Overlevingspensioen

Overlevingspensioen

Een overlevingspensioen is een rente die de overlevende echtgenoot(e) kan ontvangen en die een recht opent op kinderbijslag. Het kinderbijslagfonds van de laatste werkgever van de overleden echtgenoot(e) is bevoegd voor de betaling van de kinderbijslag.

In de 12 maanden voor het overlijden moet de overledene de voorwaarden hebben vervuld om recht te openen op minstens 6 maanden kinderbijslag als werknemer. De kinderbijslag kan ook worden toegekend op grond van een overlevingspensioen als er voor minstens 24 maanden gedurende de periode van 5 jaar die het overlijden voorafgaat, een recht op kinderbijslag bestond.

Bovendien zijn er nog twee voorwaarden: 

  • het kind dat recht geeft op kinderbijslag, moet deel uitmaken van het gezin van de persoon die het overlevingspensioen ontvangt 
  • de persoon die het overlevingspensioen ontvangt, mag niet hertrouwen of gaan samenwonen.
     
  • Op hoeveel heb je recht?

    Kinderen voor wie een sociale toeslag werd betaald bij het overlijden, behouden die toeslag. 

  • Samenwoonst en overlevingspensioen.

    Als de persoon die het overlevingspensioen ontvangt, hertrouwt of gaat samenwonen, dan vervalt het recht op kinderbijslag op grond van het overlevingspensioen. Het kinderbijslagfonds zal dan automatisch onderzoeken of het recht kan worden geopend op grond van een andere activiteit van de overlevende ouder of van een andere persoon uit het gezin.