Na studie - werkzoekende

Na studie - werkzoekende

In Vlaanderen ben je niet meer verplicht je in te schrijven als werkzoekende bij de VDAB om het Groeipakket te krijgen als schoolverlater. Je hebt als schoolverlater recht op 12 maanden Groeipakket.

We raden wel aan om je toch in te schrijven bij de VDAB. Zo kan je na de periode als werkzoekende nog een inschakelings- of werkloosheidsuitkering ontvangen.

 • Wanneer begint de toekenningsperiode voor het Groeipakket?

  Ongeacht of je ingeschreven bent of niet bij de VDAB, begint de periode van 12 maanden:

  • op de eerste dag van de maand na je 18de verjaardag als je op dat moment niet meer studeert
  • op de eerste dag van de maand na je 21ste verjaardag als je op dat moment een zorgtoeslag geniet, je niet studeert en geen inkomensvervangende tegemoetkoming ontvangt (IVT)
  • op de eerste dag van de maand na het einde van je studies als je deze stopzet in de loop van het school- of academiejaar
  • op de eerste dag van de maand na het einde van je stage in het kader van een openbaar ambt of na de onderbreking van de stage
  • op de eerste dag van de maand na het indienen van je eindverhandeling (thesis)
  • op de eerste dag van de maand na de vakantieperiode als je niet verder studeert. Dat is op 1 september als je niet-hoger onderwijs hebt gevolgd of op 1 oktober als je hoger onderwijs hebt gevolgd
 • Hoelang heb je recht als schoolverlater na 1 januari 2019?

  Vanaf 1 januari 2019 heb je als schoolverlater recht op 12 maanden Groeipakket als je niet meer voldoet aan de voorwaarden van student/leerling na 18 jaar en jongere van +21 jaar met een handicap.

  • Deze periode van 12 maanden wordt opgeschort, en de resterende maanden meegenomen, als je beslist om je studies te hervatten. Je hebt dan namelijk opnieuw recht op het Groeipakket als student. Na afloop van je studies loopt de resterende periode van 12 maanden als schoolverlater verder.

  Voorbeeld:

  Stijn stopt met studeren op 28 februari 2019. Zijn periode als schoolverlater voor 12 maanden start op 1 maart 2019. Hij heeft recht tot 29 februari 2020 als schoolverlater.

  Op 1 oktober 2019 herbegint hij zijn studies en hij heeft vanaf dan recht op het Groeipakket als student. Hij behoudt dus nog recht op 5 maanden Groeipakket als schoolverlater bij het einde van de studies, omdat zijn periode 12 maanden opgeschort was van oktober tot februari.

  • Deze periode van 12 maanden wordt geschorst (zonder verlenging) voor de maanden waar je meer dan 80 uren werkt, zelfstandige bent in hoofdberoep of een sociale uitkering ontvangt.

  Voorbeeld :

  Steven heeft zijn studies niet-hoger onderwijs beëindigt op 30 juni 2019. De periode van 12 maanden schoolverlater loopt van 1 september 2019 tot 31 augustus 2020. Van 1 maart 2020 tot 31 mei 2020 werkt hij meer dan 80 uren per maand, vanaf 1 juni 2020 werkt hij niet meer tot einde december 2020. Hij heeft recht op het Groeipakket als schoolverlater van 1 september 2019 tot 29 februari 2020 en daarna opnieuw van 1 juni 2020 tot 31 augustus 2020.

 • Werken als schoolverlater? 

   Werken of het ontvangen van sociale uitkeringen kunnen vanaf 1 januari 2019 een beletsel zijn om de gezinsbijslag uit te betalen gedurende de 12 maanden als schoolverlater.

  • Aan de slag met een studentencontract?

  Werk je meer dan 475 uren per jaar als student (verminderde sociale bijdragen) dan wordt de gezinsbijslag geschorst vanop het moment je de 475 uren overschrijdt.

  • Aan de slag als bediende of arbeider?

  Werk je meer dan 80 uren per maand (gewone sociale bijdragen), dan wordt de gezinsbijslag geschorst voor de maanden waar je meer dan 80 uren hebt gewerkt.

