van ‘s werelds beste sociale zekerheidssystemen. Via een systeem van sociale bijdragen levert elk van ons een stukje van zijn inkomen in (de zogenaamde sociale bijdragen) zodat elke inwoner in België van medische zorgen kan genieten. De meeste medische aandoeningen worden dan ook (deels) vergoed door de Belgische ziekenfondsen. Maar wat als je een niet zo gangbare, of meer nog, zeldzame ziekte hebt? Komt het ziekenfonds dan ook tussenbeide? Parentia legt het je uit.

Wanneer spreken we van een zeldzame ziekte?

We spreken van een zeldzame ziekte wanneer deze ziekte minder dan 1 op 2000 personen treft. Treft het minder dan 1 op 50000 personen, dan spreken we van een uiterst zeldzame ziekte. Let op zeldzame ziektes zijn niet te verwarren met ‘weesziekten’. Een weesziekte is een ziekte waarvoor momenteel nog geen behandeling bestaat. Hoewel weesziekten en zeldzame ziekte niet hetzelfde zijn, is het wel zo dat weesziekten vaak zeldzame ziektes zijn en omgekeerd.

Een zeldzame ziekte kan chronisch, degeneratief en invaliderend zijn en is vaak levensbedreigend. Een aantal bekende zeldzame ziektes zijn spina bifida, mucoviscidose, de ziekte van Huntington en amyotrofische laterale scelerose (beter bekend als ALS).

Hoe zit dat dan met terugbetalingen?

Binnen de verschillende ziekenfondsen zijn er aantal bijkomende financiële tegemoetkomingen bovenop de gewone terugbetalingen waarop je mogelijk aanspraak kunt maken wanneer je aan een zeldzame ziekte lijdt. 

1. Forfait voor Chronische zieken.

Het “forfait voor chronische zieken” is een jaarlijks bedrag dat je ziekenfonds onder bepaalde voorwaarden automatisch toekent. Afhankelijk van je situatie zijn er drie verschillende bedragen waar je jaarlijks aanspraak op kunt maken.

Je kunt aanspraak maken op deze tegemoetkoming wanneer je tijdens het betrokken kalenderjaar en het kalenderjaar daarvoor telkens een totaal van € 450,00 aan persoonlijke aandelen (remgelden) ten laste genomen hebt. Als je bovendien ook de verhoogde tegemoetkoming geniet (zie punt 2), verlaagt het bedrag persoonlijk aandeel tot € 365,00.

AfhankelijkheidssituatieBedrag forfait
 • Voor een tijdvak van ten minste 6 maanden de instemming verkregen hebben van de adviserend arts voor een kinesitherapeutische of fysiotherapeutische behandeling.
 • Voldoen aan de medische voorwaarden om recht te geven op de verhoogde kinderbijslag.
 • Opgenomen zijn in een ziekenhuis voor een totale duur van ten minste 120 dagen in het lopende en voorgaande kalenderjaar of ten minste 6 keer opgenomen zijn in dezelfde periode.
A €371,55
 • Voldoen aan de voorwaarden voor toekenning van de tegemoetkoming van de integratietegemoetkoming, of van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden, voor de persoon met een handicap van wie de graad van zelfredzaamheid op ten minste 12 punten werd vastgesteld in het kader van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap.
 • Van een tegemoetkoming voor hulp van derden in het kader van de wet van 27 juni 1969 betreffende het toekennen van tegemoetkomingen aan mindervaliden.
 • Genieten van uitkeringen als gerechtigde met gezinslast op basis van de erkenning van de behoefte aan andermans hulp of van de forfaitaire tegemoetkoming voor hulp aan derden.
B €557,36
 • Voor een tijdvak van ten minste 3 maanden de instemming verkregen hebben van de adviserend arts voor een behandeling met verpleegkundige verzorging die aanleiding geeft tot de betaling van de forfaits B of C.
C €743,12

2. Statuut chronische aandoening

Welke voordelen krijg je wanneer je het “statuut chronische aandoening” krijgt?

