Stoppen met studeren, verlies je dan je kindergeld?

Wanneer je stopt met studeren, heb je heel wat administratieve zaken te regelen. Heb je bijvoorbeeld nog wel recht op je kinderbijslag? Je leest het hier!

Student

Welke invloed heeft stoppen met studeren op kinderbijslag?

Verlaat je de schoolbanken, ben je jonger dan 25 en gedomicilieerd in Brussel? Dan kan dit invloed hebben op de uitbetaling van de kinderbijslag.

Stop je in het midden van het schooljaar, dan heb je geen recht meer als ‘student’ de maand die volgt op het stoppen met studeren. Je hebt dan ook geen recht meer op kinderbijslag.

Stop je op het einde van het school- of academiejaar, dan kun je nog recht hebben tot het einde van de schoolvakantie als je niet meer dan 240 uren werkt tijdens het derde trimester (juli, augustus en september).

Heb je dan helemaal geen recht meer?

Als je je laat inschrijven als schoolverlater bij Actiris, dan kun je nog recht hebben op kinderbijslag als je voldoet aan bepaalde voorwaarden. Je zit dan in een toekenningsperiode van 360 dagen.

Je kinderbijslag wordt geschorst als je:

  • meer dan 240 uur per trimester werkt;
  • zelfstandige bent in hoofdberoep of in bijberoep;
  • een werkloosheidsuitkering ontvangt tijdens de toekenningsperiode.

Soms gebeurt het dat de beroepsinschakelingstijd verlengd wordt door Actiris. Heb je dan ook nog recht op kinderbijslag? Zolang een werkzoekende geen 2 positieve evaluaties heeft, wordt deze periode verlengd door Actiris en kun je kinderbijslag blijven ontvangen als je voldoet aan bepaalde voorwaarden.

Wat met tewerkstellingen als jobstudent?

​​​​​​​Werk je tijdens de laatste zomervakantie (juli, augustus, september) en je herneemt niet de lessen dan mag je maximum 240u werken tijdens het volledige derde trimester. Overschrijdt je deze gresn, dan verlies je het recht op kinderbijslag voor het volledige derde trimester.

Op onze pagina ‘Werkzoekende na de studie’ vind je alle info over je rechten op kinderbijslag na het stoppen van je studies.