Stoppen met studeren, betekent dat ook je kindergeld verliezen?

Wanneer je stopt met studeren, heb je heel wat administratieve zaken af te handelen. Maar heb je wel nog recht op de kinderbijslag?

afstuderen

Welke invloed heeft dit op de uitbetalingen van de kinderbijslag?

Je bent gedomicilieerd in Wallonië, nog geen 25 jaar en je verlaat de schoolbanken, dan kan dit invloed hebben op de uitbetaling van de kinderbijslag.

Er is wel een verschil in recht op kinderbijslag indien je voor of na 1 januari 2001 bent geboren.

studenten

Je bent geboren voor 1 januari 2001

Stop je in het midden van het schooljaar, dan heb je geen recht meer als ‘student’ de maand die volgt op het stoppen met studeren. Je hebt dan ook geen recht meer op kinderbijslag.

Stop je op het einde van het school- of academiejaar, dan kun je nog recht hebben tot het einde van de schoolvakantie als je niet meer dan 240 uren werkt tijdens het derde trimester (juli, augustus en september).

Heb je dan helemaal geen recht meer?

Als je je laat inschrijven als schoolverlater bij FOREM, kun je nog recht hebben op kinderbijslag als je voldoet aan bepaalde voorwaarden. Je zit dan in een toekenningsperiode van 360 dagen.

Je kinderbijslag wordt geschorst als je:

  • per maand meer dan € 562,93 bruto verdient;
  • zelfstandige bent in hoofdberoep of in bijberoep;
  • een werkloosheidsuitkering of tijdkrediet ontvangt tijdens de toekenningsperiode die per maand meer dan € 562,93 bruto bedraagt.

Soms gebeurt het dat de beroepsinschakelingstijd verlengd wordt door FOREM. Heb je dan ook nog recht op kinderbijslag? Zolang een werkzoekende geen 2 positieve evaluaties heeft, wordt deze periode verlengd door FOREM en kun je kinderbijslag blijven ontvangen als je voldoet aan bepaalde voorwaarden.

 

Je bent geboren vanaf 1 januari 2001

Ben je geboren vanaf 1 januari 2001 dan heb je automatisch recht op kinderbijslag tot de maand waarin je 21 jaar wordt, ook al volg je geen lessen meer.

student

Let op: dit is een semi-automatisch recht. In volgende situaties verlies je toch je kinderbijslag:

  • je werkt meer dan 240 uur per trimester als bediende of arbeider;
  • je bent zelfstandige in hoofdberoep
  • je ontvangt een sociale uitkering die voortvloeit uit een niet-toegelaten activiteit (cfr hierboven);
  • je geniet een werkloosheidsuitkering of een onderbrekingsuitkering;
  • je volgt een ondernemingsopleiding of een opleiding alternerend leren waarvan je loon hoger is dan het maandelijkse brutobedrag van € 562,93.

Op onze pagina ‘Werkzoekende na de studie’ vind je alle uitgebreide info over je rechten op kinderbijslag na het stoppen van je studies.