Je getuigschrift halen bij de ‘Jurys’: hoe doe je dat?

Wil je kind zijn getuigschrift halen voor de jury van de Waalse en Brusselse Federatie? Dat kan perfect, voor zowel de basisschool als voor het secundair onderwijs. Ook jongeren en volwassenen die geen getuigschrift basisschool of secundair onderwijs behaalden, kunnen dat via deze weg alsnog doen. In dit artikel lees je hoe je je getuigschrift via Les Jurys de la Fédération Wallonie-Bruxelles behaalt.

Je getuigschrift halen bij de Jurys: hoe doe je dat? 

Getuigschrift van het basisonderwijs (CEB)

Je kind kan het getuigschrift van het basisonderwijs, of het Certificat d’Études de Base, behalen via het examen voor het CEB. Elk kind is verplicht om het examen voor het CEB af te leggen, dus ook als hij of zij thuisonderwijs  volgt. Je kind moet het examen afleggen ten laatste in het schooljaar waarin hij of zij twaalf jaar wordt en ten vroegste in het schooljaar waarin hij of zij elf wordt. Je kunt je kind elk jaar tegen ten laatste eind april inschrijven voor het eindexamen. In onderstaand filmpje vind je meer info over het CEB.

Huisonderwijs in het Franstalig onderwijsnet

Opgelet! Wil je je kind thuis onderwijzen? Dan moet je een verklaring van thuisonderwijs bezorgen aan de Dienst Huisonderwijs van de Franse Gemeenschap, ten laatste op 5 september van het lopende schooljaar, zelfs als je de lessen in het Nederlands wilt organiseren. Je vindt de adresgegevens op de website van het Franstalig Onderwijs.  

Hoe deelnemen aan het examen voor het CEB?

Kinderen die thuisonderwijs krijgen, of jongeren of volwassenen die hun CEB nooit behaalden, moeten zich inschrijven door contact op te nemen met de inspectiedienst. Zij verstrekken hen de nodige informatie over wanneer het examen zal doorgaan en welke leerstof ze moeten kennen. Het examen voor kinderen peilt naar de kennis van het Frans, van wiskunde en de algemene brede kennis. Hier vind je voorbeelden van de examens van vorige jaren.

Diploma middelbaar onderwijs via de Jurys de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Als je kind via de Examencommissie het getuigschrift voor secundair onderwijs wilt behalen, moet hij of zij enkele stappen zetten. Ten eerste volgt je zoon of dochter een verplichte infosessie. Daarna kan hij of zij de juiste studierichting kiezen en zich inschrijven voor het examen. Je vindt alle informatie op deze website

We wensen jullie alvast veel succes toe! 

Bron: 

  • Enseignement.be