Het Groeipakket/oude kinderbijslagsysteem voor kinderen geboren voor 2019

Voor Vlaamse kinderen die voor 1 januari 2019 geboren zijn, blijft het oude systeem van kinderbijslag in grote lijnen van toepassing. Hun oude basisbedragen werden vastgeklikt op 31 december 2018. Zolang ze recht hebben op kinderbijslag blijven ze die verworven maandbedragen ontvangen, aangevuld met leeftijdsbijslagen en andere toeslagen uit het Groeipakket.

 • Kom je uit het buitenland en heb je kinderen geboren voor 1 januari 2019? Dan heb je in Vlaanderen recht op de nieuwe bedragen van het Groeipakket.
 • Ook kinderen, geboren voor 2019, die wees worden na 1 januari 2019, krijgen de nieuwe bedragen van het Groeipakket. De andere kinderen uit het gezin, geboren voor 2019, behouden hun oude bedragen.
 • Sinds 2019 zijn de toekenningsregels voor de sociale toeslagen van het nieuwe systeem van toepassing. Deze gelden voor alle gezinnen met een gering inkomen, en niet enkel bij werkloosheid, invaliditeit of voor éénoudergezinnen. Daardoor is het mogelijk dat je recht hebt op een toeslag, terwijl dat vóór 2019 niet zo was. Er kwamen ook enkele toeslagen bij voor alle gezinnen. Het gaat om de nieuwe kinderopvang-, kleuter- en schooltoeslagen, die gebonden zijn aan bepaalde voorwaarden.

Het Groeipakket/oude kinderbijslagsysteem voor kinderen geboren voor 2019 in cijfers:

Heb je momenteel kinderen die geboren werden voor 1 januari 2019 en die tot die datum ook recht hadden op Vlaamse kinderbijslag, dan is de kans groot dat zij hun recht in het oude systeem behouden. Waaruit is  het totale bedrag kinderbijslag in het oude systeem dan precies opgebouwd?

Een aantal bedragen waarop sowieso recht is

 • Een vastgeklikt basisbedrag van € 99,70, € 184,47, € 259,49 (afhankelijk of het gaat over een eerste, tweede, derde of later kind) of wezenbedrag van € 382,92.
 • Vanaf de leeftijd van 6 jaar een leeftijdstoeslag die op de leeftijd van 12 en 18 jaar verhoogd wordt. 

Een aantal supplementaire bedragen waarop je onder bepaalde voorwaarden recht hebt.

 • een mogelijk sociale toeslag gebaseerd louter en alleen op het gezinsinkomen.
 • een mogelijk bijkomende sociale toeslag (eenoudertoeslag) als je je kind(eren) als alleenstaande ouder opvoedt.
 • een mogelijk bijkomende sociale toeslag als één van beide ouders of partner van de ouder langdurig ziek is.
 • een mogelijke zorgtoeslag waaronder de toeslag voor kinderen met een beperking maar ook de toeslag die je als pleegouder kan ontvangen om de zorgen voor een pleegkind op zich te nemen.

Indexatie?

Elk jaar opnieuw worden de Vlaamse bedragen Groeipakket/kinderbijslag geïndexeerd. Dit gebeurt telkens in de maand september (met uitzondering van de kleutertoeslag die in januari geïndexeerd wordt). Hieronder vind je de nieuwe laatst geïndexeerde bedragen voor Vlaanderen terug. Deze zijn geldig vanaf januari 2023 (en werden voor het eerst uitbetaald rond 8 februari 2023).

Bij wet werd bepaald dat je Groeipakket steeds ten laatste op de 8ste kalenderdag van de maand erop volgend op je rekening moet staan. Wil je graag de exacte data kennen? Neem dan een kijkje op onze pagina met uitbetalingsdata.

Basisbedrag
 • enige of jongste kind

  € 99,70

 • tweede jongste kind

  € 184,47

 • alle volgende kinderen

  € 259,49

 • indien wees van één* of beide ouders

  € 382,92

*indien overlevende ouder niet opnieuw samenwoont
Leeftijdstoeslag
 • 1ste kind (indien geen verhoogde kinderbijslag)
  vanaf 6 jaar + € 16,36
  vanaf 12 jaar + € 24,92
  vanaf 18 jaar + € 28,72
 • alle andere kinderen
  vanaf 6 jaar + € 32,63
  vanaf 12 jaar + € 49,86
  vanaf 18 jaar + € 63,40
Sociale toeslag
Wordt gekoppeld aan het basisbedrag dat per kind wordt toegekend
 • Gewone sociale toeslag waarvan inkomen ≤ € 34.526,91/jaar
  Basisbedrag € 99,70 + € 65,75
  Basisbedrag € 184,47 + € 46,45
  Basisbedrag € 259,49 + € 20,52
 • Sociale toeslag voor langdurig zieken waarvan inkomen ≤ € 34.526,91/jaar
  Basisbedrag € 99,70 + € 124,18
  Basisbedrag € 184,47 + € 46,45
  Basisbedrag € 259,49 + € 20,52
 • Sociale toeslag voor eenoudergezinnen waarvan inkomen ≤ € 34.526,91/jaar
  Basisbedrag € 99,70 + € 65,75
  Basisbedrag € 184,47 + € 46,45
  Basisbedrag € 259,49 + € 25,37
Zorg toeslag
 • pleegkind

  + € 66,89

 • kind met aandoening/handicap:

  PUNTEN

  BEDRAG

  4 tot 5 punten (minstens 4 punten in de 1e pijler)

  € 87,41

  6 tot 8 punten (minder dan 4 punten in de 1e pijler)

  € 116,41

  6 tot 8 punten (minstens 4 punten in de 1e pijler)

  € 448,42

  9 tot 11 punten (minder dan 4 punten in de 1e pijler)

  € 271,66

  9 tot 11 punten (minstens 4 punten in de 1e pijler)

  € 448,42

  12 tot 14 punten

  € 448,42

  15 tot 17 punten

  € 509,89

  18 tot 20 punten

  € 546,31

  meer dan 20 punten

  € 582,73

Participatietoeslag
 • Ondersteuningstoeslag kind met een beperking (minstens 12 punten medisch-sociale schaal)

  € 324,73 per maand

 • Kinderopvangtoeslag (enkel in kinderopvang die niet inkomensgerelateerd is)

  + € 3,43/per aanwezigheidsdag

 • Kleutertoeslag voor 3 en 4 jarige kleuters die kleuteronderwijs volgen
  + € 137,96 in 2021
  + € 140,72 in 2022
 • Schoolbonus of universele participatietoeslag (vroegere schoolpremie)
  0 – 4 jaar : + € 21,65 / jaar per kind
  5 – 11 jaar : + € 37,88 / jaar per kind
  12 – 17 jaar : + € 54,12 / jaar per kind
  Vanaf 18 jaar : + € 64,94/ jaar per kind
 • Schooltoeslag of selectieve participatietoeslag (vroegere schooltoelage)

Hulp of advies nodig?