Kraamgeld en kinderbijslag, wat is het en hoe vraag ik het aan?

Voor elk geboren kind voorziet de Belgische overheid per regio een vast bedrag kraamgeld  dat ze éénmalig per kind uitkeert. Je kraamgeld (een bedrag van € 1.288,87), kun je aanvragen tijdens je zwangerschap en dit tot 5 jaar na de bevalling. Ook bij adoptie of in het geval van een doodgeboorte heb je onder bepaalde voorwaarden recht op het kraamgeld. Je ontvangt je geboortepremie ten vroegste 2 maanden voor de voorziene geboortedatum.  

Aanvraag Kraamgeld en kinderbijslag

Vanaf de maand volgend op de geboorte heb je daarenboven recht op een vast maandelijks basisbedrag kinderbijslag. Daar kunnen, afhankelijk van jouw gezinsinkomen en jouw specifieke gezinssituatie nog een aantal (sociale) toeslagen bijkomen. Parentia vertelt je uit welke bedragen je kinderbijslag precies is opgebouwd en hoe je je kinderbijslag kan aanvragen.

Eerst is het noodzakelijk om te weten wie het kraamgeld (of de adoptiepremie) en de kinderbijslag ontvangt. Bovendien gaan we ook even in detail bekijken, welke bedragen de Brusselse kinderbijslag naast het basisbedrag nog allemaal bevat. Doorgaans hebben de personen die het kind opvoeden recht op deze bedragen. Dat zijn meestal de ouders.

Wie ontvangt het kraamgeld?

De wet bepaalt dat het kraamgeld wordt gestort op de rekening van de mama die in Wallonië gedomicilieerd is, al zijn er enkele uitzonderingen:

 • Als de zwangere mama illegaal in het land verblijft kan het kraamgeld niet voorafgaand aan de geboorte betaald worden. Als het kind geboren is en het kind zelf wel een geldig verblijfsadres heeft, kan het kraamgeld en nadien ook de kinderbijslag aan een andere natuurlijk persoon of aan een instantie betaald worden. Zodra de moeder een geldig verblijf heeft, dient zij zelf het kinderbijslagfonds hiervan op de hoogte te stellen.
 • In geval van Adoptie: als het kind door een (echt)paar van verschillend of hetzelfde geslacht is geadopteerd, dan betalen we het kraamgeld adoptie op de rekening die de adoptieouders hebben gekozen.

Wie ontvangt de kinderbijslag?

Wie de kinderbijslag ontvangt, varieert.

 • Tot 31 december 2019 kreeg de persoon die het kind opvoedde (meestal de moeder) de kinderbijslag. Deze persoon wordt de bijslagtrekkende genoemd.
 • Vanaf 1 januari 2020 wordt de kinderbijslag voor kinderen gedomicilieerd in Wallonië toegekend aan een persoon (meestal de moeder of de persoon die het kind opvoedt) die ook zijn of haar domicilie in Wallonië heeft. Wil je hierover meer weten, lees dan zeker ons artikel ‘Wie ontvangt de kinderbijslag?
 • Een jongere die trouwt, die bijslagtrekkende is voor (een van) zijn eigen kinderen of die alleen woont, wordt bijslagtrekkende voor zichzelf.
 • Wanneer een rechtgevend kind, ouder dan 16, dat niet alleen woont, niet door (één van) zijn ouders wordt opgevoed, maar in het gezin van niet-verwante personen woont, wordt zijn eigen bijslagtrekkende. Dit is echter niet het geval als dit kind samenwoont met een verwante persoon tot de 3de graad, omdat deze persoon dan de bijslagtrekkende wordt.

Het bevolkingsregister vertelt ons wie het kind opvoedt. Komt jouw huidige situatie niet overeen met de officiële informatie? Neem dan gerust contact met ons op.

Waaruit bestaat precies de kinderbijslag?

