Alternerend leren: heeft dit een impact op mijn kinderbijslag?

Je kind wil liever met de handen werken in plaats van hele dagen in de schoolbanken zitten? Dan is alternerend leren een goede optie: een combinatie van studeren en werken in een bedrijf. Maar heeft dat invloed op de kinderbijslag? We leggen het je graag uit.

Alternerend leren en kinderbijslag

Wat is alternerend leren?

Alternerend leren is leren op school én op de werkvloer en wordt aangeboden binnen het secundair onderwijs. Met alternerend leren krijgt je kind het hele jaar door een opleiding die werken op de werkplek en studeren op school combineert. Je kind behaalt een erkend diploma en ontvangt een vergoeding.

Alternerend leren: voorwaarden om recht te hebben op kinderbijslag.

Er is een onvoorwaardelijk recht op kinderbijslag tot en met de maand augustus van het jaar waarin je kind 18 jaar wordt.

Kind is geboren voor 1 januari 2001

Er blijft recht op de kinderbijslag op basis van leren en werken als je kind minstens 17 lesuren per week volgt. De opleidingsuren tijdens het werk tellen mee als lesuren. Let op: verdient je kind meer dan € 744,38 per maand, ook tijdens de vakantie? Dan ivervalt het recht op kinderbijslag.

We sturen jaarlijks in de maand september een formulier P7 op dat ingevuld moet worden door de school.

Kind is geboren vanaf 1 januari 2001

Vanaf 1 september van het kalenderjaar waarin je kind 18 jaar wordt tot de maand waarin hij 21 jaar wordt, opent je kind een semi-automatisch recht op kinderbijslag. Of je kind studeert, een opleiding volgt of zich inschreef als werkzoekende, wordt niet gecontroleerd. Volgt je kind een alternerende opleiding, dan worden de inkomsten uit die opleiding ook niet gecontroleerd.

Vanaf de eerste dag van de maand volgend op zijn 21ste verjaardag tot zijn 25 jaar, heeft je kind verder recht op kinderbijslag op basis van leren en werken als hij minstens 17 lesuren per week volgt. De opleidingsuren tijdens het werk tellen mee als lesuren en de inkomsten uit die opleiding tellen niet mee. Let op: volgt je kind een ondernemingsopleiding of een coördinatie- en managementopleiding en verdient hij meer dan het toegelaten grensbedrag (exclusief vakantiegeld) van € 744,38? Dan vervalt het recht op kinderbijslag.

Wat als de jongere buiten zijn opleiding wil werken?

Wenst je kind nog te werken buiten zijn opleiding? Geen probleem, werken tijdens de studies kan onder bepaalde voorwaarden. 

Wanneer vervalt je recht op kinderbijslag?

  • Zodra je kind meer dan 240 uur per trimester werkt (buiten bezigheid als student en onbetaalde stages).
  • Wanneer je kind werkt als zelfstandige in hoofdberoep.
  • Als je kind sociale uitkeringen ontvangt door ziekte, invaliditeit, een arbeidsongeval, beroepsziekte die voortvloeit uit een niet-toegelaten activiteit.
  • Wanneer je kind werkloosheiduitkering geniet of een uitkering voor loopbaanonderbreking. Tijdelijke werkloosheid die voortvloeit uit een toegestane activiteit heeft geen invloed op de kinderbijslag.
  • Als je kind een ondernemingsopleiding of een coördinatie- en managementopleiding volgt en hij verdient meer dan het toegelaten grensbedrag (exclusief vakantiegeld) van € 744,38.

Is er recht op een studietoelage?

Op basis van het stelsel ‘Leren en werken’ kan je kind recht hebben op een studiebeurs. Je vraagt de studietoelage aan van begin juli tot 31 oktober van het lopende schooljaar bij de Fédération Wallonie-Bruxelles.

Vond je deze info interessant? Neem dan zeker een kijkje op onze blog voor tips rond opvoeding en gezinsadministratie.