  • Aan de slag als zelfstandige?

  Als je een zelfstandige activiteit in hoofdberoep uitoefent ( je betaalt bijdragen als zelfstandige), dan wordt de gezinsbijslag geschorst voor de maanden dat je zelfstandige bent in hoofdberoep.

  • Je ontvangt een sociale uitkering?

  De maanden waarin je een sociale uitkering ontvangt wordt er geen gezinsbijslag uitbetaald. Het ontvangen van een leefloon wordt niet beschouwd als een sociale uitkering.

  • Aan de slag als vrijwilliger?

  Doe je aan vrijwilligerswerk of ga ja aan de slag als vrijwillige militair gedurende de 12 maanden als schoolverlater, dan blijf je gezinsbijslag ontvangen gedurende deze maanden.

  Meld ons zo snel mogelijk elke wijziging in je beroepssituatie om onaangename terugvorderingen te vermijden.

 • Je bent reeds ingeschreven vóór 1 januari 2019 als schoolverlater, wat verandert er voor jou?

  • Je bent ingeschreven bij de VDAB tussen 1 januari 2018 en 31 december 2018:

  Je hebt maximaal recht op 1 jaar beroepsinschakelingstijd en kan je werkloosheidsuitkeringen ontvangen vanaf 1 januari 2019, afhankelijk van je inschrijvingsdag bij de VDAB. Heb je echter geen twee positieve evaluaties ontvangen bij de RVA dan heb je geen recht op werkloosheidsuitkeringen en wordt vanaf 1 januari 2019 de betaling van het Groeipakket niet verlengd.

  • Je bevindt je in de verlengde toekenningsperiode wegens negatieve evaluaties in 2018:

  Je hebt nog maximaal recht op 6 maanden vanaf de laatste evaluatie die je ontvangen hebt vóór 1 januari 2019. Je kan dus nog uiterlijk tot 30 juni 2019 het Groeipakket ontvangen als je in de verlengde toekenningsperiode zit.

  Voorbeeld:

  De beroepsinschaklingstijd van Kevin eindigde op 31 juli 2018 en hij zit vanaf 1 augustus 2018 in de verlengde toekenningsperiode omdat hij geen 2 positieve evaluaties gehad heeft. Op 21 december 2018 heeft hij opnieuw een negatieve evaluatie. Hij kan dan tot 30 juni 2019 gezinsbijslag ontvangen. Heeft hij na 1 januari 2019 opnieuw een negatieve evaluatie, dan vervalt zijn recht op gezinsbijslag op 1 juli 2019.

  • Je bent ingeschreven bij de VDAB in 2018, je recht op gezinsbijslag eindigt in 2019 en je werkt vanaf 1 januari 2019:

  Vanaf 1 januari 2019 wordt er nagegaan of je meer dan 80 uren voor een maand gewerkt hebt om recht te hebben op gezinsbijslag. Heb je meer dan 80 uren gewerkt? Dan gaan we na wat je brutoloon was voor die bepaalde maand. Heb je minder dan 551,89 EUR bruto verdiend, dan betalen we jou toch deze maand uit ook al heb je meer dan 80 uren gewerkt.

 • Hoe je inschrijven als werkzoekende? 

  De jongere die de studies beëindigt, schrijft zich in als werkzoekende bij de VDAB als hij in Vlaanderen woont. 

  Inschrijven bij de VDAB kan op twee manieren: via hun internetsite of telefonisch op hun gratis nummer 0800/30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur). Met de inschrijving als werkzoekende, start je wachttijd van 1 jaar beroepsinschakelingstijd. Na deze wachttijd zal je een inschakelingsuitkering genieten – ongeacht of je een volledige onderwijscyclus hebt afgewerkt of niet (humaniora, leercontract, derde jaar technisch of beroepsonderwijs) indien je jonger bent dan 25 jaar. 

  Ben je 25 jaar of ouder? Dan kan je wel recht hebben op een werkloosheidsuitkering onder bepaalde voorwaarden. Neem hiervoor contact op met de VDAB of de RVA.