Kraamgeld

Baby

Veelgestelde vragen ivm Kraamgeld

Hier vind je alles over het huidige federale systeem terug.
Heb je vragen over het nieuwe kinderbijslagsysteem in Wallonië? Kijk dan even op onze pagina over het nieuwe Waalse model van kinderbijslag.

Hoe aanvragen vóór de geboorte?

Als mama kun je je kraamgeld online aanvragen vanaf de zesde maand zwangerschap, dus vier maand voor de vermoedelijke bevallingsdatum. De betaling zelf ontvang je ten vroegste twee maanden vóór de vermoedelijke bevallingsdatum.

of

Je kunt een aanvraagformulier invullen en opsturen vanaf de eerste dag van de zesde maand van de zwangerschap.

Laat ook de behandelende dokter of verloskundige de zwangerschapsverklaring op dit formulier invullen en dit ten vroegste vier maand voor de vermoedelijke bevallingsdatum. Ook als wij enkel een medisch attest van de dokter of vroedvrouw ontvangen, kunnen wij het recht op kraamgeld onderzoeken. Vermeld dan steeds je rijksregisternummer.

Vanaf een tweede geboorte, volstaat het om een medisch attest op te sturen naar je kinderbijslagfonds met een duidelijke vermelding van je rijksregisternummer.

Hoeveel ontvang ik als mijn kindje voorzien is tussen 1 december 2019 en 28 februari 2020 ?

Vanaf 1 januari 2019 heeft iedere regio in België zijn eigen systeem van kinderbijslag. Dit brengt ook verschillen mee in de bedragen van het kraamgeld.

In Wallonië veranderen de bedragen van het kraamgeld vanaf 1 januari 2020. De bevalling is voorzien tussen 1 december 2019 en 28 februari 2020 en we ontvangen je aanvraag in 2019?We betalen je dan voorlopig het nieuwe bedrag voor een eerste geboorte en het huidige bedrag voor een volgende geboorte.

Volgens het doktersattest ligt de vermoedelijke bevallingsdatum tussen 1 december 2019 en 28 februari 2020 :

 • Eerste kindje of een meerling :

Je ontvangt dan het kraamgeld voor een eerste geboorte van 1.100,00 EUR. Voor een meerling ontvang je dit bedrag per kind.
Het kraamgeld wordt ten vroegste 2 maanden voor de vermoedelijke bevallingsdatum uitbetaald. Je ontvangt een verschil van 197,92 EUR na de geboorte indien je kindje geboren is voor 1 januari 2020. Je hebt immers recht op kraamgeld van 1.297,92 EUR volgens de wetgeving voorzien tot 31 december 2019.

 • Tweede of volgende geboorte :

Je ontvangt dan het kraamgeld voor een volgende geboorte van 976,53 EUR.
Het kraamgeld wordt ten vroegste 2 maanden voor de vermoedelijke bevallingsdatum uitbetaald.
Je ontvangt een verschil van 123,47 EUR na de geboorte indien je kindje geboren is na 1 januari 2020. Je hebt immers recht op kraamgeld van 1.100,00 EUR volgens de nieuwe wetgeving vanaf 1 januari 2020.

Wie ontvangt het, wanneer en hoeveel?

Wij betalen het kraamgeld aan de moeder. Dit gebeurt ten vroegste 2 maand voor de vermoedelijke bevallingsdatum.

Deel ons best je bankrekeningnummer mee. Een storting op een bankrekening is snel en veilig. Anders ontvang je een circulaire cheque.

Wanneer ontvang je kraamgeld? Een voorbeeld

 • Je geneesheer meldt dat de bevalling vermoedelijk zal plaatsvinden op 12 september:
 •  je dient je aanvraag om kraamgeld in vanaf 13 mei en je meldt ons ook je bankrekeningnummer.
 •  je ontvangt de betaling vanaf 13 juli.
 •  je geeft de geboorte aan bij het gemeentebestuur en stuurt ons meteen het officieel geboorteattest op.

Bedragen van het kraamgeld: 

 • 1.297,92 EUR voor een 1ste kind van 1 van de ouders, als je kindje geboren is in 2019
 • 976,53 EUR voor elke volgende geboorte, als de kindjes geboren zijn in 2019
 • 1.297,92 EUR voor elk kind van een meerling, als de kindjes geboren zijn in 2019
   
 • 1.100,00 EUR voor een 1ste of volgende geboorte, als de kindjes geboren zijn in 2020
 • 1.100,00 EUR voor elk kind van een meerling, als de kindjes geboren zijn in 2020

En na de geboorte?

We worden automatisch verwittigd op het moment dat je je kindje aangeeft bij de gemeente.

Heb je kraamgeld niet vooraf ontvangen? Dan gebeurt de betaling van het kraamgeld bij ontvangst van:

 • het originele geboortebewijs of
 • een aanvraag om kraamgeld of
 • een wijziging in de samenstelling van je gezin die wordt doorgestuurd door je gemeente.

En als het anders loopt?

 • Tweeling, drieling,...of meer? Bezorg ons een origineel geboorteattest per kind. 
 • Als het kind doodgeboren is, dan stuur je ons het attest op van de gemeente met de vermelding “levenloos vertoond kind’. Je hebt in beide gevallen recht op het kraamgeld indien de zwangerschap minstens 180 dagen duurde. 
 • Vertoont je kind een handicap of een aandoening? Meld aan je consulent dat je een onderzoek naar de verhoogde bijslag voor een kind met een beperking wil starten. 
 • Is je baby in het buitenland geboren? Verschillende internationale richtlijnen regelen de toekenning van het kraamgeld en de kinderbijslag. Stuur ons het geboortebewijs op en we contacteren je voor de verdere afhandeling.