Op kot? Misschien heeft je student recht op een studietoelage

Studeren kost een aardige duit, zeker als je kind op kot gaat. Maar in sommige gevallen kunnen jij en je kind een beroep doen op enkele financiële tegemoetkomingen. Denk aan een studiebeurs of – wanneer je je kind niet meer financieel ondersteunt – een leefloon van het OCMW. Bekijk hier waarop je kind eventueel recht heeft.

studietoelage kot

Het Groeipakket

Als je zoon of dochter ingeschreven is voor minimaal 27 studiepunten, dan heeft hij of zij in de meeste gevallen nog recht op het Groeipakket. Bovendien krijg je als ouder belastingvermindering als je studerende kind niet te veel bijverdient in een studentenjob.

Vlaamse Studietoelage voor studenten op kot

De Vlaamse Gemeenschap voorziet in sommige gevallen een Vlaamse Studietoelage. Om daarvoor in aanmerking te komen, gelden er enkele voorwaarden op vlak van nationaliteit, gezinssituatie, inkomen en de keuze van de opleiding. Voor kotstudenten voorziet de Vlaamse overheid een hogere studietoelage. Daarvoor gelden opnieuw enkele voorwaarden:

  • Je kind is ingeschreven voor een volledig academiejaar en je hebt een huurcontract afgesloten voor minstens acht maanden. Let op: je kind mag zich niet domiciliëren op het adres van het kot.
  • Je zoon of dochter is ingeschreven voor slechts één semester en heeft een huurcontract afgesloten voor minstens vier maanden. Ook in dit geval mag je kind zich niet domiciliëren op het adres van het kot.
  • Je zoon of dochter is gehuwd, zelfstandig of alleenstaand.
  • Je kind volgt een opleiding buiten België en schreef zich in bij een buitenlandse onderwijsinstelling. Wie Erasmusstudent is, moet boven op deze voorwaarde nog aan een van de andere bovenstaande voorwaarden voldoen om als kotstudent te worden beschouwd.

Bijna-beursstudent

Onder bepaalde voorwaarden heeft je kind nog recht op het bijna-beursstatuut. Hij of zij krijgt dan geen studietoelage, maar betaalt wel minder inschrijvingsgeld (studiegeld) aan de hogeschool of universiteit. Om het bijna-beursstatuut te verkrijgen, moet je zoon of dochter een aanvraag voor een studietoelage indienen. De afdeling Studietoelage geeft deze informatie dan door aan de onderwijsinstelling. Als het verschil tussen je referentie-inkomen en de financiële maximumgrens voor een studietoelage niet groter is dan een bepaald bedrag, maak je kans op verlaagd inschrijvingsgeld. In academiejaar 2020-2021 ligt dit bedrag op € 3.277.

Handig: kot huren aan de onderwijsinstelling

Onderwijsinstellingen zoals de universiteit van Gent (UGent) en die van Leuven (KU Leuven) hebben soms gebouwen in eigen beheer, waarin je een kot kunt huren. Zij hanteren verschillende prijzen, voor niet-beurs-, bijna-beurs- en beursstudenten. De medewerkers van de Sociale Dienst van de universiteiten kunnen hierover meer uitleg geven. Check dus zeker ook eens bij de onderwijsinstelling van jouw kind of ze huisvesting aanbieden.

We wensen jou en je student alvast veel succes toe!
Neem een kijkje tussen onze andere blogs voor nog meer tips voor gezinsadministratie.

Bronnen:

  • Studietoelagen.be 
  • Vlaanderen.be