Hervorming van de schoolkalender vanaf het schooljaar 2022-2023 in het Franstalig onderwijs

Vanaf het schooljaar 2022-2023 verandert de schoolkalender voor de leerlingen die naar het Franstalig onderwijs gaan. Een grote verandering voor de kinderen én een grote aanpassing voor de ouders. Wat zijn de nieuwigheden voor volgend jaar? Parentia legt het je allemaal uit!

Kind schrijft in een kalender

Een nieuw schooljaar, een nieuwe schoolkalender

De nieuwe kalender in het Franstalig onderwijs is een antwoord op de noden van onze samenleving. “Zowel leerkrachten als leerlingen kunnen het ritme niet altijd volgen, waardoor ze ook snel uitgeput raken”, zegt Onderwijsminister Caroline Désir.

Concreet zien de schoolvakanties er volgend jaar zo uit:

  Franstalig onderwijs Nederlandstalig onderwijs
Eerste schooldag 2022-2023 29 augustus 2022 1 september 2022
De herfstvakantie 24 oktober – 6 november 2022 31 oktober – 6 november 2022
De kerstvakantie 26 december 2022 – 8 januari 2023 26 december 2022 – 8 januari 2023
De krokusvakantie 20 februari – 5 maart  2023 20 februari – 26 februari 2023
De lentevakantie 1 mei – 14 mei 2023 3 april – 16 april 2023
Laatste schooldag 2022-2023 7 juli 2023 30 juni 2023
Eerste schooldag 2023-2024 28 augustus 2023 1 september 2023

Welk impact op de families?

Het nieuwe ritme voor Franstalige leerlingen is voortaan 7 weken les, gevolgd door 2 weken verlof, met uitzondering van de eerste en laatste ‘schoolperiodes’, die elk 8 weken lang zijn. Dit zorgt voor een beter evenwicht tussen leertijd en rusttijd voor leerkrachten en leerlingen.

De grootste verandering betreft de schoolvakanties en zal dus snel een impact hebben op de gewoontes van de Franstalige leerlingen: het nieuwe schooljaar gaat van start op maandag 29 augustus 2022 en eindigt op vrijdag 7 juli 2023. Een kortere zomervakantie zou synoniem zijn met minder schoolverlaters.

Leerlingen krijgen één extra week verlof tijdens de herfstvakantie en de krokusvakantie. In ruil hiervoor leveren ze ongeveer 2 weken zomervakantie in.

Gezinnen die schoolgaande kinderen hebben in beide gemeenschappen of die in het onderwijs van de andere gemeenschap tewerkgesteld zijn, krijgen het moeilijk om samen verloven te plannen. Gescheiden ouders hebben ook de mogelijkheid om ‘kalendertemplates’ te downloaden op de website van “La Ligue des Familles”, om zich op die manier beter te kunnen organiseren.

Vanuit een financieel oogpunt, gaan bepaalde families zich ook moeten aanpassen. Gezinnen die eind juni al op verlof vertrokken tegen goedkopere prijzen, gaan hun vakantie moeten verzetten. Dit gaan ze ook effectief voelen in hun portemonnee, aangezien het hoogseizoen van begin juli tot eind augustus loopt. Wie van gunstige deals wil genieten, boekt de vakantie best na 15 augustus. Tijdens de laatste dagen van augustus, blijven families liever thuis om zich voor te bereiden op het nieuwe schooljaar. En wil dit nu het perfecte moment zijn om te vertrekken zonder te diep in je geldbeugel te tasten!

Wie liever tijdens de krokusvakantie of lentevakantie naar het buitenland vertrekt, zal ook van goedkopere prijzen kunnen genieten: het aanbod zal de vraag overschrijden, waardoor de prijzen in principe fors gaan dalen. Dit allemaal omdat de schoolvakanties voor Franstalige en Nederlandstalige gezinnen niet op hetzelfde moment vallen.

Wat te verwachten in de toekomst?

“La Ligue des Familles” wil deze hervorming graag zien doortrekken naar het Nederlandstalig onderwijs, voor het welzijn van ouders wiens kinderen in de twee regio’s studeren. Wat vakantiekampen betreft, zal de regering ook maatregelen nemen en nieuwe plekken openen voor Franstalige gezinnen die geïnteresseerd zijn in langere kampen.

Vond je dit artikel nuttig? Lees dan zeker ook onze andere blogartikelen over opvoeding, gezinsadministratie en meer!

Bronnen:
Enseignement.be
Laliguedesfamilles.be