Kinderbijslag voor kinderen geboren voor 2020

Voor Waalse kinderen die geboren zijn voor 2020 blijft het oude systeem van kinderbijslag van toepassing. Zolang ze recht hebben op kinderbijslag blijven ze dus de oude bedragen ontvangen. 

Vanaf 2021 kan elk gezin vrij kiezen welke partij zijn kinderbijslag mag uitbetalen. Ook wie nog geen klant is, kan dus gemakkelijk overstappen naar Parentia. 

Wat verandert er al in 2019?

Vanaf 2019 zullen de toekenningsregels voor de sociale toeslagen van het nieuwe systeem van toepassing zijn. Deze gelden dan ook voor gezinnen met een gering inkomen, en niet enkel bij werkloosheid, invaliditeit of voor éénoudergezinnen. Daardoor is het mogelijk dat je recht hebt op een toeslag, terwijl dat vroeger niet zo was.

Andere nieuwigheden: studenten behouden automatisch hun recht op kinderbijslag tot 21 jaar zonder rechtvaardiging, via bijvoorbeeld een schoolattest. De wezenbijslag wordt toegekend ook als de overlevende ouder samenwoont.

Het huidige kinderbijslagsysteem in cijfers

geboorte of adoptiepremie
 • 1ste kind*

  € 1297,92

 • 2de kind en volgende

  € 976,53

* bij de geboorte van het eerste kindje van vader en/of moeder, en per kind bij een meervoudige geboorte of bij adoptie
Kinderbijslag
 • 1ste kind

  € 95,80

 • 2de kind

  € 177,27

 • 3de kind en volgende

  € 264,67

 • indien wees van één* of beide ouders

  € 368,03

*indien overlevende ouder niet opnieuw samenwoont
Leeftijdstoeslag
 • 1ste kind (indien geen verhoogde kinderbijslag)

  vanaf 6 jaar
  + € 16,69

  vanaf 12 jaar
  + € 25,41

  vanaf 18 jaar
  + € 29,29

 • alle andere kinderen

  vanaf 6 jaar
  + € 33,28

  vanaf 12 jaar
  + € 50,86

  vanaf 18 jaar
  + € 64,66

Sociale toeslag
 • bij langdurige werkloosheid en gepensioneerden

  1ste kind
  + € 48,77

  2de kind
  + € 30,23

  3de kind en volgende
  + € 5,31

 • bij langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid

  1ste kind
  + € 104,93


  2de kind
  + € 30,23

  3de kind en volgende
  + € 5,31

 • voor éénoudergezinnen

  1ste kind
  + € 48,77


  2de kind
  + € 30,23

  3de kind en volgende
  + € 24,38

*toegelaten maandelijks gezinsinkomen € 2501,28 (éénoudergezin €2582,00)
Zorg toeslag
 • pleegkind

  + € 64,28

 • kind met aandoening/handicap:

  van + € 84,01 tot + € 560,08 /maand
  volgens de graad van de aandoening

Jaarlijkse schoolpremie
 • kinderen 0-5 jaar

  kind zonder toeslag
  + € 21,23

  kind met toeslag
  + € 29,29

 • kinderen 6-11 jaar

  kind zonder toeslag
  + € 45,63

  kind met toeslag
  + € 62,17

 • kinderen 12-18 jaar

  kind zonder toeslag
  + € 63,67

  kind met toeslag
  + € 87,04

 • kinderen 18-24 jaar

  kind zonder toeslag
  + € 84,89

  kind met toeslag
  + € 117,17

Hulp of advies nodig?