Bij het toekennen van het statuut chronische aandoening geniet je van twee financiële voorwaarden:

 • Je hebt recht op verlaging van het remgeldplafond voor de maximumfactuur.
 • Je hebt recht op de toepassing van de “derde betaler” regeling bij huisartsen, specialisten en tandartsen. Dit houdt in dat je bij deze dienstverleners enkel nog je remgeld moet betalen. Het deel dat in normale omstandigheden nadien door je ziekenfonds zou worden terugbetaald, wordt rechtstreeks van je medisch factuur afgehouden.

Wie kan dit statuut krijgen?

Je krijgt het “statuut chronische aandoening” als je grote uitgaven voor geneeskundige zorgen hebt, of als je het forfait voor chronische zieken geniet. Dit betekent  dat je minstens 8 opeenvolgende kwartalen voor meer dan € 387,27 medische onkosten moet hebben per kwartaal. Wanneer dit het geval is zal het ziekenfonds je automatisch het “statuut chronische aandoening” toekennen.

Wat zijn de exacte voorwaarden?

Om de toekenning van het “statuut chronische aandoening” te bekomen moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Wij sommen ze hieronder even voor je op.

 • Je hebt hoge kosten voor 8 opeenvolgende kwartalen (minimum € 387,27/kwartaal)
 • De 8 kwartalen moeten 2 opeenvolgende jaren omvatten en het minimum bedrag aan kosten wordt jaarlijks geïndexeerd.
 • Om je ziektekosten te berekenen telt men de terugbetaling van de ziekteverzekering en het remgeld samen.
 • Prestaties en geneesmiddelen die niet worden vergoed door de ziekteverzekering, komen niet in aanmerking voor de berekening van je ziektekosten.
 • Je hebt een zeldzame ziekte die hoge medische kosten met zich meebrengt.
 •  Je vindt deze ziekte terug op de ‘officiële lijst van zeldzame ziektes'.
 • Je ontvangt reeds het zorgforfait.

Voor hoe lang kan het “statuut chronische ziekte” worden toegekend?

Deze toekenning gebeurt automatisch en dit voor een periode van twee jaar. Nadien kan het statuut jaar na jaar verlengd worden. Wanneer dit statuut je echter wordt toegekend op basis van een zeldzame ziekte met hoge kosten, dan kan dit onmiddellijk voor een periode van 5 jaar. Hiervoor bezorg je aan de adviserende arts van je ziekenfonds het attest ‘kennisgeving van een zeldzame ziekte of weesziekte’, afgeleverd door je behandelende geneesheer-specialist.

3. Andere financiële tegemoetkomingen

Naast de twee voornaamste tegemoetkomingen die we hierboven aanhaalden, bestaan er nog een aantal bijkomende tegemoetkomingen waarop je mogelijk aanspraak kunt maken. Het gaat om:

 • tegemoetkoming in de prijs van actieve verbandmiddelen;
 • tegemoetkoming in de prijs van pijnstillers;
 • tegemoetkoming in de reiskosten voor kankerpatiënten;
 • tegemoetkoming in de reiskosten voor kinderen opgevolgd in een revalidatiecentrum;
 • tegemoetkoming voor patiënten met het primair syndroom van Sjögren;
 • forfait voor onbehandelbare incontinentie;
 • forfait voor incontinentie bij afhankelijke personen;
 • tegemoetkoming in de prijs van de behandeling door gespecialiseerde centra;
 • gepersonaliseerde begeleiding door een huisapotheker.

Voor meer informatie aangaande mogelijke financiële tegemoetkomingen neem je best contact op met je ziekenfonds. Gebaseerd op je medische situatie overlopen ze samen met jou de verschillende mogelijkheden.

Vond je dit artikel nuttig? Had je graag bijkomende informatie over soortgelijke of ook andere onderwerpen? Neem dan zeker een kijkje op onze blog waar je verschillende interessante artikelen terugvindt.

Bronnen:
Sciensano.be
Riziv.fgov.be
Radiorg.be
Inami.fgov.be

Bereken het bedrag van je Groeipakket in enkele stappen. Begin met 1 kind. Je kunt later andere kinderen toevoegen.

De berekening van het Groeipakket gebeurt op basis van de geboortedatum van je kind én het adres waar je kind woont.

levensfase
topics

Stel je vraag online

Vul ons formulier in en wij komen zo snel mogelijk bij je terug!