FR
NL

Ik ben...

Ontdek onze informatie op maat van jouw gezin

Wat als mijn kind in een instelling verblijft?

Wat is een plaatsing?

Soms treft een instantie die bevoegd is voor jeugdbescherming maatregelen om een minderjarige in een instelling te plaatsen, dit in het belang van het kind. Wij geven je hieronder graag wat meer informatie over hoe het dan precies zit met de kinderbijslag.

Wie ontvangt de kinderbijslag?

Bij plaatsing in een instelling wordt 2/3 van de kinderbijslag rechtstreeks uitbetaald aan de instelling of de plaatsende overheid (om de kosten in het levensonderhoud van het kind te ondersteunen). Het overblijvende 1/3 wordt over het algemeen betaald aan de bijslagtrekkende die het kind opvoedde voor de plaatsing. Dit op voorwaarde dat die persoon tijdens de plaatsing verder zorg draagt voor het kind. De rechter kan beslissen om 1/3 van de kinderbijslag te storten op een spaarboekje op naam van de jongere. Het bedrag op het spaarboekje blijft geblokkeerd tot hij meerderjarig is.

Berekening bij plaatsing voor 1 januari  2019?

Hoe wordt de gezinsbijslag berekend voor een kind geplaatst voor 1 januari 2019?

Je kind is geplaatst voor 1 januari 2019? De manier waarop de kinderbijslag berekend wordt, blijft dezelfde als deze op 31 december 2018.

Er zijn 2 mogelijkheden:

Er zijn geen andere kinderen in het gezin: de maandelijkse kinderbijslag (basisbedrag, leeftijdstoeslag en eventueel andere toeslagen) wordt opgesplitst:
  • 2/3e van de kinderbijslag wordt rechtstreeks uitbetaald aan de instelling of de plaatsende overheid, om de kosten te dekken voor het levensonderhoud van het kind.
  • 1/3e wordt betaald aan de persoon die de kinderbijslag ontving voor de plaatsing. Dit op voorwaarde dat deze persoon verder zorg blijft dragen voor het kind. De rechter kan ook beslissen om het overblijvende deel op een geblokkeerde spaarrekening te storten tot het kind meerderjarig is.
Als het 1/3 op een geblokkeerde spaarrekening van het kind betaald wordt tot aan zijn meerderjarigheid, heeft het geplaatste kind automatisch recht op een sociale toeslag  tot de leeftijd van 18 jaar vanaf de maand volgend op een nieuw evenement ( een evenement is een wijziging in het bedrag, opgelet een nieuwe instelling is geen nieuw evenement). 
Het kind is niet alleen in het gezin: de kinderbijslag wordt als volgt berekend:

De kinderbijslagen (basis en sociale toeslag) van alle kinderen worden opgeteld. De som wordt gedeeld door het aantal kinderen. De leeftijdstoeslag en eventuele toeslag voor een kind met een aandoening (wanneer erkend door de FOD) worden erbij geteld. Het resultaat wordt proportioneel verdeeld:

  • 2/3e aan de instelling of de plaatsende overheid
  • het resterende 1/3e aan de persoon die het kind opvoedde voor de plaatsing (op voorwaarde dat deze persoon verder zorg blijft dragen voor het kind). De rechter kan ook beslissen om het overblijvende deel op een geblokkeerde spaarrekening te storten tot het kind meerderjarig is. 

Als het 1/3 op een geblokkeerde spaarrekening van het kind betaald wordt tot aan zijn meerderjarigheid, heeft het geplaatste kind automatisch recht op een sociale toeslag tot de leeftijd van 18 jaar vanaf de maand volgend op een nieuw evenement  ( een evenement is een wijziging in het bedrag, opgelet een nieuwe instelling is geen nieuw evenement).  

Berekening bij plaatsing vanaf 1 januari 2019?

Hoe wordt de gezinsbijslag berekend voor een kind geplaatst vanaf 1 januari 2019?

Je geplaatst kind is geboren voor 1 januari 2019

1/3 van de kinderbijslag moet worden uitbetaald aan een natuurlijke persoon.

Er verandert niets, de berekening wordt uitgevoerd zoals voor het kind dat vóór 2019 is geplaatst (in evenredige verdeling).

1/3 van de kinderbijslag moet op een spaarboekje worden gestort

In dit geval wordt je kind aanzien als zijn eigen bijslagtrekkende. Het basisbedrag voor een eerste kind, de automatisch toegekende sociale toeslag, eventueel de leeftijdstoeslag en de eventuele toeslag voor kinderen met een aandoening (wanneer erkend door de FOD) worden opgeteld en verdeeld als volgt: 2/3 worden gestort aan de instelling of plaatsende overheid en het resterende 1/3 wordt gestort op een geblokkeerde spaarrekening te storten tot het kind meerderjarig is. 

De andere kinderen van het gezin krijgen hun bedragen (basisbedrag, leeftijdstoeslag en eventuele andere supplementen) en kunnen niet proportioneel verdeeld worden. Er wordt geen rekening meer gehouden met het geplaatst kind.

Stel je vraag online

Vul ons formulier in en wij komen zo snel mogelijk bij je terug!