FR
NL

Ik ben...

Ontdek onze informatie op maat van jouw gezin

Krijg je nog kinderbijslag als je kind werkt?

Welke zijn de gevolgen van deze nieuwe uitdaging ?

Veel jongeren verdienen graag een centje bij tijdens hun studies. Maar wat zijn nu de gevolgen voor je kinderbijslag?

Je ontvangt in ieder geval nog kinderbijslag tot 31 augustus van het jaar waarin je kind achttien jaar wordt. Een winstgevende activiteit zoals een studentenjob heeft tot dan geen gevolgen voor je kinderbijslag.

Vanaf de achttiende tot de vijfentwintigste verjaardag van je kind kun je nog kinderbijslag ontvangen, ook als hij of zij werkt als student. In dit geval gelden er wel enkele voorwaarden. Deze voorwaarden hangen af van het type onderwijs dat de jongere volgt.

Recht op kinderbijslag

Wanneer heb je nog recht op kinderbijslag als je kind werkt?

Jongeren geboren vóór 1 januari 2001 :

Je kind volgt voltijds onderwijs, dan blijft het recht op kinderbijslag behouden in de volgende situaties:

  • De jongere mag gedurende het schooljaar of academiejaar maximum 240 uur per trimester (januari tot maart, april tot juni, oktober tot december) werken. Wanneer hij of zij meer dan 240 uur per trimester werkt, heeft de jongere geen recht op kinderbijslag voor dit volledige trimester. Tijdens het derde trimester gedurende de zomervakantie (juli, augustus en september) mag de student die de lessen het daaropvolgende jaar herneemt werken. Hier geldt geen limiet van uren en verloning.
    De federale regering heeft beslist om vanaf 2020 geen rekening meer te houden met studentencontracten binnen het quotum van 475 uur per kalenderjaar. In 2023 en 2024 vormen studentencontracten voor maximaal 600 uur per kalenderjaar geen beletsel voor de toekenning van de kinderbijslag. Verplichte stages om diploma te behalen worden niet meegerekend.
  • Wanneer je kind een sociale uitkering krijgt door ziekte, invaliditeit, arbeidsongeval, beroepsziekte die voortvloeit uit een toegelaten activiteit (= een activiteit waarbij het maximum aantal uren of verloning niet wordt overschreden). Wanneer je kind echter een wachtuitkering of werkloosheidsuitkering geniet vormt dit wel een beletsel, behalve wanneer het gaat om tijdelijke werkloosheid als gevolg van een toegestane activiteit.
  • Als de jongere zelfstandig is en geen bijdragen betaalt of alleen een voorlopige bijdrage op een forfaitair inkomen betaalt bij het begin van de zelfstandige activiteit.
  • Wanneer je kind zelfstandig is, een bijdrage betaalt en verklaart dat hij niet meer dan 240 uur per trimester werkt.

Kind met een beperking werkt

Wat als je kind werkt en een beperking heeft?

Wat zijn de gevolgen op de toeslag als je kind met een beperking aan het werk is? Neem een kijkje op onze pagina "Kind met een beperking" voor een antwoord op al jouw vragen.

Kinderbijslag en werkzoekende

Wat als je kind werkzoekende is?

Je kunt onder bepaalde voorwaarden nog recht hebben op kinderbijslag gedurende de inschrijvingsperiode als werkzoekende. Neem zeker een kijkje op onze pagina over schoolverlaters.

Stel je vraag online

Vul ons formulier in en wij komen zo snel mogelijk bij je terug!