Samenwoonst en huwelijk

Samenwoonst en huwelijk

ouders met twee kids

Wat gebeurt er met de kinderbijslag als je samenwoont en een feitelijk gezin vormt?

gezin op bed

trouw met mij

Wat gebeurt er met de kinderbijslag als je (her)trouwt?

Wat zijn de gevolgen voor de kinderbijslag?