Kraamgeld

Baby

Veelgestelde vragen ivm Kraamgeld

Hier vind je alles over het huidige federale systeem en de overgangsperiode. Heb je vragen over het nieuwe kinderbijslagsysteem in Vlaanderen? Kijk dan even op onze pagina over het Groeipakket.

Hoeveel ontvang ik als de geboorte van mijn kindje nog in 2018 is voorzien?

Vanaf 1 januari 2019 heeft iedere regio in België zijn eigen systeem van kinderbijslag. Dit brengt ook verschillen mee in de bedragen van het kraamgeld. In Vlaanderen spreken we vanaf 1 januari 2019 van een startbedrag in plaats van kraamgeld. 

Als je volgens het doktersattest ten laatste op 31 december 2018 zal bevallen: 

 • Je bent voor het eerst zwanger of zwanger van een meerling.
  
Je krijgt dan het kraamgeld voor een 1ste geboorte van 1.272,50 EUR per kind. Dit bedrag zal je ten vroegste 2 maanden voor de voorziene bevallingsdatum ontvangen. 
  Je behoudt dit bedrag, ook al wordt je kindje pas in 2019 geboren.
 • Je bent zwanger van een tweede of volgend kindje.
  Je krijgt dan het kraamgeld voor een volgende geboorte van 957,42 EUR per kind. Dit bedrag zal je ten vroegste 2 maanden voor de voorziene bevallingsdatum ontvangen.
  Wordt je kindje pas in 2019 geboren? Dan heb je recht op het nieuwe startbedrag en betalen wij je 164,58 EUR bij.

Hoeveel ontvang ik als de geboorte van mijn kindje in 2019 is voorzien?

Vanaf 1 januari 2019 heeft iedere regio in België zijn eigen systeem van kinderbijslag. Dit brengt ook verschillen mee in de bedragen van het kraamgeld. In Vlaanderen spreken we vanaf 1 januari 2019 van een startbedrag in plaats van kraamgeld. 


Als je volgens het doktersattest ten vroegste in 2019 zal bevallen

 • Je bent voor het eerst zwanger of zwanger van een meerling.
  Je krijgt dan een startbedrag van 1.122,00 EUR per kind. Dit bedrag zal je ten vroegste 2 maanden voor de voorziene bevallingsdatum ontvangen. 
  Wordt je 1ste kindje toch al in 2018 geboren? Wij betalen je dan 150,52 EUR bij, namelijk het verschil tussen het bedrag kraamgeld en het bedrag startbedrag.
 • 
Je bent zwanger van een tweede of volgend kindje.
  Je krijgt dan het kraamgeld voor een volgende geboorte van 957,42 EUR per kind.
  Dit bedrag zal je ten vroegste 2 maanden voor de voorziene bevallingsdatum ontvangen.
  Wordt je kindje in 2019 geboren? Dan heb je recht op het nieuwe startbedrag en betalen wij je 164,58 EUR bij. 
  Wordt je kindje toch al in 2018 geboren? Dan heb je recht op het bedrag van het kraamgeld en heb je al het juiste bedrag ontvangen.

Hoe aanvragen vóór de geboorte?

Je kan een aanvraagformulier invullen en opsturen vanaf de eerste dag van de zesde maand van de zwangerschap, dus 4 maand voor de vermoedelijke bevallingsdatum. 
Laat ook de behandelende dokter of verloskundige de zwangerschapsverklaring op dit formulier invullen. Ook als wij enkel een attest van de dokter of verloskundige ontvangen, kunnen wij het recht op kraamgeld onderzoeken. Vermeld dan steeds je rijksregisternummer. 
Vanaf een tweede geboorte, volstaat het om een geneeskundig attest op te sturen naar je kinderbijslagfonds met een duidelijke vermelding van je dossiernummer of rijksregisternummer. 

En na de geboorte?

Stuur meteen het originele "Geboortebewijs om het kraamgeld te bekomen" naar het kinderbijslagfonds dat het kraamgeld heeft uitbetaald. Dat attest heb je ontvangen van het gemeentebestuur van de geboorteplaats bij de aangifte van de geboorte. 
Als het kraamgeld niet vooraf werd betaald, dan gebeurt de betaling bij ontvangst van het originele geboortebewijs. 

Wie ontvangt het, wanneer en hoeveel?

Wij betalen het kraamgeld aan de moeder. Dit gebeurt ten vroegste 2 maand voor de vermoedelijke bevallingsdatum.
Deel ons best je bankrekeningnummer mee. Een storting op een bankrekening is snel en veilig. Anders ontvang je een circulaire cheque.
Wanneer ontvang je kraamgeld? Een voorbeeld

 • Je geneesheer meldt dat de bevalling vermoedelijk zal plaatsvinden op 12 september:
 • je dient je aanvraag om kraamgeld in vanaf 13 mei en je meldt ons ook je bankrekeningnummer.
 • je ontvangt de betaling vanaf 13 juli.
 •  je geeft de geboorte aan bij het gemeentebestuur en stuurt ons meteen het officieel geboorteattest op.

Bedragen van het kraamgeld:
Vlaamse Gemeenschap 

 • € 1.272,52 voor een 1ste kind van 1 van de ouders
 • € 957,42 voor elke volgende geboorte
 • € 1.272,52 voor elk kind van een meerling
 • Vanaf 01 januari 2019 bedraagt het startbedrag € 1.122,00 voor een 1ste of volgende geboorte

Brussels Hoofdstedelijk Gewest / Franstalige Gemeenschap / Duitstalige Gemeenschap:

 • € 1.297,92 voor een 1ste kind van 1 van de ouders
 • € 976,53 voor elke volgende geboorte
 • € 1.297,92 voor elk kind van een meerling

En als het anders loopt?

 • Wat doe je als de bank weigert om je cheque uit te betalen? Indien je je identiteit onvoldoende kan bewijzen, dan kan de bank de uitbetaling weigeren. Je kan dan aan je kinderbijslagfonds vragen om de betaling uit te voeren op naam van de persoon die het recht op kraamgeld opent. 
 • Tweeling, drieling,...of meer? Bezorg ons een origineel geboorteattest per kind. 
 • Als het kind doodgeboren is, dan stuur je ons het attest op van de gemeente met de vermelding “levenloos vertoond kind’. Je hebt in beide gevallen recht op het kraamgeld indien de zwangerschap minstens 180 dagen duurde. 
 • Vertoont je kind een handicap of een aandoening? Meld aan je consulent per brief of per mail dat je een onderzoek naar de verhoogde bijslag voor een kind met een handicap wil starten. 
 • Is je baby in het buitenland geboren? Verschillende internationale richtlijnen regelen de toekenning van het kraamgeld en de kinderbijslag. 
 • Geen recht op kraamgeld? Als je geen aanspraak kan maken op kraamgeld, dan kan je schriftelijk een afwijking aanvragen bij de FOD Sociale Zekerheid.