Ik ben zwanger. Welke onderzoeken of testen kan ik ondergaan?

Je bent zwanger. Er komen allerlei emoties op je af: vreugde, blijdschap, opluchting, spanning, onzekerheid, paniek, … Misschien voel je je zelfs wat  angstig en vraag je je af of alles wel ok is met je baby en de zwangerschap op zich. Wij zijn er alvast om jou te ondersteunen met tips en advies. Hierbij geven we een overzicht van een aantal onderzoeken of testen die kunnen worden uitgevoerd tijdens de zwangerschap.

zwangerschapsonderzoeken

Zwangerschapsechografie

Jouw ongeboren baby en je baarmoeder worden in beeld gebracht met behulp van geluidsgolven.

Glucose challenge test (suikertest)

Met deze test spoort jouw arts  zwangerschapsdiabetes op door bloedsuikerwaarden te meten. Je drinkt eerst een oplossing met suiker (glucose) en dan voeren ze een bloedsuikermeting uit. Deze test is een screeningtest, dit geeft een eerste indicatie.
Wanneer de suikertest een verhoogd resultaat geeft, zal de dokter aanraden om een orale glucosetolerantietest uit te voeren.

Orale glucosetolerantietest (OGTT)

Test waarbij de bloedsuikerspiegel wordt gemeten na inname van een standaarddosis glucose. Deze test geeft uitsluitsel.

Nekplooimeting

Specifieke echografie waarbij de nekdikte van de foetus om eventuele wordt gemeten erfelijke aandoeningen vast te stellen.

Vlokkentest

Bij deze test nemen ze vlokkenweefsel uit de moederkoek weg om te onderzoeken of er chromosoomafwijkingen zijn bij jouw baby.

Vruchtwaterpunctie

Vruchtwater wordt afgenomen wanneer men vermoedt dat er een verhoogd risico is op een genetische aandoening bij de baby. Het bijkomende risico op een miskraam als gevolg van een vruchtwaterpunctie wordt geschat op 0,3%.
De vlokkentest en de vruchtwaterpunctie zijn invasieve testen, er bestaat een risico op een miskraam als gevolg van de test.

NIP test

NIPT (Niet Invasieve Prenatale Test) is een test, waarbij het DNA (erfelijk materiaal) van het kind in het bloed van de zwangere vrouw wordt onderzocht.
Aan de hand hiervan kan nagegaan worden of het ongeboren kind een chromosoomafwijking heeft, trisomie 21 (Downsyndroom), trisomie 13 (Patausyndroom) en trisomie 18 (Edwardssyndroom).
De bloedafname voor de NIPT kan ten vroegste op 10-11 weken uitgevoerd worden omdat er vanaf dan pas voldoende DNA van jouw baby aanwezig is in je bloed.
In België betaalt het RIZIV vanaf 1 juli 2017 de NIP test terug vanaf 12 weken zwangerschap.
Ben je aangesloten bij een mutualiteit dan moet je 8,68 EUR (remgeld) betalen. Heb je recht op een verhoogde tegemoetkoming, dan hoef je geen remgeld te betalen.
Ben je niet aangesloten bij een mutualiteit? Dan betaal je 260 EUR voor de NIP test.
Bespreek vooraf met je gynaecoloog of de NIPT test zinvol is.
 

Afwezigheid op het werk

Je hebt het recht om van het werk afwezig te zijn, met behoud van je normaal loon, om zwangerschapsonderzoeken te ondergaan. Voorwaarde is wel dat deze niet buiten de arbeidsuren kunnen doorgaan. Je moet jouw  werkgever wel vooraf inlichten over je afwezigheid.
Wanneer een collectieve arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement het voorschrijft, moet je een medisch attest voorleggen aan je werkgever dat je afwezigheid rechtvaardigt. De werkgever kan je dit ook vragen zelfs indien er niets hierover werd opgenomen in een cao of arbeidsreglement.

Bronnen :

  • Syndroom van down
  • Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
  • UZ Leuven
  • Werk België