Ik kan de schooluitstap van mijn kind niet betalen. Wat nu?

De schoolkosten voor je kind kunnen hoog oplopen. Maar wat als je bijvoorbeeld de schooluitstap van je kind niet kunt betalen? We lijsten enkele mogelijke scenario’s op. Deze informatie geldt voor kinderen die school lopen in Vlaanderen. Lees hier alles over de regelingen voor het onderwijs in Brussel en Wallonië

Ik kan de schooluitstap van mijn kind niet betalen. Wat nu?

Schooluitstappen in de kleuter- en lagere school 

In de kleuterschool en het lager onderwijs wordt gewerkt met maximumfacturen en bijdrageregelingen. In de scherpe en minder scherpe maximumfactuur wordt het bedrag dat de school kan vragen voor extra activiteiten zoals schooluitstappen begrensd. In het kleuteronderwijs is er geen minder scherpe maximumfactuur. Scholen mogen aan ouders van kleuters geen extra bijdrage vragen voor meerdaagse uitstappen. Maar in de praktijk gaan kleuters ook zelden of nooit meer dan een dag op uitstap. Informeer steeds op voorhand naar deze maximumfacturen, zo kom je niet voor verrassingen te staan. 

Schooluitstappen in de middelbare school 

In het secundair onderwijs geldt geen maximumfactuur. Hier wordt gewerkt met een bijdrageregeling. Die bijdrageregeling bevat de kostprijs van materialen, activiteiten en producten die de school extra aanbiedt. Je vindt er ook de regeling voor minder begoede ouders en de momenten waarop de school betalingen int (bijvoorbeeld drie keer per jaar, een keer per maand, …).  

Bekijk deze bijdrageregeling aandachtig om een idee te krijgen van de te verwachten schoolkosten. Door het schoolreglement te ondertekenen ga je immers akkoord met deze bijdrageregeling. 

Betalingsmoeilijkheden

Als je de schooluitstap of de schoolrekening van je kind niet kunt betalen, zijn er enkele mogelijkheden – zowel voor de kleuterschool als voor het lager en het middelbaar onderwijs. 
  

  • Kleuterscholen en lagere scholen moeten drie betaalmomenten per jaar aanbieden. Je zult dus nooit het totaalbedrag in één keer moeten betalen. Middelbare scholen zijn sinds 2019 verplicht om in de bijdrageregeling te vermelden dat gespreide betaling mogelijk is. In de bijdrageregeling vind je de gegevens van de contactpersoon terug, bij wie ouders en leerlingen terechtkunnen als ze daar gebruik van willen maken. Informeer zeker naar zo’n spreidingsplan. 

  • Als ook de gespreide betaling nog moeilijkheden oplevert, kan het helpen om bij de school om een individueel betalingsplan te vragen.  

  • Daarnaast zijn er heel wat scholen die met een spaarsysteem werken om de kosten te spreiden.  

  • Sommige scholen hebben een solidariteitsfonds, waarbij de school inspringt als de ouders niet alles kunnen betalen. 

  • In een aantal gemeenten en steden kun je een kansenpas aanvragen, die je kind goedkoper laat deelnemen aan bepaalde schoolactiviteiten. Voor meer info kun je terecht bij de school of de sociale dienst van je stad of gemeente. 

  • Check zeker ook of je recht hebt op een schooltoeslag

Klachten? 

Als je de schoolrekening te hoog of onterecht hoog vindt, kun je een vraag stellen of klacht neerleggen bij de Commissie voor Zorgvuldig Bestuur van het Vlaams Ministerie van Onderwijs. Deze commissie is bevoegd voor zowel het kleuteronderwijs, als het lager en het secundair onderwijs. 

Groeipakket 

Parentia helpt je graag bij je gezinsadministratie. Wist je dat we ook het Groeipakket (of in Brussel en Wallonië: de kinderbijslag) uitbetalen? We staan je bij gedurende het hele groeitraject van je kroost. Sluit je snel bij ons aan! 

Bronnen 

  • Scholierenkoepel
  • Onderwijs Vlaanderen