Welk bedrag ontvang ik als ik een studietoelage krijg?

Schoolgaande kinderen of studenten in huis kosten een hele duit geld. Als je voldoet aan bepaalde voorwaarden kun je recht hebben op een schooltoeslag of studiebeurs. Parentia zet op een rijtje hoeveel je kunt ontvangen volgens het type onderwijs.

bourse d'études

Hoeveel ontvang je als je kind naar het Franstalig onderwijs gaat?

Gaat je kind naar een Franstalig middelbare school of hoger onderwijs dan kun je recht hebben op een studietoelage. Je dient deze schooltoelage zelf aan te vragen via Fédération Wallonie-Bruxelles. Er worden twee soorten toelagen uitbetaald, de variabele en de forfaitaire bedragen. Het bedrag dat je kunt ontvangen ligt tussen € 90,00 en € 4.000,00 als je kind in het secundair de lessen volgt. Volgt de student de lessen in het hoger onderwijs dan bedraagt de studiebeurs tussen € 400,00 en € 5.000,00.

Hoeveel ontvang je als je kind naar het Nederlandstalig onderwijs gaat?

Gaat je kind naar een Nederlandstalig kleuterschool, basisschool of middelbare school dan kun je recht hebben op een schooltoeslag die de uitbetalingsactoren/kinderbijslagfondsen uitbetalen. Het bedrag dat je ontvangt hangt af van het type onderwijs, het gezinsinkomen en de gezinssituatie. Hieronder vinden jullie een tabelletje van de bedragen die je kunt ontvangen.

Bedragen : 

Kinderen uit

 

Minimum
toeslag

Volledige
toeslag

Uitzonderlijke
toeslag

Kleuteronderwijs

 

€ 106,72

€ 106,72

€ 106,72

Lager onderwijs

 

€ 124,54

193,68

€ 251,50  

Secundair onderwijs

 

     

Gehuwde / zelfstandige / alleenstaande leerlingen

 

€ 733,77

€ 3.364,02

         -

Leerling in het 3de leerjaar van de 3de graad
voltijds of beroeps Secundair

Extern

€ 288,78

€ 1.165,08 

€ 1.367,98

 

Intern

€ 746,30

€ 1.915,35

         -

Alle anderen secundair onderwijs

Extern

€ 240,56

€ 970,80

€ 1.139,86

 

Intern

€ 621,92

€ 1.596,07

          -

Stelsel werken/leren

 

€ 202,28  

€ 553,11

€ 713,55

         

Hoger beroepsonderwijs -> opleiding Verpleegkunde

Extern

€ 854,00

€ 1.247,61

          -

 

Intern

€ 854,00

€ 3.746,80

          -

 

Volg je lessen in het hoger onderwijs dan dien je zelf een studietoelage aan te vragen via het Vlaamse Ministerie van Onderwijs. Het bedrag hangt af van je verblijfplaats, het gezinsinkomen, het studietraject en het studietoelagekrediet. Hieronder vinden jullie een tabelletje die je een idee geeft van het uiteindelijke bedrag die je kunt ontvangen. Het juiste bedrag ontvang je als je aanvraag verwerkt is op basis van de gegevens in je persoonlijke aanvraagdossier.

Inkomen

Studietoelage

Bedrag voor 60 studiepunten (voltijds studietraject)*

Boven maximumgrens

Geen

-

Gelijk aan maximumgrens

Minimumtoelage

€ 279,40

Tussen maximum- en minimumgrens

Volgens formule

Gedeeltelijke toelage: tussen minimum- en volledige toelage

Niet hoger dan minimumgrens

Volledige toelage

Kotstudent € 4.323,91
Niet-kotstudent € 2.595,18

Niet hoger dan 1/10

Uitzonderlijke toelage

Kotstudent € 5.821,56
Niet-kotstudent € 3.765,98

 Vond je dit artikel nuttig? Wil je graag nog meer weten over het Groeipakket/de kinderbijslag of andere administratieve onderwerpen? Neem dan zeker een kijkje op onze blog.

Bronnen:

  • Studietoelagen.be
  • Allocations-etudes.be