Gezinsgrootte

Gezinsgrootte

De kinderbijslag is niet even hoog voor elk kind in je gezin. Het bedrag hangt namelijk af van de plaats volgens de leeftijd van het kind in je gezin, ook wel de rang van het kind genoemd. Zo krijg je voor je tweede kind meer kinderbijslag dan voor je eerste, en voor je derde meer dan voor je tweede kind. Vanaf het derde kind is het bedrag voor alle kinderen gelijk.  

 • Welke kinderen tellen mee om de rang te bepalen? 

  Alle kinderen uit hetzelfde gezin die recht hebben op kinderbijslag tellen mee, ook al ontvangen verschillende personen de kinderbijslag. Die personen moeten dan wel op hetzelfde adres zijn gedomicilieerd, én (huwelijks)-partners of (aan)verwanten tot in de 3de graad van elkaar zijn.  

  Een voorbeeld: 

  • Jan en Mieke vormen een nieuw gezin, samen met hun kinderen uit een vorig huwelijk. Jan heeft een zoon van 20 en Mieke een dochter van 16. Jan ontvangt de kinderbijslag voor een eerste kind en Mieke voor een tweede kind, omdat beide kinderen meetellen voor de rangbepaling.  
  • Ingrid ontvangt de kinderbijslag voor haar kinderen Frans (18 jaar) en Sylvie (17 jaar). Voor Frans ontvangt ze de kinderbijslag als eerste kind en voor Sylvie als tweede. Als Sylvie een eigen kind krijgt en thuis blijft wonen, dan behoudt Ingrid de kinderbijslag voor Frans als eerste kind. Sylvie zal de kinderbijslag krijgen voor zichzelf als tweede kind en voor haar zoontje als derde kind, omdat alle kinderen in het gezin meetellen.  

  Enkel kinderen die verhoogde wezenbijslag genieten, tellen niet mee voor de rangbepaling. 

 • Wat als een kind je gezin verlaat of erbij komt?

  Telkens een kind je gezin verlaat of erbij komt, worden de rangen herberekend op basis van de nieuwe gezinssituatie. Dat gebeurt ook wanneer een kind uit je gezin zijn recht op kinderbijslag verliest of opnieuw opent. 

  Een voorbeeld: 

  • Jan (22 jaar) is het oudste kind van een gezin met 3 kinderen en stopt zijn studies. Er blijven nog 2 kinderen over, die voortaan het bedrag voor een eerste en tweede kind zullen ontvangen.  
  • Martin en Sonja hebben twee kinderen, Thomas (12 jaar) en Bart (5 jaar). Zij adopteren een derde kindje, Erik die 9 is. Zij zullen kinderbijslag ontvangen voor Thomas als eerste kind, Erik als tweede en Bart als derde kind.  

  Wijzigt de gezinsgrootte van je gezin? Bereken je kinderbijslag met onze rekenmachine.  

 • Enkele bijzondere gevallen.

  • Een alleenwonend kind van 16 jaar of ouder, met een eigen domicilie, ontvangt zijn eigen kinderbijslag. Het kan echter ook vragen om de kinderbijslag aan zijn (stief- of schoon)ouder te betalen als dit een financieel voordeel oplevert. Immers, als in het ouderlijk gezin nog andere kinderen recht hebben op kinderbijslag, dan bepalen de gezinsgrootte en de werksituatie van deze ouder het bedrag.

  Een voorbeeld: 
  Kathleen woont alleen en ontvangt zelf haar kinderbijslag. Zij ontvangt het basisbedrag als eerste kind (bedrag A). 
  Haar moeder ontvangt echter nog kinderbijslag voor 2 oudere zussen als eerste en tweede kind (bedrag B). 
  Als Kathleen de kinderbijslag aan haar moeder laat betalen, dan zal de moeder kinderbijslag ontvangen voor de drie kinderen samen (bedrag C = eerste, tweede en derde kind). Het bedrag C ligt hoger dan de som van A en B. 
  Het is dus in het voordeel van Kathleen dat haar moeder de kinderbijslag ontvangt waarop Kathleen recht heeft.  

  • Als een kind in een instelling is geplaatst, dan geldt er een specifieke berekening (’proportionele verdeling’ genaamd).