Hoe vraag ik verhoogde kinderbijslag aan voor mijn kindje met aandoening?

Kinderen met een aandoening ontvangen verhoogde kinderbijslag tot de leeftijd van  21 jaar. Het is de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid die de aandoening erkent. Ze houden daarvoor rekening met een aantal factoren. Je kinderbijslagfonds ontvangt de beslissing tot erkenning automatisch.

verhoogde kinderbijslag aanvragen

Wie kan aanspraak maken voor deze verhoogde kinderbijslag of toeslag voor kinderen met een aandoening?

Werd je kind geboren voor 01 januari 2001? 
De toeslag voor kinderen met een aandoening kan worden toegekend aan elk kind dat recht heeft op kinderbijslag en aan een aandoening lijdt. Je kinderbijslagfonds betaalt deze toeslag tot meerderjarigheid zonder voorwaarden uit. Vanaf de meerderjarigheid kan deze toeslag onder voorwaarden nog maximaal uitbetaald worden tot je kind de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt.

Werd je kind geboren op of na 1 januari 2001?
In dat geval kan de toeslag voor kinderen met een aandoening worden toegekend aan elk kind dat aan een aandoening lijdt. Je kinderbijslagfonds betaald deze toeslag dan onvoorwaardelijk uit tot je kind de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt.

Hoe vraag ik de verhoogde kinderbijslag aan?

Neem contact op met je kinderbijslagfonds

Neem contact op met je kinderbijslagfonds en een medewerker dient voor jou de aanvraag in bij de FOD Sociale Zekerheid. Zij sturen je dan de nodige documenten ter invulling en een begeleidende brief met informatie om indien gewenst de nodige formulieren online via My Handicap in te vullen. Pas als je deze brief gekregen hebt, kun je via My Handicap een aanvraag indienen.

Online vragenlijst

 • Je kunt inloggen in My Handicap met de kids-ID van je kind (ouder dan 6 jaar) of zijn/haar eID
 • Het is ook mogelijk om als ouder (of naaste of professioneel begeleider) een machtiging te krijgen om de aanvraag te doen met je eigen eID.
 • Omdat er voor kinderen jonger dan 6 jaar geen pincode gekoppeld is aan de kidsID, moet een aanvraag voor hen steeds gebeuren via de e-ID van de ouders (of iemand anders die een volmacht aanvroeg) of via een sociaal assistent die werd aangeduid en die toegang heeft tot My Handicap.
 • Het is mogelijk dat de FOD jouw kind nog uitnodigt voor een gesprek met één van hun artsen nadat je de aanvraag hebt ingediend. Je ontvangt via de post formulieren die je door de arts of de specialist moet laten invullen. Meestal nodigt de arts van de FOD Sociale Zekerheid jullie ook nog uit voor een gesprek.  

Waarop baseert de arts zich bij zijn beoordeling?

Voor de erkenning houdt de arts  rekening met een aantal factoren, dit noemen we de 3 pijlers van de medisch-sociale schaal:

 • Pijler 1: Heeft de aandoening lichamelijke of psychische gevolgen? Maw de pure medische kant van het verhaal
 • Pijler 2: Heeft de aandoening een invloed op de dagelijkse activiteiten van het kind? (mobiliteit, leervermogen, lichaamsverzorging, …)
 • Pijler 3: Heeft de aandoening gevolgen voor het gezin? (medische behandeling, noodzakelijke verplaatsingen, aanpassing leefomgeving, …)

De arts kent aan iedere pijler een bepaald aantal punten toe. Je kind heeft recht op een toeslag als het minstens 4 punten behaalt in pijler 1 of minstens 6 punten in de drie pijlers samen. Door deze vorm van beoordeling hebben nu ook kinderen waarvan de aandoening niet onmiddellijk zware fysieke gevolgen heeft, maar wel een grote impact heeft op het dagdagelijks leven van het kind en zijn omgeving, een grotere kans op het ontvangen van een toeslag. Lees hierover meer in ons artikel over verhoogde kinderbijslag voor kinderen met autisme of een leerstoornis.

Van zodra de FOD de evaluatie van de handicap heeft uitgevoerd, brengen zij je kinderbijslagfonds op de hoogte van het resultaat. Je ontvangt zelf ook een brief met de beslissing.

Om een idee te hebben van de gemiddelde behandelingstermijn verwijzen we je door naar volgende link http://handicap.belgium.be/docs/nl/behandelingstermijnen-nl.pdf

Hoeveel bedraagt de toeslag voor je kind?

Het bedrag dat je kind uiteindelijk maandelijks bovenop de kinderbijslag zal ontvangen, hangt af van het aantal punten dat door de arts op de medisch-sociale schaal werd toegekend. Afhankelijk van het aantal punten kan er een bedrag van € 89,15 tot € 594,36 toegekend worden.

Je gaat niet akkoord met de beslissing?

Vraag een herziening aan bij je kinderbijslagfonfds. Je zal dan opnieuw een online vragenlijst moeten invullen. Een herzieningsaanvraag kun je indienen wanneer je over nieuwe elementen beschikt. Bij een nieuwe beslissing worden de vijf voorbije jaren in overweging genomen. Wanneer je niet akkoord gaat met deze beslissing dan kun je beroep aantekenen via de arbeidsrechtbank.

Zijn er nog andere toeslagen die een extra steuntje in de rug kunnen geven?

Er bestaan binnen de kinderbijslag inderdaad nog andere toeslagen. Deze toeslagen zijn steeds gebonden aan een aantal bijkomende voorwaarden waaronder je financiële situatie en/of je gezinssamenstelling. Hieronder sommen we kort even de verschillende mogelijkheden op:

 • Wezenbijslag: een maandelijkse toeslag voor kinderen die één of beide ouders verloren.
 • Toeslag voor kinderen geplaatst in een pleeggezin: maandelijkse toeslag die kan toegekend worden aan de persoon die het geplaatste kind voorafgaand aan de pleegplaatsing opvoedde.
 • Toeslag voor alleenstaande ouders: Maandelijkse toeslag voor ouders die hun kinderen alleen opvoeden en het financieel wat moeilijker hebben.
 • Sociale toeslag: toeslag voor gezinnen die een extra financieel duwtje in de rug wel kunnen gebruiken.
 • Kinderopvangtoeslag: toeslag voor kinderen die naar een Vlaamse niet-inkomensgeralateerde opvang of crèche gaan.
 • Participatietoeslag: toeslagen al dan niet gebaseerd op het gezinsinkomen voor kinderen die naar een Vlaamse of Brusselse Nederlandstalige school gaan Het gaat hier meerbepaald om de kleutertoeslag en de schooltoeslag.

Heb je nog vragen over één van de toeslagen,  of wil je graag een procedure tot aanvraag van deze toeslag voor kinderen met een aandoening opstarten neem contact op met Parentia!


  Contacteer ons

Bron :

 • Handicap.belgium.be