Zoals hierboven reeds vermeld is de kinderbijslag een bedrag dat de Waalse overheid aan haar gezinnen uitkeert, per kind dat zijn officieel adres in Wallonië heeft. De kinderbijslag bestaat in eerste instantie uit een vast maandelijks basisbedrag dat tot de maand augustus van het jaar waarin het kind 18 jaar wordt, onvoorwaardelijk, en van 18 tot 25 jaar onder voorwaarden, wordt toegekend. Deze kinderbijslag kan dan weer onder andere voorwaarden nog worden aangevuld met een aantal toeslagen. Deze sociale toeslagen bovenop de kinderbijslag moet je zelf niet aanvragen. Aan de hand van je fiscale fiche en je gezinssamenstelling, kent je kinderbijslagfonds je automatisch de toeslagen  toe. Wat het maandelijks bedrag en de bedragen sociale toeslag precies zijn, is afhankelijk van het wettelijk systeem in hetwelk je kind zich bevindt.

 • Bevindt je kind zich in de oude Waalse kinderbijslagwetgeving (daterend van voor 01 januari 2020)? Dan spreken we van een vast maandelijks basisbedrag van € 112,25 tot € 431,22 per kind, mogelijk aangevuld met de sociale toeslag (toeslag op basis van je gezinsinkomen, je langdurige ziekte en/of je status als éénoudergezin) en/of toeslag voor kinderen met een beperking of pleegzorgtoeslag
 • Bevindt je kind zich in de nieuwe Waalse kinderbijslagwetgeving (voor alle nieuwe rechten en alle kinderen geboren vanaf 01 januari 2020)? Dan bestaat de kinderbijslag uit een vast maandelijks basisbedrag van € 181,61 tot € 193,33 per kind, opnieuw mogelijk aangevuld met een sociale toeslag (op basis van je gezinsinkomen, je mogelijke status als alleenstaande, invalide en het aantal kinderen in je gezin) en/of toeslag voor kind met een beperking of pleegzorgtoeslag.

Bij wet werd bepaald dat de kinderbijslag van een bepaalde maand telkens ten laatste op de 8ste kalenderdag van de maand daaropvolgend op de rekening moet staan. Wil je graag weten wanneer Parentia de kinderbijslag overmaakt? Neem dan zeker een kijkje op onze pagina met uitbetalingsdata.

Hoe en wanneer vraag je kraamgeld aan?

Je kunt bij ons je kraamgeld zowel voor als na de geboorte op verschillende manieren aanvragen

 1. Op onze website kun je stap voor stap  je kraamgeld aanvragen. Met een paar simpele klikken op de muis, wordt je kraamgeld helemaal voor jou in orde gebracht. Hou alvast je identiteitskaart bij de hand. Om je geboortepremie online aan te vragen dien je ook te beschikken over een digitaal bewijs van je zwangerschap (foto, pdf, ...) en de vermoedelijke bevallingsdatum. 
 2. Download het document en bezorg het ons volledig ingevuld en ondertekend terug via ons contactformulier of via post (Parentia Wallonië , PB 80000, 5000 Namur). Eén van onze consulenten verwerkt zo snel mogelijk je aanvraag. 
 3. Geeft ons een telefoontje, of stuur ons een mailtje met je adres gegevens en wij bezorgen je persoonlijk de nodige documenten, die je ons op jouw beurt dan weer via email of post kunt terugbezorgen.
 4. Ook bij een doodgeboorte heb je recht op het kraamgeld als je minimum 6 maanden (minstens 180 dagen) zwanger was bij de geboorte van je kind. In dat geval kun je op identiek dezelfde manier als hierboven beschreven je startbedrag aanvragen. Je moet in dat geval wel nog een akte van aangifte van een levenloos kind aan ons bezorgen. Parentia zorgt voor de rest. 

Hoe en wanneer vraag je kinderbijslag aan?

Je hebt al een actief dossier bij onze diensten

Je hebt al een actief dossier voor andere kinderen of voor kinderbijslag die je al voor de geboorte van je eerste kind aanvroeg. 
Je moet in dit geval niets doen. Via elektronische fluxen die wij via het kadaster ontvangen, worden wij op de hoogte gesteld van de geboorte van je kindje zodra je de pasgeborene laat inschrijven op je gemeente. Aan de hand van dit elektronisch bericht voegen wij je pasgeboren kindje toe aan je dossier kinderbijslag en starten wij de betaling van je kinderbijslag op de maand volgend op de geboorte van het kind.  

