Kraamgeld

Baby

Veelgestelde vragen ivm Kraamgeld

Hier vind je alles over het huidige federale systeem terug.
Heb je vragen over het nieuwe kinderbijslagsysteem in Wallonië? Kijk dan even op onze pagina over het nieuwe Waalse model van kinderbijslag.

Hoe aanvragen vóór de geboorte?

Als mama kun je je kraamgeld online aanvragen vanaf de zesde maand zwangerschap, dus vier maand voor de vermoedelijke bevallingsdatum. De betaling zelf ontvang je ten vroegste twee maanden vóór de vermoedelijke bevallingsdatum.

of

Je kan een aanvraagformulier invullen en opsturen vanaf de eerste dag van de zesde maand van de zwangerschap, dus vier maand voor de vermoedelijke bevallingsdatum.

Laat ook de behandelende dokter of verloskundige de zwangerschapsverklaring op dit formulier invullen. Ook als wij enkel een medisch attest van de dokter of vroedvrouw ontvangen, kunnen wij het recht op kraamgeld onderzoeken. Vermeld dan steeds je rijksregisternummer.

Vanaf een tweede geboorte, volstaat het om een medisch attest op te sturen naar je kinderbijslagfonds met een duidelijke vermelding van je rijksregisternummer.

Wie ontvangt het, wanneer en hoeveel?

Wij betalen het kraamgeld aan de moeder. Dit gebeurt ten vroegste 2 maand voor de vermoedelijke bevallingsdatum.

Deel ons best je bankrekeningnummer mee. Een storting op een bankrekening is snel en veilig. Anders ontvang je een circulaire cheque.

Wanneer ontvang je kraamgeld? Een voorbeeld

 • Je geneesheer meldt dat de bevalling vermoedelijk zal plaatsvinden op 12 september:
 •  je dient je aanvraag om kraamgeld in vanaf 13 mei en je meldt ons ook je bankrekeningnummer.
 •  je ontvangt de betaling vanaf 13 juli.
 •  je geeft de geboorte aan bij het gemeentebestuur en stuurt ons meteen het officieel geboorteattest op.

Bedragen van het kraamgeld:

 • € 1.297,92 voor een 1ste kind van 1 van de ouders
 • € 976,53 voor elke volgende geboorte
 • € 1.297,92 voor elk kind van een meerling

 

En na de geboorte?

Stuur meteen het originele "Geboortebewijs om het kraamgeld te bekomen" naar het kinderbijslagfonds dat het kraamgeld heeft uitbetaald. Dat attest heb je ontvangen van het gemeentebestuur van de geboorteplaats bij de aangifte van de geboorte. 
Als het kraamgeld niet vooraf werd betaald, dan gebeurt de betaling bij ontvangst van het originele geboortebewijs. 

En als het anders loopt?

 • Tweeling, drieling,...of meer? Bezorg ons een origineel geboorteattest per kind. 
 • Als het kind doodgeboren is, dan stuur je ons het attest op van de gemeente met de vermelding “levenloos vertoond kind’. Je hebt in beide gevallen recht op het kraamgeld indien de zwangerschap minstens 180 dagen duurde. 
 • Vertoont je kind een handicap of een aandoening? Meld aan je consulent per brief of per mail dat je een onderzoek naar de verhoogde bijslag voor een kind met een handicap wil starten. 
 • Is je baby in het buitenland geboren? Verschillende internationale richtlijnen regelen de toekenning van het kraamgeld en de kinderbijslag.