FR
NL

Ik ben...

Ontdek onze informatie op maat van jouw gezin

Wat met de kinderbijslag bij scheiding en echtscheiding?

Wordt je kinderbijslag beïnvloed?

Een scheiding brengt vaak heel wat emoties en veranderingen mee. De vertrouwde omgeving van de kinderen die verandert, is op zich al een grote wijziging. Afhankelijk van de verandering in het ouderlijk gezag en de regio waar de kinderen zijn gedomicilieerd, kan een scheiding een invloed hebben op de uitbetaling van de kinderbijslag.

Wat te doen voor je kinderbijslag?

Wat te doen voor je kinderbijslag bij scheiding en echtscheiding?

Bij een scheiding (= feitelijke scheiding van gehuwde ouders of ongehuwde ouders met een verschillende woonplaats) gaan wij ervan uit dat beide ouders samen het ouderlijk gezag uitoefenen (co-ouderschap). Dit houdt in dat beide ouders (gehuwd of ongehuwd) samen alle belangrijke beslissingen nemen in verband met het onderhoud en de opvoeding van de kinderen die in Wallonië gedomicilieerd zijn. De gemeente zal je kinderbijslagfonds, inlichten over de wijziging van je gezinssituatie via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

Als de familierechtbank bij een scheiding het ouderlijk gezag aan slechts één van beide ouders toekent, dan bezorg je ons meteen een kopie van het volledige vonnis. Bij een echtscheiding (wettelijke scheiding) zal de gemeente de uitbetalingsactor inlichten dat de echtscheiding is uitgesproken. Als de familierechtbank een nieuwe uitspraak doet over het ouderlijk gezag, bezorg dan meteen  het volledige nieuwe vonnis aan je kinderbijslagfonds.

Wat in het geval van co-ouderschap?

Als beide ouders het ouderlijk gezag samen uitoefenen (co-ouderschap).

Als ouders scheiden wordt uitgegaan van gelijk verdeelde huisvesting tenzij er een vonnis is door de familierechtbank waaruit blijkt dat het ouderlijk gezag exclusief wordt toegekend. Als de ouders gescheiden leven en de vader het kind nadien erkent, zullen de regels van co-ouderschap toegepast worden vanaf de datum van de erkenning.

Wat is de invloed op de kinderbijslag?

Vanaf 1 januari 2019 wordt de kinderbijslag voor kinderen die in het Franstalig gebied van Wallonië gedomicilieerd zijn betaald aan een bijslagtrekkende die in het Franstalig gebied van Wallonië gedomicilieerd is.

Als de wettelijke bijslagtrekkende (meestal de moeder), in geval van co-ouderschap, haar adres niet in Wallonië heeft, zal de andere ouder (meestal de vader) bij wie de kinderen gedomicilieerd zijn, aangeduid worden als vervangende bijslagtrekkende.

In dat geval kan de vader, de vervangende bijslagtrekkende, de wettelijke bijslagtrekkende worden als hij vraagt om de kinderbijslag te ontvangen. Als de vader dit niet aanvraagt, en de moeder verhuist nadien alsnog naar het Franstalige gebied van Wallonië, zal de kinderbijslag automatisch opnieuw aan haar uitbetaald worden.

Wat als het kind bij de vader is gedomicilieerd en woont?

De vader kan de kinderbijslag aanvragen voor de kinderen die bij hem gedomicilieerd zijn.

Als de vader niet vraagt om de kinderbijslag van de kinderen die bij hem gedomicilieerd zijn, te ontvangen, blijft de kinderbijslag aan de moeder die gedomicilieerd is in het Franstalig gebied van Wallonië betaald worden.

De vader ontvangt de kinderbijslag voor de kinderen voor wie hij het exclusief ouderlijk gezag heeft, vanaf de maand die volgt op de ontvangst van een kopie van het volledige niet aangepaste vonnis.

Beide ouders worden ingelicht over de gevolgen in het dossier. Neem gerust contact op met Parentia voor specifieke vragen.