Je hebt nog geen actief dossier. 

In de meeste gevallen vraag je je kraamgeld reeds voor de geboorte aan. Je dossier wordt in orde gezet, je geboortepremie uitbetaald en de maand volgend op de geboorte, start Parentia automatisch je dossier kinderbijslag op. In een aantal uitzonderlijke gevallen kan het echter dat je dit door omstandigheden pas later kan in orde brengen. Of je bent recent misschien van het buitenland of van een andere regio in België naar Wallonië verhuisd? In die uitzonderlijke gevallen, moet je zelf je kinderbijslag aanvragen. Net zoals bij het kraamgeld kun je dit op verschillende manieren in orde brengen.

 1. Op onze website kun je stap voor stap  je kinderbijslag aanvragen. Met een paar simpele klikken op de muis, wordt je aansluiting bij Parentia helemaal voor jou in orde gebracht. Hou alvast je identiteitskaart bij de hand.
 2. Download het document en bezorg het ons volledig ingevuld en ondertekend terug via ons contactformulier of via post (Parentia Wallonië , PB 80000, 5000 Namur). Eén van onze consulenten verwerkt zo snel mogelijk je aanvraag. 

Geeft ons een telefoontje, of stuur ons een mailtje met je adres gegevens en wij bezorgen je persoonlijk de nodige documenten, die je ons op jouw beurt dan weer via email of post kunt terugbezorgen.

Nog even alle veelgestelde vragen op een rijtje

Heb je een vraag in verband met het startbedrag of het Groeipakket, bekijk hieronder dan zeker onze veelgestelde vragen. Nog steeds je antwoord niet gevonden, aarzel dan niet om contact te nemen met onze diensten.

Wie kan het kraamgeld aanvragen?

Beide ouders kunnen het kraamgeld aanvragen.  Het kraamgeld wordt in principe uitbetaald aan de moeder.

Wanneer moet je het kraamgeld aanvragen?

Je kunt je kraamgeld zowel voor als na je geboorte aanvragen. Ben je in verwachting, of is je kindje al geboren en heb je je kraamgeld nog niet aangevraagd, doe dat dan nu. Via onze online tool kan dit snel en eenvoudig in slechts een paar stappen.

Wanneer wordt het kraamgeld uitbetaald?

Vraag je je kraamgeld aan voor de geboorte? Dan kan de betaling al plaatsvinden vanaf 2 maanden voorafgaand aan de voorziene geboortedatum. Bij aanvraag na de geboorte ontvang je je geboortepremie zodra je dossier in orde werd gebracht.

Hoe vraag je het kraamgeld aan?

Je kunt je kraamgeld op verschillende manieren aanvragen. Bij Parentia heb je de mogelijkheid dit snel, makkelijk en stap voor stap online te doen of met een document. Kies voor jezelf waar je voorkeur naar uitgaat.

Waar moet je het kraamgeld aanvragen?

In Wallonië zijn er verschillende kinderbijslagfondsen die bevoegd zijn om je kraamgeld uit te betalen. Als ouder kun je nu al zelf kiezen bij welk fonds je je aansluit. Kies je voor Parentia? Dan zorgen wij niet alleen dat je kindje een goede start krijgt, maar ook na de geboorte staan we voor je klaar. Parentia zorgt voor stipte en correcte betalingen van je maandelijkse kinderbijslag. Bovendien kun je bij ons altijd terecht voor administratieve bijstand, maar ook voor tips and tricks over de opvoeding van je schatten.

Heb ik ook recht op het kraamgeld als mijn kindje dood geboren werd?

Of je bij doodgeboorte van je kindje recht hebt op het kraamgeld, is afhankelijk van de duur van je zwangerschap. Als je minimum zes maanden zwanger (minstens 180 dagen) was wanneer je kindje geboren werd, heb je recht op het kraamgeld. Bezorg ons een akte van aangifte van levenloos kind en wij brengen dit voor jou in orde.

