Alles wat je moet weten over het medische onderzoek op school

Wanneer je aan het medische onderzoek denkt, denk je aan de groeicurves, het gehoor, het zicht. Tegenwoordig focussen zorgverleners zich niet meer uitsluitend op de lichamelijke gezondheid van je kind, maar ook op de leefgewoonten én het algemeen welzijn van je oogappel.  

Kind en dokter

Wanneer?

Je kind wordt in zijn of haar schoolloopbaan verschillende keren medisch onderzocht. De check-ups vinden plaats in het kleuter-, basis- en secundair onderwijs op de volgende momenten:

  1. de eerste kleuterklas
  2. derde kleuterklas
  3. het tweede leerjaar
  4. het vierde leerjaar
  5. het zesde leerjaar
  6. in de eerste graad van het middelbaar
  7. in het 4de jaar secundair onderwijs.

Wat wordt er onderzocht?

Een medisch onderzoek draait vooral om preventie. Artsen en verpleegkundigen volgen onder andere de groei van je kind op, doen oog- en gehoortesten en checken de gezondheid van het gebit. Daarnaast krijgt je zoon of dochter ook de nodige vaccinaties.

Nieuw is de extra aandacht voor het psychologische welzijn van elk kind. Er is een globale aanpak. Gezondheid is niet louter fysiek, gezondheid omvat ook de leefgewoonten, de angsten en de noden van de leerling.

Verplicht?

Medisch onderzoek is wettelijk verplicht op de vastgestelde leeftijden. Voortaan geldt dat ook voor kinderen die thuisonderwijs volgen.
De vaccinaties mag je wel weigeren, al wordt dat sterk afgeraden door de Hoge Gezondheidsraad. Eén vaccinatie blijft echter wel verplicht namelijk tegen polo, al wordt deze meestal tijdens de babyleeftijd toegediend.

Wat kost medisch onderzoek?

Medische onderzoeken worden volledig bekostigd door de overheid. De school mag er dus niets voor aanrekenen.  

kind dokter

Mag je weigeren?

Als je bezwaren hebt tegen het medische onderzoek, dan mag je je kind ook door een andere dokter laten onderzoeken. De arts moet in dat geval wel dezelfde onderzoeken uitvoeren en je moet zelf opdraaien voor de kosten. Bezorg nadien de resultaten van het onderzoek aan een PMS-medewerker.

Bronnen:

  • ONE
  • Air de Familles
  • ecolesante.be