Kraamgeld - Startbedrag

Baby

Veelgestelde vragen ivm Startbedrag

Hier vind je alles over het startbedrag. Heb je vragen over het nieuwe kinderbijslagsysteem in Vlaanderen? Kijk dan even op onze pagina over het Groeipakket.

Hoeveel ontvang ik als mijn kindje nog geboren is in 2018?

Vanaf 1 januari 2019 heeft iedere regio in België zijn eigen systeem van kinderbijslag. Dit brengt ook verschillen mee in de bedragen van het startbedrag of het kraamgeld. In Vlaanderen spreken we vanaf 1 januari 2019 van een startbedrag in plaats van kraamgeld. 

Je bent bevallen ten laatste op 31 december 2018 en je had nog geen kraamgeld aangevraagd: 

 • Je bent bevallen van een eerste kindje of bevallen van een meerling.
  Je krijgt dan het kraamgeld voor een 1ste geboorte van 1.272,52 EUR per kind. 
 • Je bent bevallen van een tweede of volgend kindje.
  Je krijgt dan het kraamgeld voor een volgende geboorte van 957,42 EUR per kind. 

Als je volgens het doktersattest ten vroegste in 2019 ging bevallen en je hebt reeds het startbedrag/kraamgeld ontvangen:

 • Je was voor het eerst zwanger of zwanger van een meerling.
  Je hebt dan een startbedrag van 1.122,00 EUR per kind ontvangen. Werd je 1ste kindje/meerling toch al in 2018 geboren? Wij betalen je dan 150,52 EUR bij, namelijk het verschil tussen het bedrag kraamgeld en het bedrag startbedrag.
 • Je was zwanger van een tweede of volgend kindje.
  Je hebt dan het kraamgeld voor een volgende geboorte van 957,42 EUR ontvangen. Werd je kindje toch al in 2018 geboren? Dan had je recht op het bedrag van het kraamgeld en heb je al het juiste bedrag ontvangen.

Hoeveel ontvang ik voor de geboorte van mijn kindje (voorzien) in 2019?

Vanaf 1 januari 2019 heeft iedere regio in België zijn eigen systeem van kinderbijslag. Dit brengt ook verschillen mee in de bedragen van het startbedrag en het kraamgeld. In Vlaanderen spreken we vanaf 1 januari 2019 van een startbedrag in plaats van kraamgeld. 


Als je volgens het doktersattest vanaf 01 januari 2019 zal bevallen

 • Je bent voor het eerst zwanger, van een tweede of volgend kindje, of zwanger van een meerling.
  Je krijgt dan een startbedrag van 1.122,00 EUR per kind. Dit bedrag zal je ten vroegste 2 maanden voor de voorziene bevallingsdatum ontvangen.

Als je volgens het doktersattest ten vroegste in 2019 ging bevallen en je hebt reeds het startbedrag ontvangen:

 • Je was voor het eerst zwanger of zwanger van een meerling.
  Je hebt dan het startbedrag van 1.122,00 EUR per kind ontvangen.
 • Je was zwanger van een tweede of volgend kindje.
  Je hebt dan het kraamgeld voor een volgende geboorte van 957,42 EUR per kind ontvangen. Wordt je kindje in 2019 geboren? Dan heb je recht op het nieuwe startbedrag en betalen we je 164,58 EUR bij.

Hoe aanvragen vóór de geboorte?

Als mama kun je je startbedrag online aanvragen vanaf de zesde maand zwangerschap, dus vier maand voor de vermoedelijke bevallingsdatum. De betaling zelf ontvang je ten vroegste twee maanden.

of

Je kan een aanvraagformulier invullen en opsturen vanaf de eerste dag van de zesde maand van de zwangerschap, dus vier maand voor de vermoedelijke bevallingsdatum. 
Laat ook de behandelende dokter of vroedvrouw de zwangerschapsverklaring op dit formulier invullen. Ook als wij enkel een medisch attest van de dokter of vroedvrouw ontvangen, kunnen wij het recht op het startbedrag onderzoeken. Vermeld dan steeds je rijksregisternummer. 
Vanaf een tweede geboorte, volstaat het om een medisch attest op te sturen naar je uitbetaler van het Groeipakket met een duidelijke vermelding van je rijksregisternummer. 

En na de geboorte?

Stuur meteen het originele "Geboortebewijs om het kraamgeld te bekomen" naar de uitbetaler van het Groeipakket dat het startbedrag heeft uitbetaald. Dat attest heb je ontvangen van het gemeentebestuur van de geboorteplaats bij de aangifte van de geboorte. 
Als het startbedrag niet vooraf werd betaald, dan gebeurt de betaling bij ontvangst van het originele geboortebewijs. 

Wie ontvangt het, wanneer en hoeveel?

Het startbedrag wordt ten vroegste twee maanden voor de voorziene geboortedatum uitbetaald. Een voorafbetaling is enkel mogelijk indien de zwangere persoon een verblijfsrecht heeft in Vlaanderen. Heeft ze dit niet? Dan kunnen we geen voorafbetaling uitvoeren, ook niet indien ze deel uitmaakt van een gezin waartoe een persoon behoort met verblijfsrecht.

Ben je voor eerste keer zwanger in 2019 en later? We betalen het startbedrag aan de moeder.
Ben je nadien opnieuw zwanger? We betalen het startbedrag aan de begunstigde kern.

Heb je kinderen geboren vóór 2018 en je gaat bevallen na 01/01/2019? We betalen het startbedrag aan de moeder.
Ben je nadien opnieuw zwanger? We betalen het startbedrag aan de begunstigde kern.

Deel ons best je bankrekeningnummer mee. Een storting op een bankrekening is snel en veilig. Anders ontvang je een circulaire cheque.
Wanneer ontvang je het startbedrag? Een voorbeeld

 • Je geneesheer/vroedvrouw meldt dat de bevalling vermoedelijk zal plaatsvinden op 12 september:
 • je dient je aanvraag om startbedrag in vanaf 13 mei en je meldt ons ook je bankrekeningnummer.
 • je ontvangt de betaling vanaf 13 juli.
 • je geeft de geboorte aan bij het gemeentebestuur en stuurt ons meteen het officieel geboorteattest op.

Bedragen van het startbedrag:

 • Vanaf 01 januari 2019 bedraagt het startbedrag € 1.122,00 per kind voor een 1ste of volgende geboorte

En als het anders loopt?

 • Tweeling, drieling,...of meer? Bezorg ons een origineel geboorteattest per kind. 
 • Als het kind doodgeboren is, dan stuur je ons het attest op van de gemeente met de vermelding “levenloos vertoond kind’. Je hebt in beide gevallen recht op het startbedrag/kraamgeld indien de zwangerschap minstens 180 dagen duurde. 
 • Vertoont je kind een handicap of een aandoening? Meld aan je consulent per brief of per mail dat je een onderzoek naar de verhoogde bijslag voor een kind met een handicap wil starten. 
 • Is je baby in het buitenland geboren? Verschillende internationale richtlijnen regelen de toekenning van het startbedrag/kraamgeld en de kinderbijslag.