Jaarlijkse universele participatietoeslag

Jaarlijkse leeftijdsbijslag

Kinderen en….een jaarlijkse toeslag.  

Een baby of de start van het nieuwe schooljaar brengt extra kosten mee voor het gezinsbudget. Daarom ondersteunt een universele participatietoeslag de ouders hierbij. Rond 8 augustus betaalt je uitbetaler van het Groeipakket namelijk een toeslag (vroegere schoolpremie/jaarlijkse leeftijdsbijslag) uit, samen met de maandelijkse basisgezinsbijslag. 

 • Voor welke kinderen?

  Er bestaat er een recht op de jaarlijkse universele participatietoeslag voor alle kinderen die in de loop van het kalenderjaar maximaal 24 jaar oud zijn. Om de jaarlijkse toeslag te ontvangen, moet je kind ook recht hebben op gezinsbijslag voor de maand juli. 

  Het bedrag van de schoolbonus varieert volgens de leeftijd van het kind.

 • Hoe aanvragen? 

  Een aanvraag is overbodig, de uitbetaler van het Groeipakket dat de gezinsbijslag voor de maand juli uitbetaalt, zal automatisch de jaarlijkse universele participatietoeslag uitbetalen indien aan de voorwaarden is voldaan. 

 • Wie ontvangt de bijslag?

  De persoon die de gezinsbijslag voor de maand juli ontvangt, krijgt de schoolbonus samen met de gezinsbijslag van de maand juli. 
   
  Als je kind geplaatst is in een instelling en de gezinsbijslag voor 2/3 naar de instelling gaat en voor 1/3 naar de ouder of op een spaarrekening, dan zal de schoolbonus dezelfde verdeling volgen.  

 • Hoeveel bedraagt de jaarlijkse universele participatietoeslag?

  Het bedrag hangt af van de leeftijd die het kind bereikt in de loop van het lopende kalenderjaar en het feit of het kind recht heeft op gezinsbijslag.  

  Jongeren die 25 jaar worden vóór 1 juli hebben geen recht op de jaarlijkse schoolbonus. In de maand juli hebben ze immers de leeftijdsgrens van 25 jaar voor de basisgezinsbijslag al overschreden.  

  • 0 tot 4 jaar : € 20,40
  • 5 tot 11 jaar : € 35,70
  • 12 tot 17 jaar : € 51
  • 18 tot 24 jaar : € 61,20
 • Wanneer ontvang je de jaarlijkse universele participatietoeslag?

  Je ontvangt de jaarlijkse schoolbonus rond 8 augustus, samen met de maandelijkse gezinsbijslag van de maand juli.