Op kot? Misschien heeft je student recht op een studietoelage

Studeren kost een aardige duit, zeker als je kind op kot gaat. Maar in sommige gevallen kunnen jij en je kind een beroep doen op enkele financiële tegemoetkomingen. Denk aan een studiebeurs of – wanneer je je kind niet meer financieel ondersteunt – een leefloon van het OCMW.

studietoelage kot

Is je kind in Brussel gedomicilieerd? Dan is de keuze van de onderwijsinstelling bepalend voor een eventuele tegemoetkoming. Wie ingeschreven is aan een Vlaamse onderwijsinstelling, valt onder de bepalingen van het Vlaamse onderwijsnet. Hier vind je alle informatie over financiële hulp voor Vlaamse studenten. Studenten die voor een hogeschool of universiteit uit het Franstalige onderwijsnet kiezen, vinden hier alle informatie over tegemoetkoming voor Waalse studenten.

Veel succes!