Goed nieuws: je kinderbijslag stijgt met 2%!

De index, ook wel index van de consumptieprijzen genoemd, is een cijfer, een economische indicator die de evolutie weergeeft van consumptieprijzen.

stijgende prijzen

Welk nut heeft de index?

De index meet hoe de prijzen van diensten en producten die gezinnen aanschaffen, evolueren. Door dit op te volgen, wordt het mogelijk om lonen (van de openbare sector en van bepaalde werkgevers in de non-profit sector) en sociale uitkeringen automatisch aan te passen aan de levensduurte . Dit gebeurt wanneer de index een bepaald maximum, wat we de spilindex noemen, overschrijdt.

Met welke producten wordt er rekening gehouden?

Voor het bepalen van de index wordt er rekening gehouden met de producten en diensten die vaak door gezinnen worden aangeschaft. Al deze producten samen noemen wij de indexkorf. Doorheen de tijd worden bepaalde artikelen minder gekocht of verdwijnen ze volledig uit het straatbeeld (denk  maar aan een cassette(speler)) terwijl er anderzijds nieuwe artikelen op de markt komen die deze gaan vervangen. Daarom wordt er regelmatig nagegaan of de indexkorf nog representatief is en worden er soms artikelen uit de korf geschrapt of toegevoegd.

Wat is de gezondheidsindex?

De gezondheidsindex werd ingevoerd met als bedoeling de indexering van de lonen en sociale uitkeringen af te vlakken om de concurrentiepositie van de bedrijven te verbeteren. Een Koninklijk Besluit bepaalde dat vanaf 1 januari 1994 de automatische indexering niet meer zou plaatsvinden op basis van de index van consumptieprijzen, maar wel op basis van de gezondheidsindex. Bij de gezondheidsindex worden namelijk 4 soorten producten uit de indexkorf geschrapt. Het gaat om tabaksproducten, alcoholhoudende dranken, benzine en diesel. De gezondheidsindex stijgt hierdoor minder snel dan de index voor consumptieprijzen. Hierdoor gaan onze lonen en sociale uitkeringen minder snel stijgen.

Wat betekent dit voor mijn kinderbijslag?

In november 2022 werd de bovenvermelde spilindex overschreden. Hierdoor stijgen de sociale uitkeringen waaronder ook de kinderbijslag. Voor de regio's Brussel en Wallonië is deze stijging van 2% van kracht vanaf 1 december 2022 en dat voor alle basisbedragen, toeslagen en inkomstengrenzen.

Benieuwd naar de nieuwe bedragen in Wallonië?

Bronnen:

  • ABVV
  • Belgium.be
  • statbel.fgov.be