Dit breng je in orde voor de belastingvermindering voor kinderopvang

Sinds de coronacrisis werken we steeds meer thuis, al blijft het werk met de zorg voor kinderen combineren moeilijk. Daarom zijn werkende ouders vaak genoodzaakt hun kinderen toe te vertrouwen aan de zorgen van de kinderopvang. Maar wist je dat je de kosten van kinderopvang tot een bepaalde leeftijd kunt inbrengen in je belastingen? Parentia legt je uit hoe je dat doet.

belastingsvermindering onkosten opvang

Voor welke kinderen kun je een belastingvermindering voor kinderopvang aanvragen?

Je hebt als ouder recht op belastingvermindering voor kinderen jonger dan 14 jaar (of jonger dan 21 jaar als het een kind met zware handicap betreft), zolang de kinderopvang aan de nodige voorwaarden voldoet. Deze voorwaarden zijn:

  • Het gaat over kinderopvang buiten de normale lesuren.
  • Het betreft uitgaven voor kinderopvang in de Europese Economische Ruimte.
  • Het gaat om uitgaven voor kinderen die tot jouw last zijn of voor wie de helft van het belastingvoordeel aan jou moet worden toegekend (co-ouderschap).
  • Je moet beroepsinkomsten hebben.
  • Je moet beschikken over een fiscaal attest dat door de opvanginstelling wordt afgeleverd.
  • De kosten moeten aan vooraf bepaalde instellingen of personen betaald zijn. Een meer gedetailleerde lijst van deze instellingen en verdere toelichting bij de voorwaarden, vind je terug op de website van FOD Financien.

Voor welke periode kun je belastingvermindering voor kinderopvang aanvragen?

Je mag voor een bepaald aanslagjaar alleen de uitgaven ingeven die je betaalde in het inkomstenjaar daaraan voorafgaand. De factuur van bijv. december 2022 die je in januari 2023 betaalde, kun je pas in het aanslagbiljet van 2024 ingeven.

Hoeveel bedraagt de belastingvermindering voor kinderopvang?

Je mag voor 2021 (aanslagjaar 2022) maximum 14,40 euro per opvangdag inbrengen als uitgaven. De belastingvermindering bedraagt 45% van het uitgegeven bedrag. Onder bepaalde voorwaarden kan dit oplopen tot 75%.
In 2023, dus aanslagjaar 2024, stijgt dit bedrag naar 15,70€ per dag en per kind. 

Wat heb je nodig om de belastingvermindering aan te vragen en hoe kom je eraan?

Om je belastingvermindering voor kinderopvang in te geven, heb je een specifiek fiscaal attest nodig dat je ontvangt via de opvanginstelling waar je kindje verbleef. De persoon die het kindje ten laste heeft, moet als schuldenaar vermeld worden op het attest. Als je het attest om één of andere reden niet automatisch ontving, doe dan zeker navraag bij je opvanginstelling.

Opgelet, de attesten kenden in 2022 een wijziging, maar de FOD Financiën zal de niet conforme attesten nog aanvaarden voor de belastingsaangifte van 2023. Deze overgangstolerantie geldt echter niet meer in 2024. Vergeet het model van je attest niet te controleren, zodat je ook in 2024 kunt genieten van de beslastingsvermindering. 

Waar geef je het bedrag voor kinderopvang in op je belastingfiche?

De uitgaves voor kinderopvang geef je op je belastingfiche in Vak X, Rubriek B, code 1384-71 in. Het bedrag dat je ingeeft, is gelijk aan het aantal dagen opvang vermenigvuldigd met het betaalde bedrag, met een maximum van 14,40 euro per dag.

Vond je dit artikel nuttig en wil je graag weten welke andere voordelen er bestaan, lees dan zeker ook ons artikel “belastingvoordelen voor gezinnen met kinderen: een overzicht.” of neem een kijkje op onze blog voor nog meer interessante administratieve weetjes.

Bronnen: 

  • FOD Financiën