De kinderbijslag ondergaat een grondige hervorming

Parentia
Parentia - kindje op komst

Kindje op komst

Alle administratieve zaken voor je kind in orde gebracht?

Parentia Gezinsadministratie
Parentia-klanten

Wij leggen onze klanten in de watten

Voor de start van het nieuwe schooljaar, ontvang je begin augustus een schoolpremie, samen met je maandelijkse gezinsbijslag.
De kinderbijslagfondsen van Partena, Attentia en Future Generations bundelen hun krachten tot Parentia.