Plaatsing in een pleeggezin

Plaatsing in een pleeggezin

Een instantie die bevoegd is voor jeugdbescherming kan, in het belang van het kind, maatregelen treffen om de minderjarige in een pleeggezin te plaatsen.  

Het pleeggezin heeft tot doel het kind een opvang in een gezin te bieden tijdens een periode waarin de ouders dit zelf niet kunnen bieden.

 • Wie opent het recht op kinderbijslag? 

  Als het kind toevertrouwd is aan één pleegouder, dan opent die persoon bij voorrang het recht . Als die persoon niet loontrekkend is, dan kan de partner het recht openen.  

  Als het kind toevertrouwd is aan een ouderpaar, dan opent de loontrekkende ouder het recht. Als beide ouders een activiteit uitoefenen, dan opent de oudste het recht bij voorrang. 

  Bij ontvangst van het officiële plaatsingsbericht, zal het kinderbijslagfonds dat voor het kind betaalde, de betalingen aanpassen en de voortzetting van het recht onderzoeken. 

 • Wie ontvangt de kinderbijslag?

  Als het kind aan één pleegouder is toevertrouwd, dan ontvangt die persoon de kinderbijslag. 

  Als het kind aan een ouderpaar is toevertrouwd, dan kunnen zij kiezen wie de kinderbijslag ontvangt. Meestal is het de pleegmoeder die de kinderbijslag ontvangt, net zoals voor haar eigen kinderen. 

  De persoon die de kinderbijslag ontving vóór de plaatsing in een pleeggezin, ontvangt ook een forfaitaire bijslag.

 • Hoeveel bedraagt de kinderbijslag?

  Als een pleeggezin een geplaatst kind opvangt, dan wijzigt de gezinsgrootte (link naar gezinsgrootte) en wordt de kinderbijslag berekend alsof het een bijkomend eigen kind betreft.  

  Als de pleegouder alleenstaand is en beperkte inkomsten heeft, dan kan ook een toeslag als alleenstaande ouder (link naar alleenstaande ouder: specifieke toeslag) worden toegekend. 

 • Wat is de forfaitaire bijslag?

  De persoon die de kinderbijslag ontving vóór de plaatsing in het pleeggezin kan aanspraak maken op een vast maandelijks bedrag van 63,03 EUR in Vlaanderen en 64,28 EUR in Brussel en Wallonië. Voorwaarde is dat die persoon verder nauw contact houdt met het kind. Deze toelage dient om de re-integratie van het kind in zijn gezin van herkomst te bevorderen.

 • En als het geplaatst kind meerderjarig wordt?

  De plaatsing eindigt in principe met de meerderjarigheid van het kind. Het kind kan nog een recht openen op kinderbijslag tot zijn 25ste verjaardag als het nog onderwijs (link naar studie en opleiding) volgt. 

  Als de plaatsingsmaatregel wordt verlengd na de meerderjarigheid van het kind of als het kind ononderbroken in het pleeggezin blijft wonen, dan blijft de kinderbijslag verschuldigd zoals voor een minderjarig geplaatst kind.