Hoe vraag ik een Kids-ID aan?

Wanneer je binnen Europa reist, ben je verplicht voor elk van je kinderen te beschikken over een Kids-ID waar mee je hun identiteit kan aantonen. In dit artikel lees je aan welke voorwaarden je dient te voldoen om deze te bekomen en welke stappen je hiervoor moet ondernemen.

aanvraag Kids-ID

De Kids-ID aanvragen

Wat zijn de voorwaarden?
 • je moet het ouderlijk gezag hebben over het kind
 • je moet samen met het kind de Kids-ID aanvragen
pasfoto

De pasfoto die je meebrengt moet voldoen aan de normen van de International Civil Aviation Organization . Het is belangrijk dat het gezicht van het kind goed zichtbaar is. Het kind moet recht in de lens kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach).

Welke procedure moet je volgen?
 • De aanvraag gebeurt op initiatief van de ouders en is enkel verplicht als je met je kind naar het buitenland gaat.
 • Je vraagt de Kids-ID aan bij het gemeentebestuur waar het kind is ingeschreven. Het kind moet bij de aanvraag aanwezig zijn.
 • Het aanmaken van de Kids-ID duurt 2 tot 3 weken. In drukke periodes kan de aanmaaktermijn oplopen. Vraag de Kids-ID dus tijdig aan, best een maand voor je op reis vertrekt.
 • Wie te laat aanvraagt, kan nog rekenen op een spoedprocedure, maar de kosten voor die procedure zijn hoger. Neem voor de spoedprocedure zo snel mogelijk contact op met je gemeente.

Bij aanvraag van de Kids-ID moet je het volgende meehebben:
 • Elektronische identiteitskaart (eID) van de ouder die de Kids-ID aanvraagt
 • Een recente foto die voldoet aan de voorwaarden voor de pasfoto’s
 • Ook je kind moet aanwezig zijn bij aanvraag van de kaart

De Kids-ID afhalen

De volgende codes krijg je toegestuurd per post:
 • een pukcode om de kaart te activeren
 • een pincode om de kaart te gebruiken voor elektronische toepassingen
 • een code ‘contact ouders’ om het cascadesysteem ‘Hallo Ouders’ te activeren.

Neem de codes mee bij het afhalen van de Kids-ID. Het kind moet niet aanwezig zijn bij de activering van de codes in het gemeentehuis.

Bij het afhalen van de ID moet je het volgende meehebben:

 • De brief die je thuis kreeg met de pin-en pukcode
 • Eventueel de vorige Kids-ID
 Afhalen ID

Wat met Belgische kinderen in het buitenland?

Belgische kinderen jonger dan 12 jaar die in het buitenland wonen kunnen een Kids-ID krijgen bij de Belgische consulaire beroepspost waar ze zijn ingeschreven. De levertermijn is wel wat langer.

Checklist

 • Klik hier om te weten aan welke eisen de foto moet voldoen

 • Enkel als het kind waarvoor je de kaart aanvroeg reeds over een Kids-ID beschikte

Bronnen:

 • Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
 • Vlaamse Overheid