Knoop je de eindjes moeilijk aan elkaar sinds de coronacrisis? Denk aan de sociale toeslag!

De covid-19 pandemie heeft een economische en sociale weerslag op talrijke gezinnen. Talrijke gezinnen zagen hun koopkracht de laatste maanden dalen. De sociale toeslag kan je maandelijks budget een duwtje in de rug geven.
Misschien kun je hier in 2020 van genieten. Parentia zet de voorwaarden even op een rijtje.

toeslag

Wat is de sociale toeslag?

In deze zeer bijzondere situatie die we momenteel meemaken, wenst Parentia je het bestaan van de sociale toeslag te herinneren. Ontvang je momenteel het basisbedrag van de kinderbijslag, maar is je gezinsinkomen tijdens het eerste semester van 2020 gedaald? Misschien kun je dan aanspraak maken op de sociale toeslag voor het jaar 2020. Als je voldoet aan de voorwaarden, wordt de sociale toeslag maandelijks gestort bovenop je kinderbijslag. Een duwtje in de rug voor je maandelijks budget!

 

Welke zijn de voorwaarden?

Om te genieten van deze Waalse toeslag mag je jaarlijks bruto gezinsinkomen de toegelaten inkomstengrens niet overschrijden:

  • voor alle kinderen: 31.603,68€ bruto per jaar;
  • voor de kinderen geboren vanaf 2020: 51.000,00€ bruto per jaar

Welke inkomsten tellen mee in de berekening? Je eigen beroepsinkomsten en/of uitkeringen en die van je partner of de persoon waarmee je een feitelijk gezin vormt.

Wanneer vorm je een feitelijk gezin? Jullie vormen een feitelijk gezin als jullie samenwonen en gedomicilieerd zijn op hetzelfde adres en geen bloed- of aanverwanten zijn tot en met de 3de graad (dus geen ouders, kinderen, broers, zussen, grootouders, ooms en tantes) en jullie samen het huishouden regelen.

Ontdek meer informatie over de beroepsinkomsten die meegeteld worden in de berekening en de bewijzen die je moet voorzien.

Hoeveel bedraagt deze toeslag?

Het bedrag van de sociale toeslag is gelinkt aan de grootte van je gezin, het gezinsinkomen en het systeem waarin je je bevindt (oude wetgeving voor kinderen geboren voor 2020 of de nieuwe wetgeving voor de kinderen geboren vanaf 2020).

Bereken in enkele stappen het bedrag van je kinderbijslag en de sociale toeslag dankzij onze handige rekenmachine.  

Formulaires

Welke stappen moet je in deze coronatijd ondernemen om je toeslag te ontvangen?

De betrokken gezinnen krijgen eind juli 2020 een formulier ter invulling. De inkomsten van de zes eerste maanden van het jaar 2020 worden opgevraagd. Is je gezinsinkomen gedaald en voldoe je aan de voorwaarden? Vul het formulier in en bezorg het ons, samen met de bewijzen van je gezinsinkomen. Eens wij de gegevens hebben nagekeken en ze aan de opgelegde voorwaarden voldoen, wordt de sociale toeslag voor het volledige jaar 2020 toegekend.

Als je gezinsinkomen het toegelaten bedrag overschrijdt of als je ons het formulier niet ingevuld terugstuurt, kunnen we de sociale toeslag niet toekennen. Het recht op de sociale toeslag wordt echter wel onderzocht wanneer we in 2022 je fiscale gegevens ontvangen voor het aanslagjaar 2020.

Hoe het formulier invullen?

Parentia ondersteunt je hierbij met behulp van een instructiefilmpje.

Geniet je al van een sociale toeslag?

Wanneer je de sociale toeslag al ontvangt, kom je niet meer in aanmerking voor een bijkomende toeslag. De sociale toeslag wordt je echter wel toegekend tot 31 december 2020. Deze betalingen zijn gerechtvaardigd en definitief voor het volledige jaar 2020.

Heb je voor sommige maanden van het jaar 2020 geen toeslag ontvangen en voldoe je aan alle voorwaarden? De ontbrekende maanden worden automatisch en met terugwerkende kracht uitbetaald, zodat je kunt genieten van al je voordelen.

Bijvoorbeeld:
Is je kindje in februari geboren en heb je ons je aanvraag voor een sociale toeslag in april toegestuurd? De sociale toeslag werd je toegekend vanaf de maand mei, de maand na ontvangst van het formulier. De ontbrekende maanden, maart en april, worden in dit geval automatisch rechtgezet (als je voldoet aan de voorwaarden).

Ken je de sociale toeslag en de Waalse wetgeving hieromtrent nog niet? Neem dan snel een kijkje op onze pagina gewijd aan de sociale toeslag.  

Parentia, vanaf het begin bij elk gezin!

Word je graag op de hoogte gebracht van alle nieuwigheden? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.