Heb ik ook recht op kraamgeld als ik een kind adopteer?

Ook bij adoptie heb je onder bepaalde voorwaarden recht op een kraamgeld adoptie (de vroegere adoptiepremie). Het bedrag is in principe identiek aan het kraamgeld dat je voor biologische kinderen ontvangt, op voorwaarde dat er in het verleden nog geen kraamgeld werd uitbetaald binnen het adoptiegezin. Meer hierover kan je lezen in ons artikel ‘Adoptie’.

Wie kan de kinderbijslagaanvragen?

Ouders die een eerste kindje hebben of een kind adopteren en hiervoor nog nergens een actief dossier hadden voor het kraamgeld, kunnen een aanvraag kinderbijslag doen. Gezinnen die vanuit het buitenland of vanuit een andere regio binnen België naar Wallonië verhuizen, moeten ook opnieuw een aanvraag indienen. Wil je ook graag weten wie de kinderbijslag dan ook effectief op de rekening ontvangt, lees dan zeker ook ons artikel ‘Wie ontvangt de kinderbijslag’ waar we deze dingen meer in detail uitleggen.

Wanneer wordt de kinderbijslag uitbetaald?

De data van uitbetaling van de kinderbijslag zijn wettelijk bepaald. De Waalse regering heeft beslist dat de kinderbijslag maandelijks uiterlijk op de 8ste van de maand op je rekening moet staan. Valt de 8ste in een weekend?Dan ontvang je je kinderbijslag ten laatste op de vrijdag daaraan voorafgaand. Wil je graag de exacte uitbetalingsdata kennen? Neem dan zeker een kijkje op onze webpagina met uitbetalingsdata van de Waalse kinderbijslag.

Hoe moet je kinderbijslag aanvragen?

Heb je al een actief dossier? Dan hoef je voor je nieuwe kindje helemaal niets te doen. Alles verloopt automatisch. Heb je nog geen  actief dossier dan kan je je aanvraag op verschillende manieren doen. Kies je voor Parentia, dan kun je dat op elk moment gewoon heel makkelijk online in orde brengen. Ga naar onze online tool en vraag snel, makkelijk en stap voor stap je transfer aan. Parentia doet de rest. Je kunt ook het nodige document downloaden en het ons via ons contactformulier of per post terugbezorgen. Krijg je de documenten liever gewoon bij je thuis in de bus? Geef ons dan een seintje en wij bezorgen je de nodige documenten die je ons via de gewenste weg kunt terugbezorgen.

Waar moet je je kinderbijslag aanvragen?

Als ouders bepaal je zelf bij welk kinderbijslagfonds je je kinderbijslag aanvraagt. Als je voor je pasgeboren kindje reeds een dossier kinderbijslag liet opstarten door aanvraag van het kraamgeld, dan zal datzelfde fonds ook automatisch de kinderbijslag voor je kindje gaan betalen. Had je al een dossier kinderbijslag bij een ander fonds en wil je graag deel uitmaken van de Parentia-familie? Had je al recht op kinderbijslag in een andere regio van België of heb je misschien door recentelijke wijzigingen nu pas recht op het de Waalse kinderbijslag, en wil je jezelf daarvoor bij Parentia aansluiten? Wij zorgen dat je kinderbijslag maandelijks stipt en correct wordt uitbetaald. Bovendien kun je bij ons ook terecht voor al je administratieve vragen en tips and tricks die je kunnen helpen bij de opvoeding van je kind.

Ik woon en/of werk niet in België. Heb ik ook recht op kraamgeld en/of de kinderbijslag?

Woon je in het buitenland en werk je in België, of werk je in België maar woon je in een ander land. Of je al dan niet recht hebt op kraamgeld of kinderbijslag, is afhankelijk van verschillende factoren. Op onze pagina gewijd aan betalingen in of vanuit het buitenland, vindt je alle mogelijke situaties terug. 

Bronnen: