Ik kan de schooluitstap van mijn kind niet betalen. Wat nu?

Onderwijs is een gemeenschapsmaterie. Dat wil zeggen dat in Vlaanderen de Vlaamse Gemeenschap, in Wallonië de Franstalige Gemeenschap en in het Brussels Gewest beide gemeenschappen bevoegd zijn voor het onderwijs. In dit artikel focussen we op de schoolrekening van onderwijsinstellingen in het Franstalige net. Hier lees je meer over betaalmoeilijkheden bij schooluitstappen in het Nederlandstalige onderwijsnet.  

Ik kan de schooluitstap van mijn kind niet betalen. Wat nu?

Schooluitstappen in het kleuteronderwijs in Wallonië en Brussel: duur? 

In Wallonië en Brussel bepaalt een maximumbedrag de rekening voor schooluitstappen in het eerste jaar van het kleuteronderwijs. Voor culturele excursies mag een school aan de ouders van een kleuter in de eerste kleuterklas maximaal 45 euro per schooljaar vragen. Voor schoolreizen met eventuele overnachtingen ligt de maximumprijs op 100 euro voor de drie jaren kleuteronderwijs samen.  

In het tweede en derde jaar van het kleuteronderwijs valt dit maximumbedrag weg. De school is verplicht om een schatting van de kosten aan het begin van het schooljaar met een brief aan de ouders mee te delen. De school mag dit bedrag nooit in één keer innen. Enkele keren per jaar krijgen de kinderen een rekening mee, die een gedetailleerde omschrijving van de kosten bevat. Zodra de kosten meer dan 50 euro bedragen, kun je een spreidingsplan aanvragen voor de betaling. Dit is steeds op individuele aanvraag, dus je moet zelf contact opnemen met een verantwoordelijke van de school. 

Op schoolreis in het lager en secundair onderwijs 

Ook in het lager en secundair onderwijs staat er geen maximumbedrag op de schoolkosten verbonden aan schoolreizen en excursies. In de lagere school is een maandelijks bedrag van 24 euro gangbaar voor schooluitstappen. Voor een schooljaar ligt het totaalbedrag rond de 200 euro. In de middelbare school kunnen deze kosten sterk stijgen. Denk maar aan de Romereis, of het verlengde weekend Parijs voor leerlingen in de derde graad. Ook de lagere scholen en secundaire scholen mogen dit bedrag niet in één keer innen en moeten de ouders regelmatig rekeningen bezorgen waarin de kosten worden toegelicht. Ook hier geldt: als de schoolkosten meer dan 50 euro bedragen, kun je vragen om gespreid te betalen. 

Klachten? 

Kaart problemen aan bij de directie of iemand binnen de ouderraad of het schoolbestuur. Als je vindt dat de schoolrekening onterecht hoog is, kun je klacht indienen bij volgende instanties:  

Bronnen:  

  • Brussels.be
  • La Ligue
  • Enseignement.be