Heb ik recht op vaderschapsverlof en meeouderschapsverlof/geboorteverlof als zelfstandige?

Iedere zelfstandige in hoofdberoep of meewerkende echtgeno(o)t(e) met maxi-statuut, heeft voor een kind geboren tot en met de geboortedatum 31 december 2020, recht op 10 dagen verlof in de 4 maanden die volgen op de dag van de geboorte. Vanaf 01 januari 2021 verandert de regeling echter. Wordt je kindje na 31 december 2020 geboren, dan is er recht op 15 dagen (Daar komen vanaf 2023 nog eens vijf dagen bij wat het totaal dan op 20 dagen brengt).  Bij de geboorte van een meerling, wordt het recht op 10 of 15 verlofdagen maar één enkele keer toegekend.

Vaderschapsverlof zelfstandigen

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

 • Je bent zelfstandige in hoofdberoep.
 • Je bent een zelfstandige als meewerkende partner met maxi-statuut.
 • Je sociale bijdragen voor de refertekwartalen zijn betaald.
 • Je neemt het verlof op binnen de 4 maanden na de bevallingsdatum.
 • Je hebt een wettelijke afstammingsband met het kind (vader) of je bent op het moment van de geboorte gehuwd met de persoon ten aanzien van wie de afstamming vaststaat of je woont op dat moment wettelijk of permanent en affectief samen met die persoon (co-ouder).

Wie maakt aanspraak op meeouderschapsverlof/geboorteverlof?

Net zoals het vaderschapsverlof heeft de co-ouder recht op 10 of 15 verlofdagen gedurende de 4 maanden die volgen op de bevalling. Voorafgaandelijk moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

 • Het kind mag enkel een wettelijke afstammingsband hebben met de moeder. Is er ook een wettelijke afstammingsband met een vader, dan is er enkel een recht op vaderschapsverlof in hoofde van de vader en geniet de meeouder geen geboorteverlof.
 • De zelfstandige (meeouder) moet op het ogenblik van de geboorte:
  • gehuwd zijn met diegene ten aanzien van wie de afstamming vaststaat;
  • hetzij wettelijk samenwonen met diegene van wie de afstamming vaststaat en bij wie het kind zijn hoofdverblijfplaats heeft. Bovendien mag hij/zij niet verbonden zijn door een band van bloedverwantschap die leidt tot een huwelijksverbod waarvoor de Koning geen ontheffing kan verlenen;
  • hetzij sedert een onafgebroken periode van drie jaar voorafgaand aan de geboorte op permanente en affectieve wijze samenwonen met diegene ten aanzien van wie de afstamming vaststaat en bij wie het kind zijn hoofdverblijfplaats heeft, en niet  verbonden is door een band van bloedverwantschap die leidt tot een huwelijksverbod waarvoor de Koning geen ontheffing kan verlenen. Het bewijs van samenwoning en hoofdverblijf wordt geleverd aan de hand van een uittreksel uit het bevolkingsregister.

Waarop hebben zelfstandige vaders en meeouders recht?

Het vaderschaps- of geboorteverlof duurt afhankelijk van de geboortedatum van het kind maximum 10 of 15 dagen en de zelfstandige moet gedurende die periode zijn activiteit onderbreken. De zelfstandige ontvangt gedurende deze periode een uitkering van € 83,26  per verlofdag, of maximaal € 1.248,90  in totaal.

 

waarop heb ik recht

De zelfstandige heeft de keuze hoe hij of zij het vaderschaps- of geboorteverlof zal spreiden, op voorwaarde dat deze opgenomen is binnen de 4 maanden na de geboorte.
De verschillende formules:

 • 10 of 15 volle dagen aansluitend op de geboorte
 • 20 of 30 halve dagen
 • Afwisselend halve en volle dagen
 • Elke week een halve dag
 • Om de twee weken een volle dag

Blijf je liever zoveel mogelijk werken, dan kun je ook kiezen voor 8 volle dagen of 16 halve dagen verlof, met daarboven een éénmalige premie van € 135 ter compensatie van huishoudelijke diensten (dienstencheques).

Hoe geboorteverlof aanvragen als zelfstandige?

Deze nieuwe regeling geldt voor alle kinderen geboren vanaf 1 mei 2019.

Je doet je aanvraag bij het sociaal verzekeringsfonds waar je aangesloten bent en dit met een aangetekende brief of via een verzoek ter plaatse bij je sociaal verzekeringsfonds.

Je aanvraag moet ten laatste gebeuren in het kwartaal volgend op het kwartaal waarin de geboorte plaatsvindt. Voorbeeld: je kindje is geboren op 1 mei 2019, je aanvraag moet je ten laatste op 30 september 2019 indienen.