Wat als ik niet akkoord ga met het AOB- of AOC -attest van mijn kind.

Op het einde van jaar ontvangen de jongeren een eindrapport. In het secundair onderwijs is hieraan een ‘oriënteringsattest’ verbonden. Dat attest vermeldt of de jongere al dan niet geslaagd is voor een leerjaar, en naar welke basisopties/studierichtingen de jongere kan doorstromen. Maar, wat als ik niet akkoord ga met het AOB- of AOC -attest van mijn kind?

niet akkoord bc attest

Hoeveel soorten oriënteringsattesten bestaan er?

In het Franstalig secundair onderwijs heb je drie soorten attesten. Aan het einde van elk schooljaar beraadslaagt de klassenraad en reikt een oriëntatieattest uit (behalve na het 1ste leerjaar secundair onderwijs). Krijgt de jongere een AOB- of AOC-attest dan moet de klassenraad deze beslissing schriftelijk motiveren.

AOA-attest

De jongere is geslaagd en mag overgaan naar het volgende leerjaar. Je kind kan vrij kiezen welke studierichting/basisoptie het wilt volgen. Aan het eind van het eerste jaar is er geen oriëntatieattest, maar alleen een vaardigheidsrapport.

Aan het einde van het 2de gemeenschappelijke jaar ontvangt je kind een bekwaamheidsrapport dat hem of haar :

  • ofwel laat overgaan naar alle studievormen, studieafdelingen en studieoriëntaties in het 3de jaar (voor de jongeren die het CE1D hebben behaald) ;
  • ofwel je kind laat overgaan naar het extra jaar aan het eind van het 1ste niveau (2S). De klassenraad van 2S zal een PIA of een individueel leerplan voorstellen (voor de jongeren die de CE1D niet hebben behaald);
  • Hierin wordt bepaald welke vormen en onderdelen (DFS) in het 3de jaar kunnen worden gevolgd en worden de aanbevolen en eventueel af te raden studierichtingen aangegeven (voor de jongeren die de CE1D niet hebben behaald en die de 1ste graad gedurende 3 jaar hebben gevolgd)

AOB-attest

De jongere krijgt een AOB-attest als hij geslaagd is, maar voor 1 of meer vakken minder goede resultaten behaalde.

In de praktijk betekent dit dat je kind meestal zal worden doorverwezen naar het volgende jaar van het technisch onderwijs of het beroepsonderwijs. De jongere heeft ook de keus om zijn jaar over te doen.

In de 3de graad kan je kind niet van studievorm veranderen, dus na het 5de jaar kan er geen AOB-attest worden afgegeven.

De klassenraad moet schriftelijk motiveren waarom de jongere een AOB-attest krijgt.

AOC-attest

De jongere is niet geslaagd en moet zijn jaar overdoen. De klassenraad moet hier ook schriftelijk motiveren waarom de jongeren een AOC-attest krijgt.

Ben je niet akkoord met het AOB- of AOC-attest van je kind?

Bij een oriënteringsattest AOB of AOC in het secundair onderwijs, dan moet de klassenraad schriftelijk motiveren waarom je kind een AOB- of AOC-attest krijgt.

Ben je, als ouder of 18-jarige, niet akkoord? Bel de school en vraag een persoonlijk gesprek met de voorzitter van het schoolbestuur, meestal is dat de directeur. Doe dit ook per mail/brief, zo heb je een schriftelijk bewijs. Het is belangrijk dat je snel reageert maar de reactie mag niet korter zijn dan twee werkdagen na de het uitreiken van AOB of AOC-attest. Kijk zeker in het schoolreglement over de juiste procedure in de school waar je kind studeert.

Weet je niet goed hoe een verzoekschrift op te stellen naar de voorzitter van de school? Maak gebruik van onze voorbeeldbrief en vul aan wat voor jou van toepassing is.

Ben je niet akkoord met de nieuwe beslissing van de klassenraad, dan kun je als ouder of meerderjarige beroep aantekenen bij de ‘Conseil de recours de l’enseignement secondaire’ Je doet dit aangetekend vóór 10 juli na een 1ste zit, en binnen de 5 schoolwerkdagen na uitreiken van het oriëntatieattest van de 2de zit naar het volgende adres :

Service de la Sanction des études
Conseil de recours
Bureau 1F140
Rue Adolphe Lavallée, 1
1080 Brussel

Weet je niet goed hoe een aangetekend verzoekschrift naar de Beroepscommissie op te stellen? Maak gebruik van onze voorbeeldbrief  en vul aan wat voor jou van toepassing is.

Een kopie van het dossier moet ook per aangetekende schrijven aan de directie van de school worden toegezonden.
De beslissing van de beroepscommissie wordt per aangetekende schrijven aan de verzoeker toegezonden.

Gaat je kind naar het secundair in het Nederlandstalig onderwijs? Lees dan ons artikel ‘Wat als ik niet akkoord ga met het B- of C-attest.’

Bronnen:

  • Onderwijsadvocaat
  • Enseignement.be