Hoeveel uren mag je kind werken als jobstudent?

Een jobstudent mag maximaal 475 uren per jaar werken, en dat vanaf de leeftijd van vijftien jaar. Als je zoon of dochter vijftien is, moet hij of zij de eerste twee studiejaren van het secundair onderwijs hebben gevolgd. Hij of zij kan dan een centje bijverdienen zonder daarop sociale zekerheidsbijdragen te moeten betalen. Er gelden wel wat regels en beperkingen voor jobstudenten. Volg even mee.

uren jobstudent

Jobstudent? Maximaal 475 uren werken

We zeiden het al: elke jobstudent mag in een kalenderjaar 475 uren werken. Dat zijn ongeveer 62,5 volledige werkdagen van 7,6 uur. Maar deze regel verschilt per regio. Woon je in Brussel? Dan mag je per kwartaal niet meer dan 240 uren werken, anders verlies je je kinderbijslag. In de zomermaanden geldt deze regel niet, behalve in het jaar waarin je finaal afstudeert.
In Vlaanderen geldt deze beperking per kwartaal niet. Je kunt dus onbeperkt werken, op voorwaarde dat je het maximum van 475 uren op een jaar niet overschrijdt.
In Wallonië mag je kind niet meer dan 240 uur per kwartaal werken, anders loopt hij het risico zijn recht op kinderbijslag te verliezen. Sinds 1 januari 2020 worden de gepresteerde werkuren met een studentenovereenkomst (maximaal 475 uur per kalenderjaar) echter niet meegerekend voor de berekening van de 240 uur.

Je kind kan elk moment checken hoeveel uren hij of zij nog mag werken via Student@Work, op de website van de sociale zekerheid of via de Student@Work-app.

Let op: er is een belangrijke uitzondering op die 475 uren door de coronacrisis.

Als je kind in  Brussel woont, dan hebben zijn of haar gewerkte uren als jobstudent tussen januari 2020 en juni 2021 geen invloed op de kinderbijslag. De gewerkte uren in deze periode tellen dus niet mee in het eindtotaal.
n Vlaanderen verliezen de studenten die extra uren, meer dan 475 uren, presteren in het onderwijs of de zorg hun Groeipakket niet. Deze gepresteerde uren worden ‘geneutraliseerd’ en worden dus niet meegeteld in het jaarlijkse maximum van 475 uren werken met een studentenovereenkomst tussen oktober 2020 en maart 2021
In Wallonië worden de als student gepresteerde uren niet meegeteld en hebben ze sinds januari 2020 geen impact meer op de kinderbijslag.

Studentenjob = geen sociale zekerheidsbijdrage betalen

Extra leuk voor je zoon of dochter die een studentenjob doet: hij of zij moet geen sociale bijdrage betalen. Er wordt enkel een solidariteitsbijdrage van 2,71% op het brutoloon afgehouden. Bovendien staat er geen beperking op het bedrag dat je kind mag verdienen tijdens zijn studentenjob. Pas vanaf het moment waarop de 475 uren overschreden worden, zal je kind zijn recht op het Groeipakket of kinderbijslag verliezen.

​​​​​​​Zit je kind al aan het maximum aantal uren maar wil hij of zij nog wat extra bijverdienen? Wie aan het hoger onderwijs studeert, kan bijles geven aan studenten uit de middelbare school via deeleconomie. Daarmee kan je tot tot een maximumbedrag van €6390 per jaar bijverdienen waarbij je slechte 10% belastingen betaalt. Werken via deeleconomie staat los van een studentenjob dus het kan probleemloos gecombineerd worden zonder het recht op kinderbijslag te verliezen. Aanmelden kan bij verschillende bijleskantoren zoals BijlesHuis.

Ook jobstudenten vullen een belastingaangifte in

Je kind moet ook een belastingaangifte invullen als zij of hij als jobstudent heeft gewerkt. In die aangifte komen alle belastbare inkomsten, dus ook onderhoudsuitkeringen en bezoldigingen die niet als bestaansmiddelen worden beschouwd. Je kunt de aangifte eventueel samen met je kind online invullen.

Zie je soms door de bomen het bos niet meer? Geen zorgen, wij helpen je graag bij je gezinsadministratie. Lees onze blogs voor nuttige tips en advies.

Bronnen:

  • Student@Work 
  • Vlaanderen.be 
  • Mysocialsecurity.be