Wat is het corona-ouderschapsverlof?

Veel thuiswerkende ouders met kinderen zitten vaak met de handen in het haar. Ook al heb je een strak plan opgesteld en heb je afspraken met de kinderen, toch kan het soms allemaal wat te veel worden.

ouderschapsverlof

De federale regering heeft een voorstel uitgewerkt om een bijzondere vorm van ouderschapsverlof in te voeren: het corona-ouderschapsverlof. Het voorstel werd goedgekeurd door de superkern en is op 14 mei 2020 verschenen in het Belgisch Staatsblad.

Wie kan hiervan genieten?

Alle (adoptie)ouders die minstens één maand een arbeidsovereenkomst hebben met hun werkgever (in de privésector, bij een gemeentelijke of provinciale overheid of een dienst die daarvan afhangt) en minstens één kind hebben jonger dan 12 jaar, of 21 jaar als het gaat over een kind met een beperking, kunnen genieten van deze regeling. Voor kinderen of volwassenen met een handicap die genieten van een erkende intramurale of extramurale dienstverlening of behandeling en opgevangen worden door zijn ouders, is er geen leeftijdsgrens. Werk je voor een federale, gewestelijk of gemeenschapsdienst, in het onderwijs of bij autonoom overheidsbedrijf, dan kun je corona-ouderschapsverlof aanvragen zodra je in dienst bent.

En wat als ik zelfstandig ben? Zelfstandigen kunnen eveneens beroep doen op het corona-ouderschapsverlof.

Ook pleegouders kunnen genieten van deze regeling voor de pleegkinderen in hun gezin, en dit onder dezelfde leeftijdsvoorwaarden. Op gewoon ouderschapsverlof kunnen pleegouders geen beroep doen.

Het is niet mogelijk om gelijktijdig voor 2 of meerdere verschillende kinderen, die binnen de leeftijdsvoorwaarden bevinden, corona-ouderschapverlof te verkrijgen.

Beide (pleeg)(adoptie)ouders, alsook de meemoeder, kunnen voor hetzelfde kind bij jun respectievelijke werkgever corona-ouderschapsverlof aanvragen.

kalender

Tijdens welke periode?

Je zal dit corona-ouderschapsverlof kunnen opnemen van 1 mei 2020 tot 31 augustus 2020 en dit à rato van 1/5de of halftijds naargelang je werkregime. Werk je voltijds dan kun je het verlof zowel halftijds als 1/5 opnemen. Werk je minstens 75%, dan kun je enkel kiezen voor de halftijdse opname.
Deze periode wordt verlengd tot en met 30 september 2020.

Je hebt wel steeds het akkoord van je werkgever nodig. In akkoord met je werkgever kun je ook een lopend ouderschapsverlof omzetten in het corona-ouderschapsverlof. Dit kan zelfs retroactief tot 1 mei 2020. Het is ook mogelijk om je ouderschapsverlof tijdelijk te schorsen en het corona-ouderschapsverlof op te nemen.

Zit je in een regeling van 1/10de ouderschapsverlof, dan kun je deze ook tijdelijk schorsen om gebruik te maken van het corona-ouderschapsverlof met een 1/5de of halftijdse vermindering van je arbeidsprestaties. 
Belangrijke wijziging vanaf 1 juli 2020 :
De alleenwonende ouders met kinderen ten laste, en ouders van een gehandicapt kind kunnen naast een 1/5de of halftijdse corona-ouderschapsverlof ook een voltijds corona-ouderschapsverlof opnemen. 

Je kunt eveneens, in overleg met je werkgever, je lopende tijdskrediet (privésector), je lopende gewone loopbaanonderbreking (publieke sector) of je lopend thematisch verlof tijdelijk schorsen om in plaats daarvan corona-ouderschapsverlof op te nemen. Na je periode van corona-ouderschapsverlof, herneemt je tijdskrediet, je loopbaanonderbreking of je thematisch verlof zonder formaliteiten tot de oorspronkelijke einddatum als deze nog niet is beëindigd.

De extra coronaverlofdagen zullen niet meegeteld worden voor het krediet van het gewone ouderschapsverlof, het tijdskrediet, de gewone loopbaanonderbreking of het thematisch verlof. Hierdoor kan het saldo op een later tijdstip worden aangevraagd met een nieuwe aanvraag.

Wanneer en hoe aanvragen?

Je kunt je corona-ouderschapsverlof aanvragen vanaf 1 mei 2020 en dit in één keer tot het einde van de maatregel. Of, je kunt het in één of meerdere weken of maanden aanvragen, die al dan niet op elkaar aansluiten. Je hebt wel iedere keer het akkoord van je werkgever nodig.
Tot nader order is het nog niet mogelijk om een aanvraag in te dienen bij de RVA voor de periode van 1 juli tot en met 30 september 2020. We houden je op de hoogte!

aanvragen

Het corona-ouderschapsverlof kun je snel en flexibel opnemen. Je vraagt dit minstens 3 werkdagen op voorhand aan je werkgever. Je kunt dit doen via e-mail met een bevestigingsontvangst van je werkgever, ofwel je werkgever een aangetekende brief sturen of hem een papier overhandigen met een kopie die hij moet ondertekenen als ontvangstbewijs.  . In overleg met je werkgever kun je dit in een kortere termijn aanvragen.

Je werkgever zal nadien binnen de  3 werkdagen je aanvraag goed (of af)keuren, en dit vóór de geplande aanvangsdatum van het corona-ouderschapsverlof. Hij zal je dit schriftelijk of per e-mail, met ontvangstbewijs, bezorgen.  

Nadien doe je je aanvraag, bij voorkeur, elektronisch bij de RVA. Neem je verschillende periodes, dan moet je voor elke periode een aanvraag voor uitkeringen indienen bij de RVA. Er zijn verschillende soorten aanvraagformulieren om corona-ouderschapsverlof te vinden.

Hoeveel ga je netto ontvangen?

We geven je graag de nettobedragen mee die je zal ontvangen bij het opnemen van het corona-ouderschapsverlof. De bedragen die worden weergegeven voor het halftijds ouderschapsverlof gelden voor een voltijdse werknemer. Deze bedragen worden pro rata verminderd voor een deeltijdse werknemer.

 

 

Halftijds ouderschapsverlof

1/5 ouderschapsverlof

Samenwonende ouder met kinderen

Jonger dan 50 jaar

 

Vanaf 50 jaar

€ 440,97

 

€ 594,48

€ 149,60

 

€ 224,40

Alleenwonende ouder met kinderen

 

Privésector

 

Openbare sector

 

 

€ 724,94

 

€ 440,96

50+ : € 594,48

 

 

€ 289,98

 

€ 201,18

50+ : €224,40

Wijziging vanaf 1 juli 2020 :

Het bedrag voor het corona-ouderschapsverlof voor de alleenwonende ouders met een kind ten laste en de ouders van een gehandicapt kind wordt verhoogd met 50% ten opzichte van de uitkering van het gewone ouderschapsverlof. Dit bedrag wordt wel geplafonneerd, wat ervoor moet zorgen dat de onderbrekingsuitkering niet hoger is dan het gederfde brutoloon.

 

Bron :

  • Rva.be