Ik kom terug uit vakantie in een rode zone. Wat moet ik doen?

De eindejaarsperiode zit er al weer op. In deze periode werd door de Belgische overheid sterk afgeraden naar het buitenland te reizen, maar er gold geen verbod. Diegenen onder ons die 2020 afsloten met een trip naar het buitenland, zijn bij terugkeer vanaf 31 december 2020 verplicht zich aan een aantal regels te houden. Parentia legt je uit wat deze precies zijn.

Ik kom terug uit vakantie in een rode zone. Wat moet ik doen?

Wie moet in quarantaine?

Iedereen die meer dan 48 uur lang in een rode zone in het buitenland verbleef, moet bij terugkeer vanaf 31 december 2020 in quarantaine. Ten laatste de dag voor dat je naar België terugkeert, moet je ook verplicht het Passenger Locator Form invullen. Deze regel geldt voorlopig minstens tot 15 januari 2021.

Moet je je laten testen?

Daarop is het antwoord kort. JA. Iedereen die terugkeert uit een rode zone na een verblijf van meer dan 48 uur, is verplicht zich minimaal 2 keer te laten testen. Een eerste PCR-test moet gebeuren op dag 1 na terugkeer, en een tweede test vanaf dag 7 na terugkeer. Pas na 2 negatieve testresultaten mag je de quarantaine verbreken.

Waar moet je je laten testen?

Reizigers die met de auto naar het buitenland gingen, zullen door middel van de informatie die zij verstrekten op het Passenger Locator Form, via sms een doorverwijzing krijgen naar een testcentrum waar zij zich dan kunnen aanmelden voor hun test. Om je te laten testen in zo’n centrum, moet je wel eerst een afspraak maken. Dat kan eenvoudig via volgend online formulier, waar je ook meteen een centrum in je buurt kunt kiezen.

Reizigers die met het vliegtuig via Brussels Airport of via de luchthaven van Charleroi weer in België toekomen, hebben de keuze om zich een allereerste keer al onmiddellijk op de luchthaven zelf te laten testen. Zij kunnen er echter ook voor kiezen om zich in een ander testcentrum te laten testen. Ook voor de reizigers die met de trein reizen kan er in station Brussel-Zuid al onmiddellijk getest worden.

Worden er controles uitgevoerd op het naleven van de regels?

Het overlegcomité besliste inderdaad om bij thuiskomst van het buitenland extra controles in te voeren. Hoe deze controles vorm nemen, zal verschillen van politiezone tot politiezone. Het zijn namelijk de regio’s zelf die bepalen hoe zij hun bijkomende controles zullen uitvoeren. Wel staat al vast dat het niet naleven van de regels beboet en mogelijk zelfs vervolgd zal worden.

Scholen kunnen kinderen en leerkrachten weigeren als ze op de hoogte zijn dat ze hun verlof doorgebracht hebben in een rode zone.

Zijn er uitzonderingen op deze regels?

Zoals hierboven al vermeld werd, moet iedereen - jong en oud – na een verblijf van meer dan 48 uur in een rode zone, verplicht getest worden en verplicht in quarantaine. Hierop zijn echter 3 uitzonderingen.

  1. Mensen uit kritische beroepen (zoals de zorg) moeten niet in volledige quarantaine. Mits een attest van hun werkgever mogen zijn zich naar hun werkplek begeven.
  2. Studenten hoger onderwijs krijgen in principe al hun lessen via afstandsonderwijs en moeten in principe het huis niet verlaten om aan de lessen te kunnen deelnemen. Examens worden in sommige gevallen nog steeds ter plaatse georganiseerd. Per uitzondering mag de student zich dan ook van en naar de plek van het examen begeven. Naast deze uitzondering blijft de quarantaine wel gelden.
  3. Tot slot mogen ook de personen die zich omwille van het werk tot 4 januari 2021 naar het buitenland moesten begeven, niet verplicht in quarantaine. Vanaf 4 januari 2021 wordt voor de beoordeling van deze situatie rekening gehouden met het verplichte Passenger Locator Form, waarop kan worden ingevuld dat het om professionele verplaatsingen gaan die door de werkgever geattesteerd zijn.

Wat betekent in quarantaine gaan?

Als je in quarantaine gaat, moet je je zoveel mogelijk afzonderen. Niet buitenhuis werken (telewerk kan wel) en niet naar school gaan. Verwittig op tijd je werkgever en/of de school.

Enkel als je voor het werk naar het buitenland moest, kun je tijdelijke werkloosheid inroepen. Als je op eigen initiatief naar de rode zone trok, kan dit helaas niet.

Om toch betaald te worden kun je, in overleg met je werkgever, openstaande verlofdagen (of overuren/recuperatiedagen) opnemen. Desnoods neem je onbetaald verlof.

Tot slot, welke zijn de rode zones?

Bent u niet zeker of u uit een rode zone terugkeert? Neem dan een kijkje op deze kaart. En of je nu terugkeert uit een rode zone of niet. Blijf voorzichtig en respecteer de regels. Draag zorg voor jezelf en voor elkaar.

Bron:
Info-coronavirus.be