Wat als je kind 18 jaar wordt?

Zonder een specifiek verzoek van één van de ouders zal er geen wijziging zijn in de uitbetaling van de kinderbijslag doordat de co-ouderschap blijft na de meerderjarigheid van het kind.

Wat met de sociale toeslagen? 

Sinds 2019 kan iedereen recht hebben op de sociale toeslag, zolang je jaarlijkse brutogezinsinkomen onder de inkomstengrens ligt. Deze toeslag kan in het geval van een alleenstaande ouder eventueel nog verhoogd worden.

​​​​​​​Wat is er nieuw vanaf 2021? Je vindt alle uitleg in ons artikel over de sociale toeslag.

Andere situaties
  • Als een kind in het buitenland verblijft, dan is het co-ouderschap niet van toepassing, de kinderbijslag zal uitbetaald worden aan de ouder waarbij het kind woont. Als een vonnis bepaalt dat de ouders samen het ouderlijk gezag uitoefenen, dan geldt de regeling van co-ouderschap wel voor de kinderbijslag. Bezorg dus zo snel mogelijk een kopie van een eventueel vonnis aan je kinderbijslagfonds.
  • Als de ouders gescheiden leven en de vader erkent het kind laattijdig, dan gelden de regels van co-ouderschap vanaf de datum van de erkenning.
  • Als er onenigheid is tussen de ouders over de kinderbijslag, dan kunnen ze in beroep gaan:
    • bij de vrederechter verzet aantekenen in het belang van het kind tegen de uitbetaling van de kinderbijslag aan de persoon aan wie volgens de wet moet worden betaald (‘bijslagtrekkende’). De vrederechter kan alleen de persoon aanwijzen die de kinderbijslag krijgt in plaats van de wettelijke bijslagtrekkende. Voor de berekening van het bedrag van de kinderbijslag, maakt het kind nog steeds deel uit van het gezin van de wettelijke ‘bijslagtrekkende’. De bedragen blijven dus op basis van die gezinssituatie bepaald. Bezorg een kopie van de uitspraak aan je kinderbijslagfonds, zodat de ouder die de vrederechter heeft aangeduid, de kinderbijslag kan ontvangen.

    • aan de arbeidsrechtbank vragen om de kinderbijslag te ontvangen als nieuwe wettelijke bijslagtrekkende. Voor de berekening van de kinderbijslag, maakt het kind dan deel uit van het gezin van de nieuwe bijslagtrekkende en kan het bedrag dus veranderen. Het kinderbijslagfonds ontvangt het vonnis rechtstreeks van de griffie.

    • met een sommendelegatie, kan de rechter (vredegerecht, jeugdrechtbank of rechtbank van eerste aanleg) de andere ouder machtigen om de kinderbijslag te ontvangen. Voor de berekening van de kinderbijslag, beschouwen wij dat het kind wel nog steeds deel uitmaakt van het gezin van de wettelijke ‘bijslagtrekkende’. De bedragen blijven dus op basis van die gezinssituatie bepaald.

Wat in het geval van exclusief ouderschap?

Als één van de ouders het ouderlijk gezag uitoefent ( = alleenbestuur of exclusieve uitoefening van het ouderlijk gezag).

Als de rechter van de familierechtbank bij een scheiding (=feitelijke scheiding of echtscheiding) het ouderlijk gezag aan slechts één van beide ouders toekent, dan heeft dit een invloed op de kinderbijslag.

Bij ontvangst van het volledige vonnis zal het kinderbijslagfonds de kinderbijslag uitbetalen aan de ouder die het exclusieve ouderlijk gezag heeft wanneer het kind bij hem wettelijk gedomicilieerd is. De kinderbijslag zal betaald worden vanaf de maand volgend op de ontvangst van het vonnis. Het is dus belangrijk dat je het volledige vonnis zo snel mogelijk aan je uitbetalingsactor bezorgt!

Stel je vraag online

Vul ons formulier in en wij komen zo snel mogelijk bij je terug!