FR
NL

Ik woon in...

Ontdek onze informatie op maat van jouw gezin

Kan ik een aanvraag voor ouderschapsverlof indienen?

Extra tijd nodig om voor jouw kinderen te zorgen tijdens deze coronacrisis? Het ouderschapsverlof kan je hierbij helpen, maar wat houdt dit precies in? Wat zijn jouw rechten en hoe vraag je ouderschapsverlof aan? Parentia legt je dit kort en duidelijk uit.

Ouderschapsverlof, wat is dat precies?

Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat ouders of adoptieouders kunnen aanvragen. Let wel op! Je mag niet zomaar een aanvraag voor ouderschapsverlof indienen. Je moet een verwantschapsband kunnen aantonen met het kind voor wie je verlof aanvraagt. Enkel volgende personen hebben recht op ouderschapsverlof:
  • de biologische moeder/vader van ket kind;
  • de persoon die het kind heeft erkend, waardoor de afstamming langs vaderzijde geregistreerd werd;
  • de echtgenote of partner van de biologische moeder. Ze moet het meeouderschap kunnen aantonen door een huwelijksakte of een bewijs van wettelijke samenwoonst;
  • de adoptieouders.
Beide ouders kunnen trouwens ouderschapsverlof aanvragen voor hetzelfde kind. Dit recht is niet overdraagbaar; met andere woorden, de ouders kunnen hun ouderschapsverlof niet doorgeven aan de andere ouder.

Werk je in de privésector? Je kunt pas ouderschapsverlof aanvragen als je gedurende twaalf maanden voor dezelfde werkgever hebt gewerkt.

Wanneer kan het ouderschapsverlof van start gaan?

Je ouderschapsverlof kan van start gaan zodra jouw kindje geboren is. Het verlof moet wel ingaan voor hij/zij twaalf jaar oud is. Voor adoptieouders, kan ouderschapsverlof ingaan zodra het kind ingeschreven is in het bevolkingsregister van de gemeente. Het recht op ouderschapsverlof vervalt hier ook zodra het kind twaalf jaar wordt.

Indien het kind fysiek of mentaal beperkt is, kan de leeftijdslimiet vastgelegd worden op 21 jaar. Het kind moet wel een beperking vertonen van minimaal 66%, waarvoor minstens vier punten worden toegekend in de eerste pijler van de medisch-sociale schaal of minstens negen punten in de drie pijlers.

Welke soorten ouderschapsverlof kun je aanvragen?

Het ouderschapsverlof komt in verschillende soorten voor. Afhankelijk van je behoeften, heb je de keuze tussen verschillende ‘formules’:
  • Volledig ouderschapsverlof: Werk je voltijds of halftijds? Dan heb je recht op ouderschapsverlof gedurende vier volledige maanden. Je moet deze vier maanden niet opeenvolgend opnemen.
  • Halftijds ouderschapsverlof: Als je voltijds werkt, dan kun je je prestaties met de helft verminderen gedurende acht maanden. Je kunt er ook voor kiezen om die acht maanden op te splitsen in periodes van minimaal twee maanden.
  • 4/5 ouderschapsverlof: Een 4/5e ouderschapsverlof is ook mogelijk gedurende twintig maanden. Je mag deze opsplitsen in periodes van vijf maanden.
  • 1/10 ouderschapsverlof: Je kunt eventueel ook je prestaties verminderen met een dag om de twee weken of een halve dag per week. In Vlaanderen kom je sinds 1 september 2020 zelfs in aanmerking voor een aanmoedigingspremie, op voorwaarde dat je minstens een maand ouderschapsverlof neemt.
  • Ouderschapsverlof in de onderwijssector: De voorwaarden voor ouderschapsverlof worden bepaald door de bevoegde gemeenschap van de school of het CLB waar je statutair of tijdelijk bent aangesteld. Ben je vastbenoemd of definitief aangeworven voor minstens de helft van een voltijdse aanstelling? Dan moet je nog steeds ½ of 4/5 van de voltijdse aanstelling werken. Aarzel zeker niet om meer informatie te vragen aan de bevoegde gemeenschap over de voorwaarden van jouw ouderschapsverlof.

Wat moet je doen om ouderschapsverlof aan te vragen?

Eerst moet je je werkgever hiervan op de hoogte brengen. Dit doe je ten vroegste drie maanden en ten laatste twee maanden voor de startdatum van je verlof. Je werkgever moet per aangetekend schrijven of brief (waarvan het dubbel voor ontvangst wordt ondertekend) verwittigd worden. In die brief vermeldt je welk soort ouderschapsverlof je wilt opnemen en wanneer dit van start zal gaan. Ook de einddatum vermeld je in je schrijven. Je werkgever mag je aanvraag niet weigeren, maar hij mag het wel met maximaal 6 maanden uitstellen indien hij hiervoor gegronde redenen heeft.

Bezorg je je werkgever ook een kopie van de geboorteakte van je kind. In geval van adoptie, bezorg je een attest om aan te tonen dat de adoptieprocedure lopend of beëindigd is. Hierbij moet je ook nog een gezinssamenstelling toevoegen waar het adoptiekind op vermeld staat. Ouders die een kind hebben met een beperking, moeten een attest afleveren die de mindervaliditeit bewijst.

Tot slot: dien je aanvraag in bij de RVA. Vul het formulier C61 – Ouderschapsverlof in en bezorg het aan de RVA. Een deel van het document moet je zelf invullen, het andere deel laat je door je werkgever vervolledigen.

Je krijgt geen loon tijdens het ouderschapsverlof; de RVA zorgt er wel voor dat je een vervangingsinkomen bekomt tijdens je verlof.

Bronnen:
RVA.be
Vlaanderen.be
Kindengezin.be

Bereken het bedrag van je Groeipakket in enkele stappen. Begin met 1 kind. Je kunt later andere kinderen toevoegen.

De berekening van het Groeipakket gebeurt op basis van de geboortedatum van je kind én het adres waar je kind woont.

levensfase
topics

Stel je vraag online

Vul ons formulier in en wij komen zo snel mogelijk bij je terug!