Wat is de Kids-ID en waarom zou je hem aanvragen?

Vanaf het ogenblik dat je kindje geboren is kan je de Kids-ID aanvragen. De Kids-ID is een elektronisch identiteitsdocument voor kinderen onder de 12 jaar. Deze bevat alle identiteitsgegevens van je kind en zijn of haar foto. De Kids-ID vermeldt tevens de naam van de ouders. Al deze gegevens zijn zowel visueel zichtbaar op de kaart als opgeslagen op de elektronische chip.

De Kids-ID

Hieronder lichten wij kort toe waarom je de Kids-ID (verplicht) nodig hebt, wat de bijkomende gebruiksmogelijkheden zijn en hoe lang hij geldig blijft.

Waarom is de Kids-ID nodig?

De Kids-ID is niet verplicht binnen België, maar als je binnen Europa wil reizen, moet je deze wel steeds op zak hebben. De Kids-ID is geldig in de meeste Europese landen en daarbuiten, op voorwaarde dat het kind vergezeld is van een ouder met een geldige identiteitskaart. Bovendien is deze verplicht in alle landen waar je geen reispas nodig hebt, dus elk land waar je als volwassene met je gewone identiteitskaart kunt reizen, zonder dat je een internationaal paspoort nodig hebt. 

Waarvoor kan je de Kids-ID nog gebruiken?

De Kids-Id is in eerste instantie een bewijs van identiteit. Maar dat is zeker niet het enige waarvoor je deze kleine kaart kan gebruiken. Hieronder kun je een korte samenvatting terugvinden van een aantal andere toepassingsmogelijkheden.

lost

Extra bescherming in noodgevallen

Via de dienst ‘Hallo Ouders’ bestaat de mogelijkheid om contact te nemen met de ouders (of familie, vrienden, buren, …) wanneer het kind in moeilijkheden verkeert. Het werkt als volgt:

  1. De ouders moeten zich aanmelden op ‘Hallo ouders’ waar zij een account kunnen aanmaken.
  2. Aan deze account kunnen zij de Kids-ID’s van hun kinderen koppelen met daaraan ook tot maximum 7 telefoonnummers gekoppeld van contactpersonen die kunnen verwittigd worden wanneer het kind in problemen verkeerd en de ouder niet aanwezig is.
  3. De volwassene die met het specifieke kind en diens probleem geconfronteerd wordt, kan met één telefoontje een systeem in werking stellen dat chronologisch het lijstje van nummers contacteert tot het één van de contactpersonen van het kind bereikt.
  4. Indien men geen enkel contactpersoon kan bereiken, zal het systeem uiteindelijk doorschakelen naar Childfocus.

Veiliger surfen op het internet

De kinderen vanaf 6 jaar kunnen zo bijvoorbeeld een PIN-code ontvangen waarmee ze zich online met hun Kids-ID kunnen identificeren. De kaart bevat geen handtekeningscertificaat omdat kinderen onder 12 jaar geen documenten mogen ondertekenen.

Veilig surfen
Kind in bib

Andere mogelijke toepassingen

In de toekomst zou de kaart ook bruikbaar kunnen zijn als bvb bibliotheekpas, zwemabonnement, bij inschrijving op school of als lidkaart van verschillende clubs. 
 

Hoe lang is de Kids-ID geldig?

Een Kids-ID is altijd 3 jaar geldig. De Kids-ID blijft geldig tot de vervaldag, ook al is je kind intussen 12 jaar geworden. Op die leeftijd krijgt elke Belg automatisch een elektronische identiteitskaart (eID). Kinderen die 12 jaar worden en nog een geldig Kids-ID hebben, ontvangen pas automatisch een eID op het moment dat hun kids-ID vervalt, ten laatste op de leeftijd van 14 jaar en 9 maanden.
Je moet de Kids-ID ook niet vervangen wanneer het kind verhuist. Het adres staat enkel op de chip vermeld en de gemeente waarnaar het kind zal verhuizen kan dit bijgevolg ook aanpassen.

Bronnen:

  • Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
  • Hallo Ouders