Het weeskind geboren voor 1/01/2020

weeskind

Het overlijden van een ouder … zowel emotioneel als financieel een moeilijke situatie.

Een kind dat beide of één van zijn ouders verliest, heeft recht op verhoogde kinderbijslag voor wezen.

Het verhoogde bedrag verschilt naargelang het kind geboren is voor of na 2020.
De toekenningsvoorwaarden zijn verschillend naargelang een ouder overleden is voor of na 1/01/2019.

 • Wat zijn de voorwaarden om recht te hebben op de toeslag ?

  Het moet gaan om een wettelijk, een erkend of geadopteerd kind van de overleden persoon.

  Specifieke situatie: de geadopteerde wees
  Bij een gewone adoptie geeft het overlijden van één van de biologische ouders of de adoptieouders aanleiding tot het onderzoeken van het recht op wezenbijslag. Bij volle adoptie (het kind heeft geen wettelijke band meer met de biologische ouders) kan enkel het overlijden van één van de adoptieouders aanleiding geven tot het onderzoeken van het recht. Voor meer informatie, aarzel niet om contact op te nemen met je consulent.

 • Hoeveel zal ik ontvangen?

  Je hebt recht op de verhoogde wezenbijslag vanaf de maand die volgt op de datum van het overlijden. De verhoogde wezenbijslag bedraagt 360,83 EUR per kind. Het bedrag kan verhoogd worden met de leeftijdsbijslag en de bijslag voor een gehandicapt kind.

  Een voorbeeld
  Jacques overlijdt op 5 juni 2018. Zijn kinderen,  Jean en Sophie, zullen elk vanaf de maand juli  de verhoogde wezenbijslag ontvangen, die rond 8 augustus wordt uitbetaald.

  De kinderen  die verhoogde wezenbijslag ontvangen, komen echter niet in aanmerking om de rang (de plaats) van de andere kinderen in het gezin te bepalen.

 • Kan ik het recht op de verhoogde wezenbijslag verliezen?

  Het kind is wees voor 31/12/2018 :

  Wanneer de overlevende ouder hertrouwt of samenwoont, vervalt het recht op de verhoogde wezenbijslag. De gewone kinderbijslag zal dan toegekend worden.

  Een voorbeeld
  Jacques overlijdt op 5 juni 2018. Zijn kinderen, Jean en Sophie, beiden gedomicilieerd bij hun moeder, Anne, zullen elk vanaf de maand juli de verhoogde wezenbijslag ontvangen. Zij woont samen met haar nieuwe partner, Nicolas vanaf 15 september 2019. Anne verliest het recht op verhoogde wezenbijslag en ontvangt de gewone kinderbijslag vanaf 1 oktober 2019.

  Er is opnieuw recht op het verhoogde bedrag als de overlevende ouder niet langer samenwoont of als het weeskind door de overlevende ouder is verlaten. Als de overlevende ouder, onafhankelijk van zijn of haar familiale situatie geen contact meer heeft met het weeskind en niet tussenkomt in de opvoedingskosten, dan blijft het recht op betaling van de verhoogde wezenbijslag bestaan. De persoon die instaat voor de opvoeding van het kind of het weeskind zelf, zal dan dit bedrag ontvangen.

  Een voorbeeld

  Jacques overlijdt op 5 juni 2018. Zijn kinderen, Jean en Sophie, beiden gedomicilieerd bij hun moeder, Anne, zullen elk vanaf de maand juli de verhoogde wezenbijslag ontvangen. Zij woont samen met haar nieuwe partner, Nicolas vanaf 15 september 2019. Anne verliest het recht op verhoogde wezenbijslag en ontvangt de gewone kinderbijslag vanaf 1 oktober 2019.
  Op 20 februari 2020 woont Anne opnieuw alleen met haar kinderen. Ze ontvangt terug de verhoogde wezenbijslag vanaf 1 maart 2020.

  Het kind is wees vanaf 1/01/2019 :

  Het kind dat één van zijn ouders heeft verloren, ontvangt automatisch de verhoogde wezenbijslag, zelfs wanneer de overlevende ouder gaat samenwonen of hertrouwen.

  Een voorbeeld
  Jérôme overlijdt op 5 juni 2019. Zoon, Noa, is gedomicilieerd bij zijn mama, Aude. Het recht op verhoogde wezenbijslag start op 1 juli 2019. Aude woont samen met Simon vanaf 11 mei 2020. Deze nieuwe gezinssituatie heeft geen invloed op de toekenning van de toeslag.