De Waalse kinderbijslag voor kinderen geboren voor 2020

Voor Waalse kinderen die voor 2020 geboren zijn, blijft het oude systeem van kinderbijslag van toepassing. Zolang ze recht hebben op kinderbijslag blijven ze dus de oude bedragen ontvangen. 

 • Kom je uit het buitenland en heb je kinderen geboren voor 1 januari 2020? Dan heb je in Wallonië recht op de oude bedragen.
 • Kinderen geboren voor 2020 die na een onderbreking opnieuw recht hebben op kinderbijslag of die wees worden na 1 januari 2020, behouden hun bedragen uit het oude systeem.

Nieuw:

 • Sinds 2019 zijn de toekenningsregels voor de sociale toeslagen van het nieuwe systeem van toepassing. Deze gelden dan voor alle gezinnen met een gering inkomen, en niet enkel bij werkloosheid, invaliditeit of voor éénoudergezinnen. Daardoor is het mogelijk dat je recht hebt op een toeslag, terwijl dat vóór 2019 niet zo was.
 • Studenten die vanaf 1 januari 2001 geboren zijn, behouden automatisch hun recht op kinderbijslag tot 21 jaar zonder rechtvaardiging, via bijvoorbeeld een schoolattest.
 • De wezenbijslag wordt toegekend ook als de overlevende ouder samenwoont.

Het oude Waalse kinderbijslagsysteem in cijfers:

Heb je momenteel kinderen die geboren werden voor 01 januari 2020 ? Voor hen blijft het oude Waalse kinderbijslagsysteem van toepassing. Waaruit is  het totale bedrag kinderbijslag in het oude systeem dan precies opgebouwd?

Een aantal bedragen waarop sowieso recht is

 • Een basisbedrag van € 114,49, € 211,85, € 316,31   (afhankelijk of het gaat over een eerste, tweede, derde of later kind) of wezenbedrag van € 439,84.
 • Vanaf de leeftijd van 6 jaar een leeftijdstoeslag die op de leeftijd van 12 en 18 jaar verhoogd wordt.

Een aantal supplementaire bedragen waarop je onder bepaalde voorwaarden recht hebt.

 • een mogelijk sociale toeslag gebaseerd louter en alleen op het gezinsinkomen.
 • een mogelijk bijkomende sociale toeslag (eenoudertoeslag) als je je kind(eren) als alleenstaande ouder opvoedt.
 • Een mogelijk bijkomende sociale toeslag als één van beide ouders of partner van de ouder langdurig ziek is.
 • Een mogelijke zorgtoeslag waaronder de toeslag voor kinderen met een beperking  maar ook de forfaitaire toeslag voor biologische ouders van een kind dat in een pleeggezin verblijft.

Indexatie?

De bedragen van de Waalse kinderbijslag zijn gekoppeld aan de Belgische gezondheidsindex. Als de spilindex overschreden wordt, dan stijgen analoog ook de sociale uitkeringen. Dat betekent dat de bedragen van de Waalse kinderbijslag die stijging volgen. Deze spilindex werd laatst overschreden in oktober 2023. Bedragen die hier worden vermeld zijn bijgevolg de bedragen die uitgekeerd worden sedert november 2023 (uitbetaald begin december 2023).

Bij wet werd bepaald dat je kinderbijslag steeds ten laatste op de 8ste kalenderdag van de maand erop volgend op je rekening moet staan. Wil je graag onze exacte data kennen? Neem dan een kijkje op onze pagina met uitbetalingsdata.

Kinderbijslag
 • 1ste kind

  € 114,49

 • 2de kind

  € 211,85

 • 3de kind en volgende

  € 316,31

 • indien wees van één* of beide ouders

  € 439,84

*indien overlevende ouder niet opnieuw samenwoont, niet van toepassing voor kinderen die wees worden vanaf 1 januari 2019
Leeftijdstoeslag
 • 1ste kind (indien geen verhoogde kinderbijslag)
  vanaf 6 jaar € 19,95
  vanaf 12 jaar € 30,37
  vanaf 18 jaar € 35,01
 • alle andere kinderen
  vanaf 6 jaar € 39,78
  vanaf 12 jaar € 60,78
  vanaf 18 jaar € 77,28
Sociale toeslag
 • Sociale toeslag voor de gezinnen waarvan inkomen ≤ € 31.814,37/jaar in 2021 of BVT-statuut voor het recht van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2024
  1ste kind + € 58,28
  2de kind + € 36,13
  3de kind en volgende + € 6,34
 • Sociale toeslag voor een kind van langdurige zieken waarvan inkomen ≤ € 31.814,37/jaar in 2021 of BVT-statuut voor het recht van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2024
  1ste kind + € 125,40
  2de kind + € 36,13
  3de kind en volgende + € 6,34
 • Sociale toeslag voor eenoudergezinnen waarvan inkomen ≤ € 31.814,37/jaar in 2021 of BVT-statuut voor het recht van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2024
  1ste kind + € 58,28
  2de kind + € 36,13
  3de kind en volgende + € 29,13
 • Toeslag voor persoon met handicap in het gezin

  + € 77,68

Zorg toeslag
 • pleegkind

  + € 76,82

 • kind met aandoening/handicap:

  PUNTEN

  BEDRAG

  4 tot 5 punten (minstens 4 punten in de 1e pijler)

  € 100,40

  6 tot 8 punten (minder dan 4 punten in de 1e pijler)

  € 133,72

  6 tot 8 punten (minstens 4 punten in de 1e pijler)

  € 515,09

  9 tot 11 punten (minder dan 4 punten in de 1e pijler)

  € 312,04

  9 tot 11 punten (minstens 4 punten in de 1e pijler)

  € 515,09

  12 tot 14 punten

  € 515,09

  15 tot 17 punten

  € 585,69

  18 tot 20 punten

  € 627,53

  meer dan 20 punten

  € 669,36

Jaarlijkse schoolpremie
 • kinderen 0-5 jaar
  kind zonder toeslag + € 25,37
  kind met toeslag + € 35,01
 • kinderen 6-11 jaar
  kind zonder toeslag + € 54,54
  kind met toeslag + € 74,30
 • kinderen 12-18 jaar
  kind zonder toeslag + € 76,06
  kind met toeslag + € 104,02
 • kinderen 18-24 jaar
  kind zonder toeslag + € 101,46
  kind met toeslag + € 140,03

Hulp of advies nodig?