Samenwoonst en huwelijk

Samenwoonst en huwelijk

In onze maatschappij groeien kinderen op in verschillende gezinsvormen: alleenstaande ouders, gehuwde of samenwonende partners, nieuw samengestelde gezinnen, paren van gelijk en ongelijk geslacht, … De kinderbijslag houdt rekening met deze verschillende samenlevingsvormen.  

 • Je (her)trouwt?

  Het huwelijk is een wettelijke verbintenis tussen twee personen. Op het vlak van de kinderbijslag zijn de gevolgen van een huwelijk of een tweede huwelijk dezelfde als voor een koppel dat samenwoont en een feitelijk gezin vormt. 

  De administratieve diensten van je gemeente maken automatisch elke wijziging in je burgerlijke stand of in je gezinssamenstelling over aan je kinderbijslagfonds. 

 • Je woont samen en vormt een feitelijk gezin?

  Twee personen vormen een feitelijk gezin, indien:  

  • ze samenwonen en op hetzelfde adres zijn gedomicilieerd  
  • ze geen familie of aangetrouwde familie zijn, tot de derde graad inbegrepen  
  • ze samen bijdragen tot de financiële of andere lasten van het gezin  

  Of ze van hetzelfde of van verschillend geslacht zijn, heeft geen belang. 

  Een voorbeeld: 
  Filip trekt in bij het gezin van Saskia, die twee kinderen heeft. Saskia en Filip vormen samen een feitelijk gezin. 

  Op het vlak van kinderbijslag is er een vermoeden dat twee personen die dezelfde woonplaats hebben, een feitelijk gezin vormen (het betreft enkel personen die geen familie zijn tot de derde graad: de echtgenoten, de ouders, de kinderen, de broers, de zussen, de grootouders, de ooms en de tantes vormen onder elkaar dus geen feitelijk gezin).  

  Je kan echter dit vermoeden verwerpen door aan te tonen: 

  • dat er een huurovereenkomst werd afgesloten tussen jezelf en de persoon die op hetzelfde adres woont. Die huurovereenkomst moet je registreren bij het registratiebureau van de gemeente. Wanneer de registratie na 3 maanden plaatsvond, geldt de weerlegging van het feitelijk gezin vanaf de datum van registratie. Wordt de huurovereenkomst later geregistreerd, dan is het vermoeden weerlegd vanaf de datum van registratie. Wie zijn huurcontract online registreert kan een ontvangstbewijs met hoofding van de FOD Financiën afprinten als bewijs.  

  Een voorbeeld 
  Sam en Véronique zijn op hetzelfde adres gedomicilieerd, maar verklaren geen feitelijk gezin te vormen. Zij hebben onder mekaar een huurovereenkomst afgesloten op 01/01/2017 en hebben deze geregistreerd bij de gemeente op 27/02/2017. Op deze manier leveren ze het bewijs dat ze geen feitelijk gezin vormen, met ingang op 01/01/2017. 

  Peter en Karen zijn op hetzelfde adres gedomicilieerd, maar verklaren geen feitelijk gezin te vormen. Ze hebben onder mekaar een huurovereenkomst afgesloten op 01/01/2017 en hebben deze geregistreerd bij de gemeente op 15/06/2017. Op deze manier leveren ze het bewijs dat ze geen feitelijk gezin vormen, met ingang op 15/06/2017.  

  • dat er een arbeidsovereenkomst bestaat tussen jezelf en de persoon die met jou op hetzelfde adres woont;  
  • dat de persoon met wie je samenwoont zelf ook kinderbijslag ontvangt;  
  • dat de persoon met wie je samenwoont een familieband heeft tot de 3de graad met het/de rechtgevend(e) kind(eren) (bijvoorbeeld: de grootmoeder van de kinderen van je partner maakt deel uit van je gezin, maar vormt daarom geen feitelijk gezin met jou);  
  • dat de persoon met wie je samenleeft een feitelijk gezin vormt met iemand anders op hetzelfde adres.  

  Een voorbeeld 
  Max en Rita hebben elkaar ontmoet tijdens hun studies. Max gaat inwonen bij Rita en haar moeder Viviane. Het vermoeden bestaat dat Max en Viviane een feitelijk gezin vormen. Dit vermoeden kunnen Max en Rita weerleggen indien ze verklaren dat zij met hun twee een feitelijk gezin vormen. 

  De bevolkingsdienst van je gemeente meldt automatisch elke wijziging in je gezinssamenstelling aan je kinderbijslagfonds. Om een verklaring van feitelijk gezin op te stellen of om dit vermoeden te verwerpen, neem je contact op met je consulent. 

 • Wat zijn de voordelen voor de kinderbijslag?

  De kinderen van een feitelijk gezin of een (her)huwelijk kunnen worden gegroepeerd: het tweede kind ontvangt zo meer kinderbijslag dan het eerste, en al de kinderen vanaf het derde nog meer. 

  Een voorbeeld: 
  Marc en Lieve wonen samen en voeden Rudy op, zoon uit een eerste huwelijk van Marc, en Maria, dochter uit een eerste huwelijk van Lieve. Als Marc en Lieve verklaren dat ze een feitelijk gezin vormen of als ze huwen, dan zullen zij de kinderbijslag voor Rudy en Maria ontvangen als voor een eerste en tweede kind. 

  De partner kan kinderbijslag aanvragen voor zijn eigen kinderen, de kinderen van een andere partner en de gemeenschappelijke kinderen van het paar. 

 • Wat zijn de nadelen voor de kinderbijslag?

  Als je verhoogde wezenbijslag ontving, dan verlies je die toeslag en ontvang je de gewone schaal vanaf de maand die volgt op het samenwonen. 

  Voor de kinderen van langdurig werklozen, werknemers in arbeidsongeschiktheid  of gepensioneerden die een beperkt inkomen hebben, kan de sociale toeslag geschrapt worden bij samenwoonst of herhuwelijk, omdat de inkomsten van alle samenwonenden meetellen. Je kinderbijslagfonds zal je automatisch een formulier opsturen om na te gaan of je nog steeds voldoet aan de voorwaarden om een toeslag te ontvangen. 

  Als je verhoogde kinderbijslag ontvangt via een ouder die geen deel meer uitmaakt van het gezin en die langdurig werkloos, arbeidsongeschiktheid of gepensioneerd is, dan komt de sociale toeslag te vervallen als je een gezin vormt. 

  Als je samenwoont of (her)huwt, dan kan de kinderbijslag niet meer worden toegekend op grond van een overlevingspensioen. De partner kan dan eventueel de kinderbijslag aanvragen. 

  Tenslotte, als je samenwoont of een feitelijk gezin vormt, dan heb je geen recht op de toeslag als alleenstaande ouder met beperkte inkomsten.